Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Bibliotēkās būs konsultanti cilvēku tirdzniecības jautājumos

Ievietots: 02.11.2011
No šī gada septembra līdz decembrim "Drošā māja" organizē informatīvu kampaņu „Atver acis”, kuras mērķis ir vairot izpratni par cilvēku tirdzniecības problēmu, apmācot bibliotekārus kā potenciālos iedzīvotāju konsultantus šajos jautājumos.Rīga, 02.11.11. Biedrība „Patvērums „Drošā māja””, kas ir vienīgā organizācija, kura no 2007. gada ir ieguvusi tiesības sniegt valsts apmaksātos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēku tirdzniecības upuriem, no šī gada septembra līdz decembrim organizē informatīvu kampaņu „Atver acis”. Tās mērķis ir vairot izpratni par cilvēku tirdzniecības problēmu, apmācot bibliotekārus kā potenciālos iedzīvotāju konsultantus šajos jautājumos.

Sandra Zalcmane, biedrības „Patvērums „Drošā māja”” vadītāja: „Sabiedrības informēšanas kampaņas, ko esam iepriekš organizējuši, bija mērķētas galvenokārt uz cilvēkiem, kuriem ir regulāra piekļuve interneta vietnēm un citiem publiskajiem medijiem. Tomēr prakse rāda, ka finansiālu grūtību dēļ, īpaši laukos, aizvien mazāk cilvēkiem ir interneta pieslēgums mājās. Tāpēc arvien populārākas kļūst bibliotēkas, kurās ir iespēja piekļūt internetam un citiem ziņu avotiem. Bibliotēkas ir kļuvušas par vietējiem sociālajiem, kultūras un izglītības centriem, kuros tiek sniegtas arī dažādas konsultācijas. Kopumā Latvijā ir 832 bibliotēkas, līdz ar to tās ir milzīgs resurss, ko var piesaistīt cilvēku tirdzniecības gadījumu novēršanai.
Diemžēl jāsaka, ka Latvijā ir tendence pastāvīgi palielināties cilvēku tirdzniecības upuru skaitam. 2008. gadā biedrības speciālisti palīdzību sniedza 14 cietušajiem, 2009. gadā – 28, 2010. gadā – 58. Līdz šī gada 1. novembrim „Patvērums „Drošā māja”” ir sniegusi valsts apmaksātus rehabilitācijas pakalpojumus 14 cilvēku tirdzniecības upuriem, savukārt pēc palīdzības un konsultācijām ir vērsušās jau 64 personas.”

Plānots, ka līdz novembra beigām dažādos Latvijas reģionos bibliotekāri tiks apmācīti par cilvēku tirdzniecības riskiem, formām, pieejamo palīdzību cilvēku tirdzniecības upuriem, identifikācijas procesu, kā arī tiks sniegta informācija, kur vērsties pēc palīdzības.

„Atver acis” ietvaros Rīgā jau 11. oktobrī noritēja konference „Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanā”. Tajā savas zināšanas papildināja 52  bibliotēku vadītāji no Rīgas, Rīgas rajona, Tukuma, Vecpiebalgas, Vecumnieku, Skrundas, Sējas, Smiltenes, Dundagas, Tērvetes, Talsu, Baldones, Strenču, Salacgrīvas, Saldus, Krāslavas, Lubānas, Dobeles, Limbažu, Amatas, Madonas novadiem, Valmieras, Preiļiem un Jelgavas.
Noritējusī konference bija pirmā tikšanās ar bibliotēku vadītājiem, un ieinteresētība bija ļoti liela. Klausītāji apliecināja, ka cilvēki nāk un konsultējas bibliotēkās par riskiem, dodoties strādāt uz ārzemēm, tāpēc jauniegūtā informācija praktiski palīdzēs tiem sniegt atbildes uz apmeklētāju jautājumiem par cilvēku tirdzniecības riskiem.

Nākamais seminārs bibliotekāriem tiks rīkots 4. novembrī Vecumnieku novada Misas bibliotēkā.

Jau kopš 2009. gada biedrība „Patvērums „Drošā māja”” regulāri rīko sabiedrības informēšanas kampaņas „Fiktīvas laulības – slazds!”, kuras galvenais mērķis ir informēt un piesaistīt sabiedrības uzmanību cilvēku tirdzniecības problēmai.