lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Apmācības "Brīvprātīgā darba ABC"

21.03.2015. Šā gada 21.martā jauniešu studijā "BaMbuss" notika neformālās izglītības apmācības "Brīvprātīgā darba ABC". Tās mērķis bija veicināt izpratni par brīvprātīgo darbu un sagatavot potenciālos brīvprātīgos kvalitatīva brīvprātīgā darba veikšanai. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3" (granta līguma Nr. IF/2013/1.a./1) īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".