lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Aicina pieteikties latviešu valodas apmācībām Jelgavā

Ievietots: 27.04.2017

2016. gada novembrī sākās Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda projekts Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū (Nr. PMIF/6/2016/1/03), kuru īsteno Latviešu valodas aģentūra. 

No 9. maija bezmaksas latviešu valodas nodarbības tiks organizētas arī Reģionālā Informācijas centra imigrantiem kontaktpunktā "Zemgale" Jelgavā.

Norises vieta būs Sarmas iela 4, Jelgava (Sociālās integrācijas pārvaldes telpās).

Papildu informācija un pieteikšanās: Gunita Bērza, Reģionālā Informācijas centra imigrantiem kontaktpunkta "Zemgale" Jelgavā vadītāja, mob. tālrunis: +371 25719588, e-pasts: ici.jelgava@gmail.com.