lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Biedrība saņem ISO 9001 sertifikātu

2015.gada 19.oktobrī pasākuma-meistarklases par cilvēktirdzniecību ietvaros, svinīgā gaisotnē "Bureau Veritas Latvia" valdes locekle Iveta Lazdiņa biedrībai "Patvērums "Drošā māja"" piešķīra kvalitātes vadības sistēmas sertifikātu ISO 9001 sociālās rehabilitācijas jomā.