Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Bēgļu nodarbinātības veicināšanas projekts devis iespēju sniegt pienesumu Latvijai

Ievietots: 27.01.2014

   

Nevalstiskā organizācija  „Patvērums „Drošā māja”” informē, ka šā gada 31. janvārī noslēgsies sešu mēnešu realizētais Eiropas Bēgļu fonda projekts „Profesionālo iemaņu paaugstināšana nodarbinātības veicināšanai patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.” Lai veicinātu bēgļu iekļaušanos darba tirgū Latvijā, projekta ietvaros 10 mērķa grupas pārstāvjiem tika piedāvāti karjeras konsultanta pakalpojumi, dažādu profesionālo kvalifikācijas kursu teorētiskā un praktiskā apguve, ko nodrošināja akreditētas mācību iestādes SIA „BUTS” un SIA „DIJA”.

Lai iepazīstinātu ar projektā sasniegtajiem rezultātiem un labās prakses piemēriem, 24. janvārī tika organizēts projekta noslēguma pasākums, kurā piedalījās biedrības speciālisti, projekta mērķa auditorija, dažādu ministriju, mācību uzņēmumu un potenciālo darba devēju pārstāvji.

Foto galerija

„Katru gadu pieaug to cilvēku skaits, kuriem ir ne tikai legāls statuss uzturēties Latvijā, bet arī vajadzība būt nodarbinātiem, iegūt atbilstošu profesiju un būt neatkarīgiem. Tomēr Latvijā cilvēkiem ar minimālām latviešu valodas zināšanām nav pieejams efektīvs resurss, kas varētu palīdzēt risināt nodarbinātības jautājumus. Redzot, ka šo cilvēku, kuri dažādu iemeslu dēļ bija spiesti pamest savas mītnes zemes un uzsākt dzīvi Latvijā, iespējas kļūt no sociālo pabalstu saņēmējiem par darba ņēmējiem ir minimālas, mēs nolēmām pārtraukt šo „apli” un rast risinājumu viņu nodarbinātības veicināšanai. Šis ir pirmais Eiropas Bēgļu fonda atbalstīts nodarbinātības projekts, kurš deva reālu iespēju ar biedrības un sadarbībai atvērtu Latvijas uzņēmumu spēkiem mērķtiecīgi palīdzēt cilvēkiem iekļauties Latvijas darba tirgū,” atzīmē Alvis Šķenders, projekta vadītājs.

Pasākuma gaitā kursu beidzējiem mācību iestāžu vadītāji svinīgi izsniedza sertifikātus. Kopumā projekta laikā mērķa grupa apguva šādas speciālitātes - apdares darbi un telpu remonts, nagu kopšana, frizieris, pavārs, telpu uzkopšanas organizācija, florists.

Mārtiņš Segliņš, SIA „BUTS” direktora vietnieks: „Projekta doma un ideja ir tiešām lieliska. Šīs personas apmācību procesā ieguva jaunas un vērtīgas zināšanas, kuras noderēs turpmākajām darba gaitām Latvijā. Papildus šis projekts daudziem apmācībās iesaistītajiem sniegs jaunu skatpunktu, kā mainīt savas dzīves grūto periodu. Jāteic, ka apmācāmie aroda apgūšanas procesā bija atvērti un ar vēlmi apgūt jaunas zināšanas un prasmes”.

Uzņēmuma SIA „DIJA” vadītāja Ina Rulle uzskata, ka viņu skolniekiem šī bija laba iespēja apgūt un pilnveidot latviešu valodas zināšanas, kā arī tuvāk iepazīt Latvijas cilvēkus – grupas biedrus, veidot personīgus kontaktus un gūt priekšstatu par dzīvi Latvijā. Viņasprāt, kursu vērtība mērķa grupai ir iegūtās zināšanās profesijā un to praktiska pielietošana. „Piemēram, Basirahmad (Afganistāna), kas apguva ēdienu gatavošanas organizācijas pamatus, šobrīd praksi iziet kafejnīcā, kura ir mūsu sadarbības partneris. Basirahmad tiek raksturots kā ļoti apzinīgs un centīgs māceklis. Pēc kursu beigšanas viņam ir piedāvāts turpināt strādāt par pavāra palīgu. Fariba (Afganistāna) pēc floristikas pamatu teorētisko un praktisko kursu beigšanas ir izgājusi praksi uzņēmumā, kas viņu raksturoja kā ļoti disciplinētu un rūpīgu darbinieci. Viņai arī potenciāli ir darba iespējas, taču ir jāpaaugstina latviešu valoda zināšanu līmenis,” atzīmē I. Rulle.

Pasākuma gaitā klātešie mērķa grupas pārstāvji no Irānas, Afganistānas un Uzbekistānas dalījās domās, ka viņu motivācija kļūt neatkarīgiem, iegūt profesiju un apgūt praktiskās iemaņas konkrētā profesijā ir vieni no svarīgākajiem ieguvumiem, lai tie justos stabili Latvijā un spētu patstāvīgi funkcionēt.

Jevgēnija, četru bērnu māmiņa no Uzbekistānas, kura apguva friziera profesiju: „Pateicoties šim projektam, esmu kļuvusi par sevi pārliecinātāka un drošāk raugos nākotnē – perspektīva iekārtoties darbā mani vairs nebiedē. Ļoti gribētu turpināt apmācības, praktizēties un paaugstināt savu kvalifikāciju, lai droši ietu strādāt – jo konkurence Latvijas darba tirgū ir liela. Mēs esam ļoti pateicīgi par šādu projektu un iespēju kļūt par aktīviem darba ņēmējiem Latvijā.”

Biedrības speciālisti norāda, ka nodarbinātības projektā uzsāktā mērķa grupas integrācija šobrīd jau tiek turpināta pērnā gada decembrī uzsāktajā Eiropas Bēgļu fonda projektā „Integrācijas iespēju paplašināšana bēgļiem, personām ar alternatīvo statusu un patvēruma meklētājiem”.

Jau kopš 2009. gada biedrībā „Patvērums „Drošā māja”” darbojas starpprofesionāļu komanda, kura piedāvā kompleksu palīdzību bēgļiem vienas institūcijas ietvaros, kas nodrošina visefektīgāko pieeju dažādu problēmu risināšanā.

Pēc Pilsonības un migrācijas pārvaldes oficiālajiem datiem, 2013. gadā Latvijā patvērumu lūgušas kopskaitā 185 personas, bēgļa statuss piešķirts 14 un alternatīvais statuss 22 personām. Kopumā no 1998. gada līdz 2013. gadam bēgļa un alternatīvo statusu saņēmušo skaits sasniedzis 166 cilvēkus. 

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Informāciju sagatavoja:

Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr.: (+371) 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com


Bēgļu nodarbinātības projekta noslēgums

24.01.2014. Lai iepazīstinātu ar projekta „Profesionālo iemaņu paaugstināšana nodarbinātības veicināšanai patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu” realizēšanas laikā sasniegtajiem rezultātiem un labās prakses piemēriem, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” šā gada 24. janvārī organizēja projekta noslēguma pasākumu. Projekta mērķis bija veicināt mērķa grupas nodarbinātību, piedāvājot profesionālās kvalifikācijas kursus un pilnveidojot darba iemaņas prakses vietās. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Bēgļu fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". Foto autors: biedrības "Patvērums "Drošā māja"" brīvprātīgā Iluta Ozere
Alvis Šķenders, Sandra Zalcmane
Rasa Saliņa, Alvis Šķenders