Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Apkopoti rezultāti cilvēktirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā Latvijā 2012.gadā

Ievietots: 17.05.2013

Iekšlietu ministrija ir sagatavojusi un publicējusi informatīvo ziņojumu par 2012. gada cilvēktirdzniecības novēršanas un apkarošanas rezultātiem Latvijā, kas atspoguļo Latvijā sasniegto cīņā ar cilvēktirdzniecību.

Krimināllikuma 154.2 pants. Cilvēku tirdzniecības jēdziens

(1) Cilvēku tirdzniecība ir ekspluatācijas nolūkā izdarīta personu savervēšana, pārvadāšana, nodošana, slēpšana, izmitināšana vai saņemšana, lietojot vardarbību vai draudus, vai aizvešanu ar viltu vai izmantojot personas atkarību no vainīgā vai tās bezpalīdzības stāvokli, vai arī dodot vai saņemot materiāla vai citāda rakstura labumus, lai panāktu tās personas piekrišanu tirdzniecībai, no kuras ir atkarīgs cietušais.

(2) Nepilngadīgā vervēšana, pārvadāšana, nodošana, slēpšana, izmitināšana vai saņemšana ekspluatācijas nolūkā atzīstama par cilvēku tirdzniecību arī tādā gadījumā, ja tā nav saistīta ar jebkuru šā panta pirmajā daļā minēto līdzekļu izmantošanu.

(3) Ekspluatācija šā panta izpratnē ir personas iesaistīšana prostitūcijā vai cita veida seksuālā izmantošanā, piespiešana veikt darbu, sniegt pakalpojumus vai izdarīt noziedzīgus nodarījumus, turēšana verdzībā vai citās tai līdzīgās formās (parādu verdzība, dzimtbūšana vai personas cita veida piespiedu nodošana citas personas atkarībā), turēšana kalpībā vai arī personas audu vai orgānu nelikumīga izņemšana.

Informatīvajā ziņojumā apkopoti valsts un pašvaldības iestāžu, un nevalstiskā sektora darbības rezultāti cilvēktirdzniecības novēršanas un apkarošanas jomā 2012. gadā. Ziņojumā atspoguļotie dati norāda, ka pieaug ar cilvēktirdzniecību saistīto noziedzīgo nodarījumu, kā arī cilvēktirdzniecības upuru skaits, taču vienlaikus palielinās arī valsts centieni vērsties pret šiem noziegumiem un palīdzēt cietušajiem.

2012. gadā vairāk kā 100 Latvijas valsts piederīgie identificēti kā potenciālie cilvēktirdzniecības upuri ārvalstīs, 30 cilvēktirdzniecības upuri ir saņēmuši valsts nodrošinātos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, 30 gadījumos ierosināti kriminālprocesi par cilvēktirdzniecību, personu nosūtīšanu seksuālai ekspluatācijai un sutenerismu, kā arī 54 personām tika piemērots aizdomās turamās personas statuss par šo noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu. Tāpat 2012. gadā nosūtīti iztiesāšanai 19 kriminālprocesi pret 53 personām, kā arī vienai personai par cilvēktirdzniecību piespriests sods ar brīvības atņemšanu uz 10 gadiem un ar mantas konfiskāciju un policijas kontroli uz trīs gadiem.

Svarīgākie darba virzieni, kuros valsts iegulda resursus, lai vērstos pret cilvēktirdzniecību, ir sabiedrības informēšana, speciālistu izglītošana, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana, noziedzīgo nodarījumu izmeklēšana un pārkāpēju sodīšana, kā arī sadarbības veicināšana starp valsts, pašvaldības un nevalstisko sektoru.

Latvijas tiesiskais regulējums attiecībā uz cilvēktirdzniecību ir bargākais Eiropas Savienībā, un sodu par noziedzīgo nodarījumu saņem ne tikai organizētāji, bet arī starpnieki un vervētāji. Šo tiesisko regulējumu būtiski papildina 2013. gada 1. aprīlī spēkā stājusies jaunā Krimināllikuma norma, kas paredz sodu par ļaunprātīgu personas nodrošināšanu ar iespēju likumīgi iegūt tiesības uzturēties Latvijas Republikā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveices Konfederācijā. Šīs normas mērķis ir novērst līgavu un līgavaiņu aktīvu vervēšanu Latvijas teritorijā fiktīvu laulību slēgšanai, kā arī atturēt potenciālās līgavas un līgavaiņus no fiktīvu laulību slēgšanas nolūkā saņemt atlīdzību.

Ar ziņojumu varat iepazīties ŠEIT.