Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Biedrība līdzdarbosies prezidentūras veidošanā

Ievietots: 06.02.2013

7. februārī Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē sekretariāts un 48 nevalstiskās organizācijas (NVO), t. sk. biedrība "Patvērums "Drošā māja"", vienojās par aktīvu sadarbību Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē.

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts un nevalstisko organizāciju pārstāvji šodien parakstīja sadarbības protokolu, kurā apņemas nodrošināt diskusiju par prezidentūras darba programmu un informācijas apmaiņu par plānotajiem pasākumiem, īstenot kopīgas komunikācijas aktivitātes, kā arī veicināt sadarbību starp trio prezidentūras valstu – Itālijas, Latvijas, Luksemburgas – valsts pārvalžu un pilsoniskās sabiedrības organizācijām vietējā, reģionālā un ES līmenī.

“Priecājamies, ka interesi par prezidentūras jautājumiem ir izrādījušas visplašākā spektra nevalstiskās organizācijas, kas darbojas gan vietējā, gan nacionālā, gan ES līmenī. Šis atbalsts būs ļoti svarīgs Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē, tāpēc būtiski, ka ideju un informācijas apmaiņa uzsākta savlaicīgi,” atklājot tikšanos uzsvēra Inga Skujiņa, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta vadītāja.

Nevalstisko organizāciju pārstāvji izteica priekšlikumus sekretariātam par prezidentūras prioritāšu noteikšanas procesu un šogad plānotajām publiskajām debatēm, kā arī par līdzdalības veicināšanu Latvijas prezidentūras gatavošanā un īstenošanā.

Līdz 2013. gada 15. martam nevalstiskās organizācijas ir aicinātas iesniegt idejas pasākumiem, kuras tās plānojušas rīkot Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā vai saistībā ar šo notikumu.

Nākamā tikšanās par līdzdalības jautājumiem plānota 2013. gada aprīlī.

Sadarbības protokols un nevalstisko organizāciju saraksts, kuras vienojušās par sadarbību ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātu, lasāms šeit.

Informācija no Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta papildināta ar informāciju no biedrības "Patvērums "Drošā māja"".

Publicēja:

Rasa Saliņa

Konsultante un praktiķe sabiedrisko attiecību jautājumos

(+371) 29145314, rasa.salina@gmail.com

Biedrība līdzdarbosies prezidentūras veidošanā

7. februārī Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē sekretariāts un 48 nevalstiskās organizācijas (NVO), t. sk. biedrība "Patvērums "Drošā māja"", vienojās par aktīvu sadarbību Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē.
Foto: Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē sekretariāts
Foto: Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē sekretariāts