lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Apmācības "Trešo valstu valstspiederīgais - institūciju klients"

08.04.2015. Lai uzlabotu dažādu speciālistu kompetenci starpkultūru komunikācijā, tai skaitā papildinātu viņu zināšanas par Trešo valstu pilsoņu uzņemšanas un integrācijas jautājumiem Latvijas reģionos, biedrība "Patvērums "Drošā māja"" šā gada 25.-27.martā atpūtas kompleksā "Laimes ligzda" organizēja trīs dienu apmācību kursu "Trešo valstu valstspiederīgais - institūciju klients". Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta „Starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības pilnveidošana darbam ar trešo valstu pilsoņiem” īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". Granta līguma Nr. IF/2013/3/4