lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Aicinām pieteikties semināram par darbu ar trešo valstu pilsoņiem Kurzemē

Ievietots: 02.05.2017

                   

Lai uzlabotu dažādu speciālistu kompetenci starpkultūru komunikācijā, šā gada 9.-10.maijā, viesu namā „Lenkas”, Šķēdē, Pāvilostas novadā, biedrība “Patvērums “Drošā māja”” projekta „Informācijas centrs imigrantiem” ietvaros rīko divu dienu semināru starpprofesionāļu grupām par darbu ar trešo valstu pilsoņiem*, tai skaitā bēgļiem.

Pieteikties apmācībām aicināti pašvaldību, izglītības iestāžu un sociālo institūciju darbinieki, reģionālo mediju pārstāvji, valsts un pašvaldības policijas pārstāvji, jauniešu brīvā laika organizatori, pieaugušo tālākizglītības centru, vietējās nozīmes kopienu resursu – bibliotēku, muzeju, kultūras centru darbinieki, mazākumtautību organizāciju pārstāvji un aktīvi pilsētas iedzīvotāji.

Apmācību dalībnieku skaits ir ierobežots un no vienas organizācijas/ iestādes tiek pieņemti 1-2 dalībnieki. Pieteikšanās apmācībām līdz 2017.gada 3.maijam.

Pieteikuma anketa dalībniekiem: http://ej.uz/ICI_seminars_Kruzeme

Papildu informācijai: Līga Krēsliņa, reģionālā „Informācijas centrs imigrantiem” kontaktpunkta "Kurzeme" Liepājā vadītāja, mob. tālrunis: +371 25719118, e-pasts: ici.liepaja@gmail.com.

Semināru vadīs pieredzējuši jomas profesionāļi: Gita Miruškina - biedrības „Patvērums „Drošā māja”” juriste, Alvis Šķenders - biedrības „Patvērums „Drošā māja”” jurists, Sandra Zalcmane – biedrības „Patvērums „Drošā māja”” vadītāja, sociālā darbiniece.

Tēmas: ievads par biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbu ar trešo valstu pilsoņiem; ieskats terminos – kas ir imigrants, emigrants, migrants, ārvalstnieks, trešo valstu valstspiederīgais, termiņuzturēšanās atļauju saņēmis imigrants, pastāvīgo uzturēšanos atļauju saņēmis imigrants; imigrantu tiesības Latvijā – nodarbinātība; teorētiskais ieskats - vēsture, stereotipi, aizspriedumi, diskriminācija; stereotipu, aizspriedumu, diskriminācijas atpazīšana; dažādu institūciju pieredzes izvērtējums darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem. Programma<<

Seminārā tiks pielietotas šādas mācību metodes: lekcijas/minilekcijas, grupu darbi, kā arī citas formālās un neformālās izglītības metodes pieaugušajiem.

Jau kopš 2016.gada 18.maija projekta „Informācijas centrs imigrantiem” (ICI) ietvaros biedrība “Patvērums “Drošā māja”” veido ilgtspējīgu koordinācijas sistēmu imigrantu atbalstam nacionālā līmenī. ICI darbojas kā vienas pieturas aģentūra, nodrošinot informāciju un atbalstu trešo valstu pilsoņiem, sniedzot profesionālu atbalstu pakalpojumu sniedzējiem visās Latvijas pašvaldībās, koordinē pakalpojumu apzināšanu un pieejamību dažādām imigrantu grupām. Projekts tiek īstenots Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.

*Trešo valstu pilsoņi ir ikviena persona, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis