Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Akadēmiskais lasījums 22. martā ir veltīts etnisko minoritāšu un bēgļu integrācijas problēmai

Ievietots: 16.03.2012
Akadēmiskie lasījumi ir kļuvuši par RSU Sociālā darba katedras tradīciju. Tās ir sarunas par mums pašiem, domu, viedokļu un ideju apmaiņa starp profesionāļiem un interesentiem dažādos jautājumos.
22.martā referēs Sandra Zalcmane, Biedrības "Patvērums "Drošā māja"" vadītāja, Ruta Klimkāne, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktore, Gabriela Caltova Hepnarova no Čehijas.

Globālie procesi arvien noteiktāk ietekmē arī dzīvi Latvijā. Bēgļu un etnisko minoritāšu integrācija kļūst par dienaskārtības jautājumu kā politikas līmenī, tā  arī ikdienas sadzīvē. Tomēr tas ir grūti risināms jautājums – sociāla problēma, kuras risināšanā Latvijas gadījumā ir maza pieredze. Tāpēc profesionāļu vidū un sabiedrībā kopumā ir svarīgi izprast, kā veidot un attīstīt tādu sociālās integrācijas stratēģiju, lai Latvija visiem būtu droša un labu iespēju zeme.
Ievadot diskusiju par etnisko minoritāšu un bēgļu jautājumiem,  tiek piedāvāti divu pētījumu apskati:
 „Bēgļu integrācija Latvijā: problēmas un risinājumi” referēs Sociālā darba maģistre Sandra Zalcmane, Biedrības „Patvērums „Drošā māja” vadītāja un Ruta Klimkāne, Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktore. 
„Romu integrācijas problēmas Čehijas Republikā: makrosociālie aspekti” referēs Sociālās pedagoģijas maģistre Gabriela Caltova Hepnarova no Hradec Kralove universitātes.

Lasījums notiks 22. martā plkst. 17:00 Rīgas Stradiņa universitātē, Dzirciema ielā 16, Rīgā,  2. auditorijā. 
Nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināts tulkojums!

Uz akadēmiskajiem lasījumiem tiek aicināti un gaidīti RSU un citu augstskolu docētāji, sociālā darba un citu nozaru speciālisti – praktiķi, studenti un jebkurš interesents. 
  
Pieteikties uz akadēmisko lasījumu un saņemt sīkāku informāciju - zvanot pa tel.67409107.

Uz tikšanos RSU !
Sociālā darba katedra