Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

6.-7.novembrī Dobelē notiek pirmais no pieciem reģionālajiem semināriem par cilvēktirdzniecību

Ievietots: 06.11.2014

  

Ar mērķi paaugstināt pašvaldības darbinieku profesionālo kompetenci cilvēktirdzniecības mazināšanā, upuru identificēšanā, preventīvo pasākumu veicināšanā, 6. un 7. novembrī Dobeles pašvaldībā notiek biedrības „Patvērums „Drošā māja”” organizēts seminārs. Kā lektori tajā piedalās jomas profesionāļi - biedrības vadītāja/ sociālā darbiniece S. Zalcmane, juriste G. Miruškina un biedrības „Par brīvu Vidzemi no cilvēku tirdzniecības” valdes loceklis A. Vaišļa.

Semināra teorētiskajās un praktiskajās nodarbībās tiek izmantotas formālās un neformālās izglītības metodes, tādējādi attīstot darbinieku iemaņas nodot informāciju tālāk saviem kolēģiem un citiem līdzcilvēkiem savā reģionā un kļūstot par multiplikatoriem. 

Kopumā projekta „Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai” ietvaros notiks pieci reģionālie semināri - Dobeles, Talsu, Preiļu, Cēsu un Madonas pašvaldību darbiniekiem, tai skaitā plaša profila sociālā darba speciālistiem, attīstot starpinstitucionālu un starpprofesionālu sadarbību katrā reģionā cilvēktirdzniecības gadījumu risināšanai. 

Biedrības speciālisti norāda, ka reģionālo semināru ietvaros tiks aprobēts metodiskais materiāls sociāliem darbiniekiem par cilvēku tirdzniecību, jo viņi visbiežāk saskaras ar mazaizsargātām klientu grupām, no kurām tiek identificēti arī cilvēktirdzniecības gadījumi, kā arī ir iespējama tūlītēja iespēja organizēt palīdzību, ja personu var identificēt kā potenciālo cilvēktirdzniecības upuri.

Plānots, ka katrā reģionā tiks izglītoti 25 speciālisti, kopā 125 speciālisti, semināru organizējot  divos blokos (teorētiskās un praktiskās apmācības).

Nākamais reģionālais seminārs plānots Talsu pašvaldībā - 20.-21.novembrī.

Septembrī uzsāktā projekta „Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai” aktivitāšu mērķis ir ar inovatīviem pakalpojumiem paplašināt atbalsta sistēmu cilvēktirdzniecības upuriem, paaugstināt informētības līmeni sociālā darba speciālistu un nacionālās NVO koalīcijas organizāciju* darbinieku vidū, kā arī veidot interaktīvus preventīvos pasākumus bērnu un jauniešu izglītošanai. Projekta mērķa grupa ir cilvēktirdzniecības upuri, jaunieši - kā viena no lielākajām riska grupām, personas ar invaliditāti, upuru un potenciālo upuru radinieki, draugi un paziņas, NVO, kas pārstāv augšminēto iedzīvotāju grupu tiesības un intereses, biedri, darbinieki un brīvprātīgie.

Projektā ietvaros tiek izstrādāts metodiskais materiāls sociāliem darbiniekiem, notiks tā aprobācija pašvaldībās un NVO koalīcijas platformas organizāciju apmācībās; ir izveidota atbalsta grupa no cilvēktirdzniecības cietušām personām; tiek piedāvāti inovatīvi preventīvie pasākumi sociālo problēmu risināšanai. Projekts popularizē brīvprātīgo darbu, veidojot vienaudžu izglītotāju tīklu. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar biedrībām „Living for Tomorrow” (Igaunija) un „Par brīvu Vidzemi no cilvēku tirdzniecības” (Latvija), La Strada Fondu pret cilvēku tirdzniecību un verdzību (Polija). 

NVO „Patvērums „Drošā māja”” ir vienīgā organizācija, kas kopš 2007. gada sniedz valsts apmaksātus rehabilitācijas pakalpojumus cilvēktirdzniecības upuriem un veic regulāru prevenci. 2014. gadā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus tā sniegusi 30 personām (3 vīriešiem un 27 sievietēm) no tām 12 valsts programmā iekļautas 2013.gadā, bet 18 – 2014.gadā. 20 personas ir cietušas no fiktīvām laulībām, 9 no piespiedu darba, 1 persona - no seksuālas ekspluatācijas. 

*„Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija”, „Sociālo Pakalpojumu Aģentūra” struktūrvienība ģimenes krīzes centrs „Mīlgrāvis”, „Latvijas Samariešu apvienība” Krīzes centrs bērniem un sievietēm „Māras centrs”,„Talsu novada krīžu centrs”, „Baltijas Reģionālais fonds”, „Par brīvu Vidzemi no cilvēku tirdzniecības”, "Īrijas latviešu nacionālā padome", „Patvērums „Drošā māja””

Projektu „Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai” finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Reģionālais seminārs Dobelē 6.-7.11. | Patvērums Drošā Māja
Reģionālais seminārs Dobelē, 6.-7.11.
Vienaudžu izglītotāji apmeklē Ķekavas JIC | Patvērums Drošā Māja
Vienaudžu izglītotāji apmeklē Ķekavas JIC
Simulācijas spēles prezentācija 18.10. | Patvērums Drošā Māja
Simulācijas spēles prezentācija, 18.10.