Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

8. un 9.septembrī biedrība rīko izglītojošu semināru NVO koalīcijas platformas cilvēku tirdzniecības mazināšanai organizācijām

Ievietots: 04.09.2015

Šā gada 8. un 9. septembrī biedrības "Patvērums "Drošā māja"" telpās - Lāčplēša ielā 75-1, Rīgā, notiks izglītojošs seminārs „NVO koalīcijas organizāciju izglītošana par darbu ar cilvēktirdzniecības upuriem un potenciālajām riska grupām”.

8.septembrī semināra norises laikā no plkst. 10:00 - 17:00 dalībnieki apgūs/ papildinās zināšanas par tēmām: starpprofesionālās un starpinstitucionālās sadarbības veidošana, attīstīšana un pilnveidošana; atbalsta un pašpalīdzības grupu dinamika; kvalitatīva pakalpojuma sniegšanas pamatprincipi, individuālo sociālo gadījumu rezultātu izvērtēšana; starptautiskās pieredzes pārņemšana darbā ar cilvēktirdzniecības upuriem. Lektore: „La Strada Foundation against Trafficking in Persons and Slavery” prezidente Irena Dawid-Olzcek (Polija).

9.septembrī seminārs notiks no plkst. 9:00 - 17:00. Semināra tēmas: Darbā iekārtošanas firmu loma nodarbinātības veicināšanā jeb kā palīdzēt klientam atrast darbu; cilvēku tirdzniecības problēmas, to  risināšana; cilvēku ekspluatācijas veidi; fiktīvās laulības; cilvēku tirdzniecības mehānismi; vervēšana un tās veidi; vardarbības upuris un psiholoģiskās sekas, kādas rada cietušajam cilvēku tirdzniecības fakts; politikas plānošana cilvēku tirdzniecības novēršanas jomā un sadarbības koordinēšanas mehānisms; darba ekspluatācija, tās identificēšanas kritēriji, tendences, novēršana, atbildīgās institūcijas Latvijā un Eiropā; cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšana; darbam ar cilvēku tirdzniecības upuri nepieciešamās zināšanas un prasmes; rehabilitācijas būtiskie akcenti. Rehabilitācijas pakalpojumu tīkls, starpinstitucionāli koordinēti atbalsta pakalpojumi cilvēku tirdzniecībā cietušām personām un viņu ģimenēm; Latvijā pirmais Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības novēršanai; biedrības "Patvērums "Drošā māja"" veiktie preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības izplatības mazināšanai Latvijā. Lektori: “Patvērums “Drošā māja”” juriste Gita Miruškina, “Talsu novada krīžu centrs” psiholoģe Inta Poudžiunas, “Par brīvu Vidzemi no cilvēktirdzniecības” vadītājs/jurists Arturs Vaišļa, “Patvērums “Drošā māja”” valdes priekšsēdētāja/sociālā darbiniece Sandra Zalcmane.

NVO koalīcijas platformā cilvēku tirdzniecības mazināšanai apvienojušās 12 organizācijas: „Patvērums „Drošā māja””, „Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija”, „Sociālo Pakalpojumu Aģentūra” struktūrvienība ģimenes krīzes centrs „Mīlgrāvis”, „Latvijas Samariešu apvienība” Krīzes centrs bērniem un sievietēm „Māras centrs”, „Talsu novada krīžu centrs”, „Baltijas Reģionālais fonds", biedrība „Par brīvu Vidzemi no cilvēku tirdzniecības”, biedrība „Īrijas latviešu nacionālā padome”, „Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne””, nodibinājums „Centrs Valdardze”, Daugavpils pilsētas domes ģimenes atbalsta centrs-patversme un „Pestīšanas armija”.

Aktivitāte tiek īstenota  projekta „Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Tā īstenošana uzsākta 01.09.2014. un ilgs līdz 30.11.2015. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību konsultante, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com