Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Bēgļi apguvuši Latviešu valodas pamatus.

Ievietots: 12.04.2012
Par projekta „Valoda – ceļš uz integrāciju” laikā sasniegtajiem rezultātiem ar latviešu valodas pasniedzēju Ilzi Demčenko sarunājas projekta kuratore Gunta Vīksne. 
       
Kāds progress ir sasniegts projekta „Valoda – ceļš uz integrāciju” pirmajā pusē?
Ņemot vērā, ka audzēkņi ar latviešu valodu ir saskārušies ļoti maz un tikai retajam ir priekšzināšanas, tad šajā laikā esam sasnieguši labu rezultātu. Sākām ar pamata lietām – alfabētu, cipariem un skaitļiem, datumiem, dienām, apģērbu, ķermeni. Paralēli apguvām vienkāršas teikumu formas un jautājumus. Pašlaik audzēkņi saprot jautājumus par sevi, savu izskatu, apģērbu, ģimeni, izglītību un profesiju. Un viņi spēj uz šiem jautājumiem atbildēt – par sevi pastāstīt. 

Vai Jūs teiktu, ka bēgļi ir motivēti apgūt latviešu valodu?
Noteikti ir motivēti. To var redzēt pēc tā, ka nodarbības audzēkņi apmeklēja arī gada aukstajos mēnešos, kas šiem cilvēkiem ir liels pārbaudījums. Aktivitāte ir liela un visi piedalās sarunās un uzdevumos. Arī mājas darbi tiek izpildīti, lai sagatavotos nākamās nodarbības aktivitātēm. Daži pat ir izrādījuši papildu interesi, vaicājot, kur labas grāmatnīcas. 

Kā apmācības ir ietekmējis grupas multikulturālais sastāvs?
Valodas mācīšanās ziņā vislielākās grūtības sagādāja rakstības virziena maiņa. Liela daļa audzēkņu ir pieraduši rakstīt no labās uz kreiso pusi. Pašlaik ir izdevies iemācīties rakstīt no kreisās uz labo. Dažkārt sanāk kuriozi, ja vārdus lasa kombinēti – pa pusei no labās, pa pusei no kreisās. 
Ikdienas darba ziņā kultūru atšķirības sagādā zināmas grūtības, piemēram, sievietēm pašām ir grūti pieņemt savu stāvokli Latvijā, jo ir pieradušas, ka ir zemākā līmenī. Savukārt vīriešiem reizēm grūtības sagādā tas, ka es kā skolotāja esmu sieviete. 
Ar laiku mēs esam iemācījušies sastrādāties un grupa ir kļuvusi atvērtāka. Cilvēki labprāt stāsta par savu ģimeni un savām problēmām.
Kopumā tas, ka audzēkņi ir no dažādām kultūrām un ar atšķirīgu pieredzi, nodarbības parada ļoti interesantas, jo katru reizi mēs uzzinām ko jaunu par citām vietām un paražām.

Kas būtu nepieciešams, lai sasniegtu labāku rezultātu?
Šajā nodarbību ciklā ir izveidota laba programma, un tiek sasniegts labs rezultāts. Problēmas sagādā jaunu audzēkņu pievienošanās esošajai grupai, jo nepieciešams intensīvs darbs līmeņa izlīdzināšanai. Lai Latviešu valodas apmācība noritētu kvalitatīvāk, nepieciešama vienota sistēma ar vairākiem nodarbību cikliem. Tādējādi cilvēkiem, kas Latvijā ieradušies laikā, kad viens kurss jau ir pusē, būtu iespēja uzsākt nodarbības citā kursā. 

Projektu „Valoda – ceļš uz integrāciju” līdzfinansē Eiropas Bēgļu fonds un realizē biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projekta mērķa grupa ir patvēruma meklētāji, bēgļi un personas, kam piešķirts alternatīvais statuss.