Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

28. maijā - EBF projektu noslēguma pasākums

Ievietots: 27.05.2013

   

Biedrība “Patvērums “Drošā māja”” 28. maijā, plkst. 12:00, Andrejostā 6, Rīgā, organizē bēgļu integrācijas projektu „Latvija – manas mājas” un „Valoda – ceļš uz integrāciju II” noslēguma pasākumu.

Pasākumā piedalīsies valsts un pašvaldību darbinieki, biedrības „Patvērums „Drošā māja”” pārstāvji, projekta mērķa auditorija.

Programma:
No plkst. 11:00 – 12:00 Ierašanās, kafijas pauze
No plkst. 12:00 – 13:00 Pasākuma atklāšana, projektu rezultātu prezentācija
No plkst. 13:00 – 13:30 Projektu sadarbības partneru uzstāšanās
No plkst. 13:30 – 14:00 Projektu Klientu uzstāšanās

Lai veidotu izpratni un veicinātu bēgļu un personu ar alternatīvo statusu integrāciju Latvijas pašvaldībās Eiropas Bēgļu fonda finansētā projekta „Latvija – manas mājas” aktivitāšu ietvaros, noritējušas piecu pašvaldību sociālo darbinieku apmācības, realizēta Prasmu Pilnveides programma bēgļiem, kuras ietvaros noritēja 14 semināri bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss. Semināros viņi ieguva informāciju par: Latviju un pieejamiem pakalpojumiem; sociālās drošības tīklu Latvijā; nodarbinātību; izglītību; veselības aprūpes sistēmu; nevalstiskā sektora lomu atbalsta sistēmas veidošanai bēgļiem. EBF projekts "Latvija - manas mājas" tika uzsākts 2012. gada 1. septembrī un noslēgsies 2013. gada 31. maijā. Vairāk informācijas sadaļā Integrācijas projekti.

Valsts valodas apguve ir veiksmīgas integrācijas pamats. Lai Latvijā patvērumu saņēmušajiem bēgļiem un personām, kam piešķirts alternatīvais statuss, dotu iespēju spert soli tuvāk patstāvīgai dzīvei, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu 2012. gada septembrī uzsāka projekta „Valoda – ceļš uz integrāciju II” realizāciju. Šajā projektā tiek turpinātas iepriekšējā projekta „Valoda – ceļš uz integrāciju” aktivitātes, kuras attīstīja Biedrības pieredzi un sniedza vērtīgus rezultātus mērķa grupas integrācijā. Tas nozīmē, ka mērķa grupai bija iespēja turpināt iesāktās mācības pēc iepazītas metodikas pie pazīstama pedagoga. Latviešu valodas apmācību saturs tika balstīts uz mērķa grupai būtisku tēmu (piemēram, formalitāšu kārtošana) apgūšanu latviešu valodā, kā arī audzēkņu iepazīstināšanu ar Latvijas vēsturi un kultūru, lai uzlabotu iebraucēju izpratni par Latviju un atvieglotu sociālā tīklojuma attīstīšanu un iejušanos jaunajā vidē. Kopā tika novadītas 108 latviešu valodas nodarbības un sarunvalodas klubiņi. Projekts noslēdzas 2013. gada maijā. Vairāk informācijas sadaļā Integrācijas projekti.

Projektus (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu.

Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".