Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Apmācības "Trešo valstu valstspiederīgais - institūciju klients"

08.04.2015. Lai uzlabotu dažādu speciālistu kompetenci starpkultūru komunikācijā, tai skaitā papildinātu viņu zināšanas par Trešo valstu pilsoņu uzņemšanas un integrācijas jautājumiem Latvijas reģionos, biedrība "Patvērums "Drošā māja"" šā gada 25.-27.martā atpūtas kompleksā "Laimes ligzda" organizēja trīs dienu apmācību kursu "Trešo valstu valstspiederīgais - institūciju klients". Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem” īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". Granta līguma Nr. IF/2013/3/4