lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Atskaņas no lekcijas starptautiskās aizsardzības personām

Ievietots: 17.11.2020

Atskaņas no lekcijas, kas starptautiskās aizsardzības personām tika noturēta 26.10.2020.

Lekcijas tēmas ietvēra: darba tiesības, Latvijas vēsturi, nediskriminācijas principus, Latvijas kultūru un tradīcijas.

 

 

 

 

Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām III” tiek īstenots ar Patvēruma,
migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr.
PMIF/9/2020/3/02