lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Aprīlī sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu saņēmušas 205 personas no 14 valstīm

Ievietots: 09.05.2017

Iepirkuma "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" ietvaros 2017.gada aprīlī palīdzība nodrošināta kopumā 205 personām, tai skaitā 40 ģimenēm (ar un bez bērniem) un 43 individuāliem klientiem. Viņu vidū bija 114 pilngadīgas un 91 nepilngadīgas personas, kuras Latvijā ieradušās no Sīrijas (131), Eritrejas (20), Tadžikistānas (17), Afganistānas (6), Bangladešas (5), Azerbaidžānas (4), Indijas (4), Libānas (4), Krievijas (4), Baltkrievijas (3), Šrilankas (2), Irākas (2), Kubas (2), Kamerūnas (1).

Aprīlī biedrības “Patvērums “Drošā māja”” sociālie darbinieki un sociālie mentori mērķa grupai visbiežāk snieguši atbalstu:

- dokumentu kārtošanā, piemēram, iesniegumu un pieteikumu sagatavošanā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP) un bankās, izglītības iestādēs, Rīgas sociālajā dienestā;

- pavadības nodrošināšanā uz dažādām iestādēm, organizācijām, tai skaitā, izglītības iestādēm, PMLP, bankām, medicīnas iestādēm, Rīgas Satiksmi, Nodarbinātības valsts aģentūru, Latvijas Sarkanā Krusta humānās palīdzības punktiem, “Informācijas centrs imigrantiem” (ICI) jurista un psihologa konsultācijām. Kopā ar klientiem aktīvi veikti potenciālo dzīvesvietu meklējumi internetā un klātienē.

- sniegts atbalsts sadzīvisku jautājumu risināšanā, piemēram, tai skaitā dažādu sadzīves priekšmetu sagāde - apģērbu, apavu, bērnu rotaļlietu iegāde, sadarbība ar PMIC “Mucenieki” administrāciju, psihologa, optometrista vizītes organizēšana un citi jautājumi.

Iepirkuma "Sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojumu nodrošināšana patvēruma meklētājiem un personām ar bēgļa vai alternatīvo statusu" īstenošanas laiks ir no 2016.gada 1.decembra līdz 2018.gada 31.maijam.  Pakalpojumu sniedz biedrība “Patvērums “Drošā māja”” sniedz Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda pasākuma “Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)” (SAM Nr. 9.1.4.4.) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Pakalpojums tiek nodrošināts Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā “Mucenieki” un ārpus tā:

> patvēruma meklētājiem, kuriem nepieciešama starptautiskā aizsardzība un kurus Latvija ir uzņēmusi Eiropas Savienības (ES) pārvietošanas programmas* ietvaros;

> personām, kuras Latvijā ierodas patstāvīgi;

> personām, kuras ieguvušas bēgļa vai alternatīvo statusu.

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem līdz šim Latvija ES pārvietošanas programmas ietvaros uzņēmusi 318 personas. No tām bēgļa statuss piešķirts 10 personām un alternatīvais – 189 personām.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību konsultante, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com