Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Ar sauli un smaidiem aizvadīta noslēdzošā „Riču Raču” informatīvā diena

Ievietots: 10.06.2014

    

Šā gada 7. jūnijā nevalstiskās organizācijas „Patvērums „Drošā māja”” un „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” Stopiņu novadā rīkoja trešo - noslēdzošo informatīvo dienu „Riču Raču” projektā "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2".

Pasākuma dalībnieki iespaidus guva gan apmeklējot lielāko un modernāko zaļās enerģijas ražotāju Latvijā - Getliņu ekoloģisko poligonu, kā arī turpinot ekskursiju Stopiņu novada Upesleju internātpamatskolas - rehabilitācijas centra parkā, kur ikvienam bija iespēja piedalīties „Sprīdīša skolas” sarīkojumā „Teici, teici, valodiņa”.

Tā ietvaros gan lielie, gan mazie projekta dalībnieki latviešu valodas zināšanas papildināja dažādās radošajās darbnīcās - valodas izzinošajās nodarbībās, labo vārdu vārdnīcas veidošanas darbnīcā, putnu valodas nodarbībās, putnu gatavošanas darbnīcā, zeķu putnu spēļu darbnīcā, mūzikas un dejas valodas darbnīcā. Folkloras ansambļa „Reiz bija” no Liepājas koncertā klausītāji tika aicināti mīlēt un godāt katram savu pilsētu. Pasākuma noslēgumā īpaši pozitīvas emocijas klātesošie saņēma kopā ar organizatoriem un brīvprātīgajiem apgūstot latviešu deju soļus!

„No visas sirds vēlamies pateikties organizatoriem par šo lielisko pasākumu! Viss ir lieliski organizēts, diena ir saulaina, koncerts pie dabas krūts – kā gan vēl labāk ir iespējams šo dienu pavadīt? Absolūti nepazīstami cilvēki no dažādām pilsētām šodien savā starpā iepazinās, kopā atpūtās, dejoja un dziedāja. Ļoti gribētos arī nākošgad piedalīties tik pat jaukās un izzinošās informatīvajās dienās,” ar labiem vārdiem neskopojas ukrainiete Ludmila.

„Šādas informatīvās dienas sniedz ļoti lielu atbalstu un piederības sajūtu Latvijai. Bez šīm ekskursijām nebūtu iespējams uzzināt tik daudz jauna! Ir iegūti gan jauni draugi, domubiedri, gan saņemti tik daudz jauni iespaidi”, stāsta Sofija no Uzbekistānas.

Lai veicinātu trešo valstu valstspiederīgo līdzdalību sabiedrības procesos un nodrošinātu pilnvērtīgu piekļuvi atbalsta, adaptācijas un integrācijas pakalpojumiem Latvijā, nevalstiskās organizācijas „Patvērums „Drošā māja”” un „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” jau kopš šā gada janvāra organizē dažādus integrācijas pasākumus Rīgā, Ozolniekos, Olainē, Salaspilī, Stopiņos un Liepājā, kuros iesaistīti vairāk nekā 200 trešo valstu valstspiederīgie un Latvijas iedzīvotāji. 

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Info diena "Riču Raču" Stopiņos, 7.jūnijs

Šā gada 7. jūnijā „Patvērums „Drošā māja”” komanda rīkoja trešo - noslēdzošo Informatīvo dienu „Riču Raču” projektā "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2". Tās mērķis bija informēt trešo valstu valstspiederīgos no sešām Latvijas pilsētām par tiem pieejamiem informatīvajiem integrācijas resursiem, kā arī iepazīstināt ar Latvijas kultūru un tradīcijām. "Riču Raču" dienas ietvaros dalībnieki iespaidus guva gan apmeklējot lielāko un modernāko zaļās enerģijas ražotāju Latvijā - Getliņu ekoloģisko poligonu, gan arī pēcāk dodoties ekskursijā uz Stopiņu novada Upesleju internātpamatskolas - rehabilitācijas centra parku, kur bija iespēja piedalīties dažādās Rīgas Latviešu biedrības rīkotās radošās darbnīcās un kopīgi vienoties dziesmās un dejās! Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 09.06.2014.