Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

30.jūlijs – Pasaules diena pret cilvēku tirdzniecību

Ievietots: 30.07.2014

Trešdien, 30.jūlijā, pirmo reizi tiek atzīmēta Pasaules diena pret cilvēku tirdzniecību.

30.jūlijs kā Pasaules diena pret cilvēku tirdzniecību noteikta atbilstoši Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) 2013.gada 18.decembra lēmumam, rosinot vēl vairāk pievērst sabiedrības uzmanību cilvēku tirdzniecības problemātikai un tās upuriem, tādējādi veicinot viņu tiesību aizsardzību.

ANO dalībvalstis, Apvienoto Nāciju organizācijas, valsts un nevalstiskā sektora institūcijas, kā arī dažādas sabiedrības grupas aicinātas atzīmēt šo dienu, piešķirot cilvēku tirdzniecības problēmai pasaules mēroga nozīmi.

Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta vecākā referente Lāsma Stabiņa, kas nodrošina Nacionālā koordinatora cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā uzdevumu izpildi, uzsvēra, ka cilvēku tirdzniecība ir visu pasaules valstu traģēdija, kas tieši vai netieši skar ikvienu sabiedrības locekli un par kuru vairāk vai mazāk ir atbildīgs ikkatrs no mums.

L.Stabiņa vienlaikus norāda, ka šobrīd, kad pasaulē cilvēku pārvietošanos nosaka ekonomiskie un migrācijas aspekti, ir īpaši svarīgi nodrošināt valsts pienākumu aizsargāt jebkura indivīda pamattiesības, novēršot un izmeklējot šo tiesību smagus pārkāpumus.

Jau ziņots, ka ik gadu 18.oktobrī tiek atzīmēta arī Eiropas Savienības diena pret cilvēku tirdzniecību. Tā tiek atzīmēta ES dalībvalstu vidū, jo cilvēku tirdzniecība joprojām ir satraucoša parādība ES, un tās dalībvalstu sadarbībai ir būtiska loma  cilvēku tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jautājumu risināšanā.

Cīņai ar cilvēku tirdzniecību pakāpeniski tiek piešķirta arvien nozīmīgāka loma arī kopējā Latvijas valsts politikā. Latvijā tiks turpinātas līdzšinējās iniciatīvas un uzsākti jauni projekti un aktivitātes, lai veicinātu sabiedrības izpratni par cilvēku tirdzniecību, tās riskiem un sekām, un nodrošinātu atbalstu no cilvēku tirdzniecības cietušajām personām, stiprinot starpinstitūciju un starpnozaru sadarbību nacionālā un starptautiskā līmenī.

Starpnozaru sadarbībai ir būtiska nozīme, atzīmē arī valsts apmaksātu rehabilitācijas pakalpojumu cilvēktirdzniecības upuriem sniedzēja - biedrības „Patvērums „Drošā māja”” vadītāja Sandra Zalcmane. „Pēdējo gadu laikā ir pilnveidota valsts, pašvaldību un tiesībaizsardzības iestāžu izpratne par sadarbību un koordināciju, lai efektīvi identificētu cilvēku tirdzniecības upurus un nosūtītu pie kompetento iestāžu un NVO pārstāvjiem atbalsta, palīdzības un aizsardzības saņemšanai.”

2013. gadā „Patvērums „Drošā māja”” sniegusi palīdzību 33 cilvēku tirdzniecības upuriem. Savukārt šogad palīdzība tiek sniegta un nodrošināta 26 upuriem, no kuriem 11 programmu uzsāka pērn un 15 tika identificēti šogad pirmā pusgada laikā.

Latvijā jau 11 mēnešus ir pieejama arī diennakts Uzticības tālruņa (+371) 28612120 līnija*, pa kuru zvanot ikviens interesents var operatīvi saņemt informāciju par nepieciešamo rīcību konkrētajā situācijā un izmantot to kā vienu no resursiem, ja ir nepieciešama palīdzība cilvēku tirdzniecības gadījumos Latvijā vai ārvalstīs. Biedrības speciālisti norāda, ka visbiežāk pēc konsultācijām cilvēki līdz šim ir vērsušies, lai iegūtu vispārēju informāciju par cilvēku tirdzniecību – noskaidrotu, kas ir cilvēku tirdzniecība, kā atpazīt tās formas - fiktīvas laulības, piespiedu darbs un seksuāla ekspluatācija.

LR Iekšlietu ministrijas informatīvais ziņojums par “Programmas cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009.-2013.gadam” īstenošanu pieejams šeit: https://patverums-dm.lv/svs/uploads/files/iemzin_14032014ct_programma_2009-2013-final.pdf

*Tālruņa līnija tiek nodrošināta projekta „Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” ietvaros, ko finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Informāciju sagatavoja:

Gunita Sapožņikova

Iekšlietu ministrijas Administratīvā departamenta

Sabiedrisko attiecību un organizatoriskā darba nodaļas

sabiedrisko attiecību speciālists

Tālr.: 67219191, mob: 28699783

E-pasts: gunita.sapoznikova@iem.gov.lv

Rasa Saliņa

Biedrības „Patvērums „Drošā māja””

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Mob. 29145314

E-pasts: rasa.salina@gmail.com