Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Arī turpmāk rehabilitāciju cilvēktirdzniecības upuriem nodrošinās „Patvērums „Drošā māja””

Ievietots: 18.04.2013

Labklājības ministrijas iepirkumā „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un atbalsta pakalpojumu kriminālprocesa laikā sniegšana cilvēktirdzniecības upuriem”, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” ieguvusi tiesības turpināt cilvēku tirdzniecībā cietušo personu sociālo rehabilitāciju. Noslēgts iepirkuma līgums par vismaz  48 cilvēktirdzniecības upuru sociālo rehabilitāciju, kas tiks sniegta 2013. un 2014. gadā līdz saistību izpildei. Kopējā līguma summa ir 174 252,60 Ls.

Paredzēts, ka šajā programmā tiks sniegti gan sociālās rehabilitācijas pakalpojumi cilvēku tirdzniecības upuriem, gan atbalsta pakalpojumi cilvēku tirdzniecības upuriem saistībā ar uzsākto kriminālprocesu, konsultācijas cilvēku tirdzniecības upuriem pēc pakalpojuma kursa beigām divu gadu laikā, ja tie nesaņem atbalstu kriminālprocesa laikā, konsultācijas nepilngadīgo cilvēku tirdzniecības upuru ģimenes locekļiem, tiks nodrošinātas speciālistu komisijas cilvēku tirdzniecības upura identificēšanai, sniegts atbalsts cilvēku tirdzniecības upuru nokļūšanai pie pakalpojuma sniedzēja.

Pērn valsts apmaksātos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus biedrība nodrošināja 30 identificētiem cilvēku tirdzniecības upuriem, 25 sievietēm un pieciem vīriešiem. 16 personas bija cietušas no fiktīvām laulībām, 7 no piespiedu darba, 7 - no seksuālas ekspluatācijas. Kopumā 2012. gadā biedrībā pēc atbalsta telefoniski, elektroniski un klātienē cilvēki vērsās vairāk nekā 100 reizes. 2011. gadā biedrība "Patvērums "Drošā māja"" palīdzību sniedza 14 identificētajiem cilvēku tirdzniecības upuriem - 12 sievietēm un 2 vīriešiem.

„Patvērums „Drošā māja”" ir vienīgā organizācija, kas no 2007. gada ir ieguvusi tiesības sniegt valsts apmaksātos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēku tirdzniecības upuriem.

Organizācija rīkojusi tādas sabiedrības un speciālistu informēšanas kampaņas par cilvēku tirdzniecību kā „Fiktīvas laulības – slazds!” (2009.g., 2011.g.), „Atver acis!” (2011.g.), „Pārdota brīvība” (2012.g.).

Informāciju ievietoja:

Rasa Saliņa

Konsultante un praktiķe sabiedrisko attiecību jautājumos

Tālr. (+371) 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com