lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" turpinās īstenot atbalsta pasākumu sniegšanu starptautiskās aizsardzības personām

Ievietots: 02.11.2020

Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" informē, ka, iesniedzot konkurētspējīgāko pieteikumu Latvijas Republikas Kultūras ministrijas atklātajā konkursā "Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām (patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss (3.posms)", tā ieguvusi tiesības turpināt atbalsta pasākumu sniegšanu starptautiskās aizsardzības personām arī trešajā posmā. 

Projekta mērķis: iepazīstināt starptautiskās aizsardzības personas ar Latvijas kultūrvidi, valsts iekārtu, vēsturi, tradīcijām, kā arī sniegt ieskatu kultūru atšķirībās, nediskriminācijas principos, demokrātisko vērtību principos, dzimumlīdztiesībā. Tāpat projekta ietvaros starptautiskās aizsardzības personām tiks sniegta praktiska informācija par nodarbinātību, mājokļa īres niansēm, sociālo palīdzību, sociālo apdrošināšanu un citiem jautājumiem. 

Projekta norises periods: 2020. gada 1. septembris - 2022. gada 31. decembris.

Kopējais projekta finansējums sastāda 160 000 eiro, ko veido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020. gadu perioda finansējums 75% apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 25% apmērā.

Projekts “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām III” tiek īstenots ar Patvēruma,
migrācijas un integrācijas fonda atbalstu un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līguma nr.
PMIF/9/2020/3/02