lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Bēgļi gatavosies A1 vai A2 valsts valodas līmeņa pārbaudījumam

Ievietots: 06.09.2012
Valsts valodas apguve ir veiksmīgas integrācijas pamats. Lai Latvijā patvērumu saņēmušajiem bēgļiem un personām, kam piešķirts alternatīvais statuss, dotu iespēju spert soli tuvāk patstāvīgai dzīvei, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu ir uzsākusi projekta „Valoda – ceļš uz integrāciju II” (Līguma nr. AK_PDM_EBF_2011_2_GL) realizāciju. 
       
Šajā projektā tiek turpinātas iepriekšējā projekta „Valoda – ceļš uz integrāciju” aktivitātes, kuras attīstīja Biedrības pieredzi un sniedza vērtīgus rezultātus mērķa grupas integrācijā. Tas nozīmē, ka mērķa grupai būs iespēja turpināt iesāktās mācības pēc iepazītas metodikas pie pazīstama pedagoga. 

Latviešu valodas apmācību saturs ir balstīts uz mērķa grupai būtisku tēmu (piemēram, formalitāšu kārtošana) apgūšanu latviešu valodā, kā arī audzēkņu iepazīstināšanu ar Latvijas vēsturi un kultūru, lai uzlabotu iebraucēju izpratni par Latviju un atvieglotu sociālā tīklojuma attīstīšanu un iejušanos jaunajā vidē. 

Kopā tiks novadītas 108 latviešu valodas nodarbības un sarunvalodas klubiņi. Latviešu valodas nodarbībās pedagoga pavadībā audzēkņi apgūs jaunas tēmas, gramatiku un papildinās vārdu krājumu. Iegūtās zināšanas, ar Biedrības brīvprātīgo piedalīšanos, audzēkņiem būs iespēja pielietot praktiski sarunvalodas klubiņos, lai koptu valodas lietojumu.

Projekta vadītājs "Alvis Šķenders" uzsver valsts valodas apmācību nozīmi: "Balstoties uz iepriekšējā projektā gūto pozitīvo pieredzi, arī šoreiz svarīgi ir trīs aspekti. Pirmkārt, valsts valodas apguves nodrošināšana, lai audzēkņi iegūtu pietiekamu pamatu valodas turpmākai apguvei. Otrkārt, audzēkņu patstāvīgas iekļaušanās Latvijas ekonomiskajā, sociālajā un politiskajā telpā veicināšana. Treškārt, sociālās stagnācijas mazināšana mērķa grupas vidū. Jāsaprot, ka šiem cilvēki Latvijā nav tāpēc, lai dzīvotu uz valsts rēķina. Viņiem ir ko dot, bet tas nav iespējams bez latviešu valodas zināšanām."

Projekta realizācijas laiks ir deviņi mēneši no 2012.gada septembra līdz 2013.gada maijam. Projekta kopējās izmaksas ir 13’025 lati. 20 cilvēku mērķa grupa sastāv no bēgļiem un personām, kam piešķirts alternatīvais statuss. 5 no šiem cilvēkiem tiks sagatavoti, lai kārtotu pārbaudījumu A1 vai A2 valsts valodas prasmes līmeņa iegūšanai.