lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Biedrībai "Patvērums "Drošā māja""- 10 gadi!

Ievietots: 29.08.2017

Augustā biedrība "Patvērums "Drošā māja"" svin savu 10 gadu jubileju. Mīļi sveicam un sakām sirsnīgu paldies par atbalstu un kopā būšanu mūsu esošajiem, bijušajiem darbiniekiem, sadarbības partneriem un draugiem!

Lai mūs visus arī turpmāk vieno dzīvesprieks, lai mums allaž atrodas iemesli smaidiem, lai ir jauni izaicinājumi un radošas idejas to īstenošanai!

Patvērums Drošā māja

Biedrībai "Patvērums "Drošā māja"" 10 gadi!
2017.gada augustā biedrība "Patvērums "Drošā māja"" svin savu 10 gadu jubileju. Mīļi sveicam un sakām sirsnīgu paldies par atbalstu un kopā būšanu mūsu esošajiem, bijušajiem darbiniekiem, sadarbības partneriem un draugiem!