lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" īsteno ERASMUS+ projektu "HERE - SOCIAL ECONOMY OF PROXIMITY"

Ievietots: 14.01.2021

Projekta mērķis: izstrādāt biznesa inkubācijas metodiku cilvēkiem, kuriem prasmju trūkuma dēļ grūti iekļauties darba vidē. Īpaša uzmanība tiks pievērsta vāji attīstīto rajonu iemītniekiem. Projekta ietvaros tiks veicināta vietējā sociālā ekonomika: tiks izveidota apkaimes vajadzību karte, apmācīti vāji attīstīto apkaimju iedzīvotāji, dodot viņiem izpratni par to, kā iespējams radīt uzņēmumus un darba vietas, kā arī kļūt konkurētspējīgiem darba tirgū. Visa projekta laikā apkopotā informācija vēlāk tiks ievietota MOOC (masveida atklātie tiešsaistes kursi).

Projekts ilgs no 01.11.2020. līdz 30.04.2023.

 

“Projektu “HERE - SOCIAL ECONOMY OF PROXIMITY” īsteno biedrība "Patvērums "Drošā māja"" un partneri. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. 020-1-LV01-KA204-077456