Balvu konkurss "Cilvēka izaugsmei"

2015.gada 16.martā biedrībai "Patvērums "Drošā māja"" balvu konkursa "Cilvēka izaugsmei" ietvaros tika piešķirts goda raksts nominācijā "Par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā". Kopumā konkursam tika izvirzīti 45 pretendenti četrās nominācijās: par sociālo atbildību, par izcilu ieguldījumu izglītībā, par izcilu ieguldījumu veselībā un labklājībā un par izcilu ieguldījumu Latvijas nākotnē. Šāds konkurss ikgadēji tiek rīkots ar mērķi godināt Latvijas cilvēkus, organizācijas un uzņēmumus par īpašiem nopelniem un ieguldījumu cilvēka izaugsmē.