Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Aicinām pieteikties semināram par migrāciju Dobelē!

Ievietots: 25.10.2016

                  

Šā gada 25.novembrī Brīvības ielā 7, Dobelē, notiks seminārs - diskusija "Bēgļi - Latvijā un pasaulē", ko organizē biedrība "Patvērums "Drošā māja"" projekta "Informācijas centrs imigrantiem" ietvaros.

Semināra mērķis ir paplašināt dažādu pašvaldību institūciju speciālistu, pašvaldību iedzīvotāju un kopumā sabiedrības zināšanas par aktuālajiem migrācijas procesiem, patvēruma sistēmu, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu uzņemšanas un integrācijas jautājumiem Latvijā.

Semināru vadīs pieredzējuši jomas profesionāļi: Sandra Zalcmane - biedrības "Patvērums "Drošā māja"" vadītāja/ sociālā darbiniece, Alvis Šķenders - biedrības „Patvērums „Drošā māja”” jurists/ klientu konsultants un Gita Miruškina – biedrības „Patvērums „Drošā māja”” juriste/ klientu konsultante.

Semināra tēmas: biedrības "Patvērums "Drošā māja"" pieredze darbā ar imigrantiem, tai skaitā patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu; projekta “Informācijas centrs imigrantiem” ietvaros īstenotās aktivitātes un pieejamie pakalpojumi; priekšstats par patvēruma sistēmu Latvijā; ieskats terminos – trešo valstu valstspiederīgais, bēglis, persona ar alternatīvo statusu, termiņuzturēšanās atļauju saņēmis imigrants, pastāvīgo uzturēšanos atļauju saņēmis imigrants; priekšstats par atšķirīgām klientu grupām – patvēruma meklētāji, bēgļi, personas ar alternatīvo statusu, nepavadīti nepilngadīgi patvēruma meklētāji; patvēruma meklētāju, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu tiesības un pienākumi; nodarbinātības, sociālās drošības, izglītības pieejamība bēgļiem; bēgļu sociālekonomiskā iekļaušana: esošā situācija un rīcības plāns personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā; tulku pakalpojuma pieejamība un nodrošināšanas kritēriji. Programmas diskusijas daļā plānota tikšanās ar mērķa grupu.

Uz šo semināru aicinām pieteikties valsts un pašvaldību iestāžu speciālistus no Jelgavas, Dobeles, Tērvetes, Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku, Jaunpils, Auces un Tukuma novadiem.

"Bēgļi - Latvijā un pasaulē" >>Programma

Pieteikuma anketa dalībniekiem: http://ejuz.lv/abw

Papildu informācijai: Gunita Bērza, reģionālā "Informācijas centrs imigrantiem" kontaktpunkta "Zemgale" Jelgavā vadītāja, mob. tālrunis: +371 25719588, e-pasts: ici.jelgava@gmail.com

Projekta ietvaros kopš šā gada maija semināri – diskusijas “Bēgļi – Latvijā un pasaulē” jau ir notikuši četrās pilsētās - Liepājā, Kuldīgā, Aizkrauklē, Rēzeknē un tos apmeklējuši ir ~120 pašvaldību iestāžu un Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieki no 23 Latvijas novadiem, tai skaitā, Liepājas, Nīcas, Kuldīgas, Brocēnu, Alsungas, Ventspils, Rucavas, Pāvilostas, Balvu, Rēzeknes, Daugavpils, Ciblas, Baltinavas, Ludzas, Zilupes, Krāslavas, Aglonas, Viļānu, Viļakas, Aizkraukles, Pļaviņu, Jaunjelgavas, Krustpils novadiem.

Projekts "Informācijas centrs imigrantiem" tiek īstenots Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/12/2016/1/1.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

Seminārs Bēgļi - Latvijā un pasaulē Rēzeknē | Patvērums Drošā Māja
Seminārs "Bēgļi - Latvijā un pasaulē" Rēzeknē
Seminārs Bēgļi - Latvijā un pasaulē Aizkrauklē | Patvērums Drošā Māja
Seminārs "Bēgļi - Latvijā un pasaulē" Aizkrauklē
Seminārs-diskusija Kuldīgā | Patvērums Drošā Māja
Seminārs-diskusija Kuldīgā
Seminārs - diskusija Liepājā 14.06. | Patvērums Drošā Māja
Seminārs - diskusija Liepājā, 14.06.