Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Bēgļi mērķtiecīgi turpina apgūt latviešu valodu

Ievietots: 16.02.2012
Bēgļi turpina intensīvi apgūt latviešu valodu, progress ir vērā ņemams. Apmācības notiek Eiropas Bēgļu fonda (EBF) projekta „Valoda – ceļš uz integrāciju” ietvaros. To realizē biedrība „Patvērums „Drošā māja”” ar valsts un Eiropas Savienības finansējumu. 
       
Latviešu valodas apguve norisinās trīs reizes nedēļā. Pirmdienās un otrdienās latviešu valodas nodarbībās bēgļi atkārto iepriekš apgūto vielu un mācās jaunas tēmas un vārdus. Savukārt piektdienās norisinās latviešu valodas sarunvalodas klubiņš, kurā bēgļiem ir iespēja vingrināties valodas lietojumā, pielietojot nodarbībās gūtās zināšanas.

Lai kursu dalībniekiem būtu iespēja novērtēt savas latviešu valodas zināšanas, februārī tika uzsākta latviešu valodas nodarbību filmēšana, piefiksējot kursantu zināšanu līmeni projekta sākumposmā. Atkārtota filmēšana tiks veikta arī kursu nobeigumā. 

Jau pašā projekta realizācijas sākumā ir vērojams liels progress un izaugsme. Kursu dalībnieki saprot jautājumus par sevi, ģimeni, izglītību un profesiju. Ar katru nodarbību pieaug vārdu krājums un izrunas kvalitāte. Latviešu valodas skolotāja Ilze Demčenko atzīst, ka visgrūtāk audzēkņiem bijis pierast lasīt no kreisās uz labo pusi, jo lielākā daļa līdz šim lasījuši un rakstījuši no labās uz kreiso. 

I.Demčenko: „Kursu otrajā mēnesī ir nostabilizējusies dalībnieku grupa. Parasti nodarbības apmeklē 10-15 cilvēki. Šie audzēkņi ir ļoti motivēti. Viņi ir kļuvuši atvērtāki un nodarbībās piedalās arvien aktīvāk, brīvāk stāstot par savu ģimeni un problēmām. Arī mājas vingrinājumi tiek izpildīti.”

Lielu atbalstu sniedz biedrības „Patvērums „Drošā māja”” brīvprātīgie, nodrošinot individuālu pieeju katram audzēknim, mērķtiecīgi izmantojot nodarbībām atvēlēto laiku. Brīvprātīgo palīdzība jaunajiem kursantiem ir īpaši nozīmīga, jo nodrošina bēgļiem iespēju sekot līdzi pārējai grupai. Brīvprātīgie jaunieši aktīvi darbojas arī sarunvalodas klubiņā. 

Eiropas Bēgļu fonda (EBF) projektu “Valoda – ceļš uz integrāciju” (līguma nr. AK/PDM/EBF/2010/1) līdzfinansē Eiropas Savienība.
Projektu realizē biedrība „Patvērums „Drošā māja””, kas aktualizē sociālās jomas problemātiku sabiedrībā, darbojas kā aktīva citu NVO, valsts un pašvaldību partnere.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"”.