Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Alojā notiks seminārs – diskusija

Ievietots: 17.02.2016

      

                       

Šā gada 17. februārī no plkst. 13:00 – 15:00, Alojas kultūras namā, Jūras ielā 13, Alojā, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” organizē semināru – diskusiju „Bēgļi – Latvijā un pasaulē”. Tās mērķis ir paplašināt Alojas novada pašvaldības institūciju speciālistu un iedzīvotāju zināšanas par aktuālajiem migrācijas procesiem, tai skaitā, par patvēruma sistēmu, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu uzņemšanas un integrācijas jautājumiem Latvijā.

Semināru vadīs pieredzējuši jomas profesionāļi: Sandra Zalcmane – biedrības „Patvērums „Drošā māja”” vadītāja/ sociālā darbiniece, Alvis Šķenders - biedrības „Patvērums „Drošā māja”” jurists un Gunta Vīksne – biedrības „Patvērums „Drošā māja”” adaptācijas programmu vadītāja.

Pasākuma tēmas: ievads par biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbu ar patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu; migrācijas cēloņi un attīstības sadarbība; ieskats terminos – kas ir imigrants, emigrants, migrants, ārvalstnieks, trešo valstu valstspiederīgais, bēglis, persona ar alternatīvo statusu, termiņuzturēšanās atļauju saņēmis imigrants, pastāvīgo uzturēšanos atļauju saņēmis imigrants; patvēruma meklētāju, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu tiesības un pienākumi; bēgļu sociālekonomiskā iekļaušana: esošā un Rīcības plānā šobrīd ietvertā; darbs ar tulka piesaistīšanu.

Šis būs jau trešais – semināru ciklu noslēdzošais izglītojošais pasākums Latvijas pašvaldībās, kas tiek rīkots projekta „Migrācija: attīstības iespēja” ietvaros. Šā gada 4. februārī seminārs notika Jaunpils pašvaldībā, savukārt 16. februārī ar migrācijas tēmu un aktualitātēm iepazinās Amatas novada pašvaldības darbinieki un iedzīvotāji.

Jau kopš 2007. gada biedrībā "Patvērums "Drošā māja"" darbojas profesionāļu komanda patvēruma meklētāju, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu atbalstam. Astoņu gadu laikā biedrība ir īstenojusi Eiropas Bēgļu fonda atbalstītus projektus, kuru ietvaros gadā vidēji nodrošinājusi juridisko, sociālo, medicīnisko un materiālo palīdzību ap 80 cilvēkiem, kā arī, organizējot izglītojošus seminārus, dalījusies praktiskajās zināšanās par migrācijas tēmu Latvijas pašvaldībās.

Aktivitāte notiek biedrības "Patvērums "Drošā māja"" projekta „Migrācija: attīstības iespēja” ietvaros, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības un LR Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu Eiropas gada attīstībai 2015 Nacionālās darba programmas ietvaros. Nacionālās darba programmas aktivitāšu ieviesēji ir LR Ārlietu ministrija un Latvijas Platforma attīstības sadarbībai (LAPAS). Par publikācijas saturu pilnībā atbild biedrība „Patvērums „Drošā māja””, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Informāciju publicēja: Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com