lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Arī vasarā turpinās mācības patvēruma meklētājiem

Ievietots: 31.08.2017

                  

Projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” ietvaros īstenoto sociālekonomiskās iekļaušanas mācību programmu par Latviju noslēgusi 16.grupa 27 cilvēku sastāvā no Sīrijas (19), Indijas (4), Armēnijas (2), Krievijas (1), Turcijas (1). Visu izglītojošo pasākumu laikā kvalitatīvu saziņu ar kursantiem nodrošināja kurdu, arābu, hindi un krievu valodas zinātāji.

Kopumā no pērnā gada 1.jūlija līdz šā gada 14.augustam kursos un informatīvajos pasākumus, kuri veicina mērķa grupas iekļaušanos Latvijas sabiedrībā, ir piedalījušās 385 starptautiskās aizsardzības personas.

Biedrības “Patvērums “Drošā māja”” speciālisti informē, ka 22.augustā mācības uzsākusi 17.grupa. Tā kā ir samazinājies pārvietoto bēgļu skaits, kas ierodas Latvijā, zināšanas par Latviju iegūst personas, kuras mūsu valstī ieradušās no Afganistānas, Baltkrievijas, Tadžikistānas, Kazahstānas, Ukrainas un Turcijas. Šajā mācību grupā ir iesaistījušies 15 cilvēki.

Sociālekonomiskās iekļaušanas mācību programmas par Latviju dalībniekiem mācību procesā ir iespējams uzzināt dažādu informāciju par Latvijas valsti, nodarbinātības iespējām, izglītības, veselības aprūpes, sociālās palīdzības sistēmu un citām tēmām. Nodarbībās mācību dalībniekiem tiek sniegtas atbildes uz viņus interesējošiem jautājumiem, kas radušies, šobrīd atrodoties Latvijā. Lektori norāda, ka starptautiskās aizsardzības personām visbiežāk tiek sniegtas atbildes uz jautājumiem par nodarbinātību un izglītību. Kā vienu no galvenajiem ieguvumiem, ko iegūst mācību dalībnieki, ir izpratne par iespējām risināt savu situāciju gan kā patvēruma meklētājiem, gan pēc statusa saņemšanas.

Lai nodarbībās veicinātu piedalīties ģimenes ar bērniem, mācību laikā tiek organizēta arī bērnu nodarbināšana atsevišķā telpā.

Papildu mācību kursam tiek organizētas arī dažādas informatīvās un izglītojošas aktivitātes – mācību vizītes uz mācību centru “BUTS”, kurās dalībnieki tiek iepazīstināti ar dažādu profesiju apguves iespējām, kā arī izzinošas ekskursijas uz Latvijas muzejiem.

Projekta “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” ietvaros, ko ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””, kopumā plānots sniegt atbalstu 530 personām. Mērķauditorijas vidū ir arī pieaugušie, bērni un patvēruma meklētāji bez rakstīt un lasīt prasmēm.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.  Granta līgums Nr. PMIF/9/2016/1/03.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com