Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Aicina pieteikties semināram par darbu ar trešo valstu pilsoņiem

Ievietots: 10.03.2017

                  

Lai uzlabotu dažādu speciālistu kompetenci starpkultūru komunikācijā, šā gada 30.-31.martā, viesu namā Ide, Mežārēs, Babītes novadā, biedrība “Patvērums “Drošā māja”” projekta „Informācijas centrs imigrantiem” ietvaros rīko divu dienu semināru starpprofesionāļu grupām par darbu ar trešo valstu pilsoņiem*, tai skaitā bēgļiem.

Pieteikties apmācībām aicināti pašvaldību, izglītības iestāžu un sociālo institūciju darbinieki, reģionālo mediju pārstāvji, valsts un pašvaldības policijas pārstāvji, jauniešu brīvā laika organizatori, pieaugušo tālākizglītības centru, vietējās nozīmes kopienu resursu – bibliotēku, muzeju, kultūras centru darbinieki, mazākumtautību organizāciju pārstāvji un aktīvi pilsētas iedzīvotāji.

Apmācību dalībnieku skaits ir ierobežots un no vienas organizācijas/ iestādes tiek pieņemti 1-2 dalībnieki. Pieteikšanās apmācībām līdz 2017.gada 25.martam.

Pieteikuma anketa dalībniekiem: http://ej.uz/e86k

Papildu informācijai: Gunita Bērza, reģionālā „Informācijas centrs imigrantiem” kontaktpunkta "Zemgale" Jelgavā vadītāja, mob. tālrunis: +371 25719588, e-pasts: ici.jelgava@gmail.com.

Semināru vadīs pieredzējuši jomas profesionāļi: Gita Miruškina - biedrības „Patvērums „Drošā māja”” juriste, Alvis Šķenders - biedrības „Patvērums „Drošā māja”” jurists, Sandra Zalcmane – biedrības „Patvērums „Drošā māja”” vadītāja, sociālā darbiniece.

Tēmas: ievads par biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbu ar trešo valstu pilsoņiem; ieskats terminos – kas ir imigrants, emigrants, migrants, ārvalstnieks, trešo valstu valstspiederīgais, termiņuzturēšanās atļauju saņēmis imigrants, pastāvīgo uzturēšanos atļauju saņēmis imigrants; imigrantu tiesības Latvijā – nodarbinātība; teorētiskais ieskats - vēsture, stereotipi, aizspriedumi, diskriminācija; stereotipu, aizspriedumu, diskriminācijas atpazīšana; dažādu institūciju pieredzes izvērtējums darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem.

Dienaskārtība<<

Seminārā tiks pielietotas šādas mācību metodes: lekcijas/minilekcijas, grupu darbi, kā arī citas formālās un neformālās izglītības metodes pieaugušajiem.

Jau kopš 2016.gada 18.maija projekta „Informācijas centrs imigrantiem” (ICI) ietvaros biedrība “Patvērums “Drošā māja”” veido ilgtspējīgu koordinācijas sistēmu imigrantu atbalstam nacionālā līmenī. ICI darbojas kā vienas pieturas aģentūra, nodrošinot informāciju un atbalstu trešo valstu pilsoņiem, sniedzot profesionālu atbalstu pakalpojumu sniedzējiem visās Latvijas pašvaldībās, koordinē pakalpojumu apzināšanu un pieejamību dažādām imigrantu grupām. Projekts tiek īstenots Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.

*Trešo valstu pilsoņi ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis