Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Ārvalstu uzņēmumu sociālā atbildība – labā prakse, kas ir jāpārņem Latvijas uzņēmumiem

Ievietots: 28.12.2013

         

Atskatoties uz 2013. gadā paveikto, ir jāatzīst, ka kopā padarīts nozīmīgs darbs cilvēku tirdzniecības prevencē. Rudenī noslēdzās „Patvērums „Drošā māja”” organizēts Pretcilvēktirdzniecības mēnesis ar sabiedrības informēšanas kampaņu „Esi zinošs – novērs cilvēku tirdzniecību”. Tās ietvaros Informatīvais treileris un speciālisti viesojās 9 Latvijas pilsētās un pašvaldībās - Rīgā, Liepājā, Elejā, Gulbenē, Viesītē, Daugavpilī, Dagdā, Ludzā un Salacgrīvā, kopumā mērojot vairāk kā 3 000 km. Ar treilerī izvietoto informāciju iepazinās vairāk nekā 1000 Latvijas iedzīvotāju, semināros tika apmācīti 75 pašvaldību darbinieki. Rīgā tika izvietota vides reklāma, pievēršot uzmanību divām visbiežāk sastopamajām cilvēku tirdzniecības formām – piespiedu darbam un fiktīvām laulībām. Minētās aktivitātes tika īstenotas, pateicoties labai sadarbībai un uzņēmumu sociālai atbildībai.

Sandra Zalcmane, biedrības “Patvērums “Drošā māja”” vadītāja: “Preventīvās kampaņas ietvaros informatīvo un finansiālo atbalstu sniedza kompānijas, kuru pamatdarbība lielākoties norit ārpus Latvijas robežām. Iespējams, tieši tāpēc šie uzņēmumi saredz cilvēku tirdzniecības globālo un pārrobežu raksturu un saprot, ka ir sabiedrības daļa, kas ar savu atbalstu var ietekmēt dažādus procesus, tai skaitā, ierobežot cilvēku tirdzniecību. Ceru, ka Latvijas uzņēmumi pārņems šo labo praksi un līdzdarbosies arī tādu jautājumu risināšanā, kuri vērsti uz sociāli mazaizsargāto grupu atbalstu, palīdzot novērst identificētos cēloņus, piemēram, cilvēku neinformētību, izpratnes un zināšanu trūkumu par cilvēku tirdzniecības riskiem. Ieguldot prevencē, daudz mazāk līdzekļu būs nepieciešami cilvēku izmantošanas seku likvidēšanā. Tieši vietējās sabiedrības līdzdalība un palīdzība ir ļoti nozīmīga.”

Kāda ir motivācija uzņēmumiem atbalstīt sabiedrības informēšanas aktivitātes? Domās dalās uzņēmumu vadītāji, kuri atbalsta biedrības „Patvērums „Drošā māja”” īstenotās preventīvajās aktivitātes.

„Atbalsts sabiedrībai, kurā mēs strādājam, vienmēr ir bijusi neatņemama daļa no mūsu kompānijas uzņēmējdarbības kultūras un sociālās atbildības. Ir svarīgi sadzirdēt vismazāk aizsargāto sabiedrības locekļu vajadzības, lai veiktu pozitīvas pārmaiņas sarežģītu situāciju risināšanā, un tāda diemžēl ir cilvēku tirdzniecības problēma,” uzskata Agne Gaizauskiene, „Philip Morris Baltic” sabiedrisko attiecību izpilddirektore.  Kompānija preventīvās kampaņas atbalsta jau četrus gadus. „Mēs esam gandarīti, ka mūsu vairāku gadu atbalsts NVO "Patvērums „Drošā māja"” aktivitātēm radījis ievērojamas izmaiņas cilvēku tirdzniecības jautājuma risināšanā Latvijā un citās Baltijas valstīs.”

Daumantas Dvilinskas, starptautisko naudas pārvedumu kompānijas “TransferGo” izpilddirektors: “Lai sekmētu korporatīvās sociālās atbildības labo praksi un veicinātu sabiedrības labklājības paaugstināšanu, ir ļoti svarīgi atbalstīt un iesaistīties sabiedrībai nozīmīgu procesu atbalstīšanā. Ņemot vērā pēdējo gadu statistiku, redzams, ka cilvēku tirdzniecība ir globāla un arvien pieaugoša problēma, kuras mazināšanā ir jāiesaistās ikvienam. Uzskatām, ka veiksmīgiem un pozitīvi orientētiem uzņēmumiem ir jāsniedz atbalsts ne tikai sava uzņēmuma darbiniekiem un klientiem, bet arī sabiedrībai kopumā, iesaistoties šādu preventīvo kampaņu realizēšanā.”

Līga Brauna, SIA “euroAWK” valdes locekle: "Mēs esam Vācijas koncerna sastāvdaļa, kuras prioritāšu sarakstā ir sociāli atbildīga darbība, kas ietver ne tikai atbalstu, bet arī regulāru iesaistīšanos sabiedrībai svarīgu procesu norisēs. Pēdējo divu gadu laikā esam iesaistījušies un atbalstījuši biedrības "Patvērums "Drošā māja"" preventīvās sabiedrības informēšanas kampaņas cilvēku tirdzniecības mazināšanai. Sadarbība ir bijusi veiksmīga un produktīva. Arī turpmāk plānojam šo praksi turpināt un ar lielu prieku iesaistīsimies un būsim aktīvi šādu sabiedrībai nozīmīgu sociālu kampaņu atbalstīšanā".

Runājot par nākamā gada plāniem, biedrības speciālisti norāda, ka sociālās aktivitātes nes rezultātu tikai tad, ja tās tiek veiktas regulāri, tāpēc „Patvērums „Drošā māja” plāno turpināt iesākto, galveno uzmanību pievēršot Latvijas jaunajai paaudzei, tādējādi cenšoties viņus izglītot par problēmu, kas aktuāla visā pasaulē, un pēc iespējas mazināt latviešu jauniešu nokļūšanu cilvēku tirgotāju izliktajos tīklos.

NVO apvienojas koalīcijā 17.12.13. | Patvērums Drošā Māja
NVO apvienojas koalīcijā, 17.12.13.
cilvēktirdzniecība, cilvēku tirdzniecība | Patvērums Drošā Māja
Pretcilvēktirdzniecības diena, 18.10.
cilvēktirdzniecība, cilvēku tirdzniecība | Patvērums Drošā Māja
Informatīvā treilera aktivitātes Latvijā
cilvēktirdzniecība, cilvēku tirdzniecība, apmācības | Patvērums Drošā Māja
Jauno žurnālistu apmācības, 15. oktobris
Cilvēku tirdzniecība, cilvēku tirdziecība, akcija, kampaņa | Patvērums Drošā Māja
Akcija pie t/p "Alfa", 13. oktobris
Cilvēktirdzniecība, cilvēku tirdzniecība, kampaņa | Patvērums Drošā Māja
Informatīvās kampaņas atklāšana Rīgā, 18.09.