Biedrības "Patvērums "Drošā māja"" darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā

Noslēdzas 2,5 gadu īstenots atbalsta projekts cilvēktirdzniecības mazināšanai

16.12.2015. Decembrī noslēdzas projekts “Biedrības "Patvērums "Drošā māja"" darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā", kurš tika īstenots kopš  2013.gada jūlija. Tā mērķis bija palielināt biedrības lomu cilvēku tirdzniecības ierobežošanas aktivitāšu īstenošanā nacionālā līmenī, paaugstinot biedrības institucionālo kapacitāti un nodrošinot darbības atbalsta aktivitātes. Kā mērķa grupa projektā bija iesaistītas nevalstiskās organizācijas, valsts pārvaldes, pašvaldību pārstāvji, kas strādā ar cilvēku tirdzniecības jautājumiem, „Patvērums „Drošā māja”” biedri, darbinieki, brīvprātīgie, kā arī Latvijas iedzīvotāji.

Projekta ietvaros 2013.gadā ir izveidots un darbu uzsācis Latvijā pirmais 24/7 Uzticības tālrunis (+371) 28612120 cilvēku tirdzniecības mazināšanai. Kopumā no 2013.gada augusta līdz 2015.gada decembrim Uzticības tālruni iedzīvotāji izmantojuši 471 reizi. Visbiežāk iedzīvotāji interesējušies par fiktīvajām laulībām un par drošu darbu ārzemēs. Lai nodrošinātu kvalitatīva pakalpojuma veidošanas pamatus un veicinātu Uzticības tālruņa atpazīstamību, 2014.gadā "Patvērums "Drošā māja"" ir organizējusi gan Uzticības tālruņa speciālistu apmācības, gan sadarbībā ar sociāli atbildīgu uzņēmumu www.irdarbs.lv ir izstrādājusi vizuālos materiālus - informatīvos banerus un plakātus, kuri tika izvietoti 28 Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs un izsūtīti vairāk nekā 600 skolām Latvijā, 46 jauniešu un bērnu izglītības centriem, kā arī publicēti biedrības lapā portālā Draugiem.lv un sadarbības partneru mājas lapās. 2015.gadā noslēgts sadarbības līgums ar Latvijas hosteļu asociāciju, un informācija par cilvēku tirdzniecību un Uzticības tālruni izvietota hosteļos Rīgā un Latvijā.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu tālruņa operatoriem, tika organizētas padziļinātas apmācības, kurā zināšanas ieguva un pilnveidoja gan biedrībā strādājošie darbinieki, gan biedrības brīvprātīgie, kuri piedalās aktivitāšu nodrošināšanā. Projekta ietvaros biedrības speciālistiem un vadošajiem darbiniekiem bija iespēja apmeklēt arī ikmēneša supervīzijas un saņemt konsultatīvu atbalstu jautājumos, kas saistīti ar profesionālo darbību. Noritējuši arī divi semināri par kvalitatīvu iesaisti lēmumu pieņemšanas un politikas veidošanas procesos un organizācijas publiskā tēla veidošanā. Ar biedrības mājaslapas palīdzību, piesaistot organizāciju brivpratigais.lv, izmantojot eLPA Ziņu lapu, kā arī publiskojot biedrības aktivitātes masu medijos, tika veicināta brīvprātīgo piesaiste organizācijai.

Ar mērķi attīstīt starpinstitucionālo sadarbību cilvēku tirdzniecības mazināšanā, nodrošinot ar preventīvajiem pasākumiem cilvēku tirdzniecībai biežāk pakļautās riska grupas, īpašu uzsvaru liekot uz reģioniem, projekta ietvaros 2013.gada decembrī izveidotajā NVO koalīcijas platformā cilvēku tirdzniecības mazināšanai apvienojās 12 organizācijas: „Patvērums „Drošā māja””, „Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija”, „Sociālo Pakalpojumu Aģentūra” struktūrvienība ģimenes krīzes centrs „Mīlgrāvis”, „Latvijas Samariešu apvienība”  Krīzes centrs bērniem un sievietēm „Māras centrs”, „Talsu novada krīžu centrs”, „Baltijas Reģionālais fonds”, „Par brīvu Vidzemi no cilvēku tirdzniecības”, „Īrijas latviešu nacionālā padome”, „Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne””, nodibinājums „Centrs Valdardze”, Daugavpils pilsētas domes ģimenes atbalsta centrs-patversme un „Pestīšanas armija”.

Projekta ietvaros aktīvi strādāts arī pie jauniešu izglītošanas par cilvēku tirdzniecību – 2014.gadā izstrādāts neformālās izglītības metodes “Forumteātris” nodarbības plāns, kas 2015.gadā pielietots skolēnu apmācībām par cilvēku tirdzniecības tēmu. Kopumā notikušas 15 šādas nodarbības, informējot par cilvēktirdzniecību 655 jauniešus visā Latvijā.

“Patvērums “Drošā māja”” profesionāļu komanda norāda, ka darbs pie cilvēku tirdzniecības mazināšanas neapstājas un tiek turpināts tādos projektos kā "Uzlaboti pretcilvēktirdzniecības risinājumi: Baltijas-Krievijas sadarbības tīkls" un "Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums" (HESTIA).

Projektu „Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. Projekts tiek īstenots kopš 2013.gada jūlija un ilgs līdz 2015.gada 31.decembrim.

Programmu "NVO fonds" finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit. Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapa: http://www.sif.lv. EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv. EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.orgPar publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Papildinformācija: Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste, 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

Latvietes grib izglābt pasauli jeb Fiktīvo laulību fenomens

05.10.2015. Gita Miruškina ir nevalstiskās organizācijas «Patvērums «Drošā māja»» juriste un diennakts Uzticības tālruņa cilvēktirdzniecības mazināšanai 28612120 operatore, kā arī viena no astoņiem varoņiem, kuri šovasar no ASV Valsts sekretāra Džona Kerija rokām saņēma augsto goda apbalvojumu par īpašu ieguldījumu cilvēktirdzniecības novēršanā. Gitas ikdiena ir vistiešākajā veidā saistīta ar «īsto dzīvi», tāpēc «Apollo» sarunā ar viņu centās izzināt cilvēktirdzniecības problēmas nopietnību.

Foto: APOLLO

Kādos gadījumos cilvēki zvana uz Uzticības tālruni?

Tradicionālākie jautājumi ir: «Esmu fiktīvi precējusies. Kā man izšķirties?», «Mana draudzene ir fiktīvi precējusies. Kā viņai izšķirties?», «Kas man būs par to, ja es fiktīvi apprecēšos?». Ļoti daudzi zvana arī pirms došanās strādāt uz ārzemēm, jautā, kas vēl būtu jāizdara, lai būtu droši un sevi pasargātu no dažādām situācijām. Dažkārt zvanītājs vēlas, lai mēs iesakām kādu darba devēju ārzemēs, valsti, uz kuru visdrošāk braukt.

Visbiežāk par konkrētiem cilvēktirdzniecības gadījumiem mūs cilvēki informē no ārvalstīm. Tad runājam jau par bēgšanu no gūsta. Situācijas ir visdažādākās, kad nākas rast arī neordinārus risinājumus. Reiz meitene Lielbritānijā bija aizbēgusi no darba devēja, palikusi bez dokumentiem uz ielas un bez valodas zināšanām. Šādā gadījumā variants bija izsist, piemēram, veikala vitrīnu, lai policija «paņemtu ciet». Jo, nonākot policijā, pieslēdzas vēstniecība, un tālāk jau ar šo cilvēku var strādāt. Svarīgākais šādā situācijā ir tikt vaļā no vajātājiem.

Kāpēc, jūsuprāt, cilvēki iekuļas šādās situācijās? Vai tā ir nezināšana? Vieglprātība?

Es domāju, ka tā ir tāda... paļaušanās. Mēs dzīvojam sabiedrībā, kur ir daudz ārējo kairinātāju. Radi, draugi, paziņas, nejauši internetā sastapti cilvēki, kuri pamudina doties peļņā uz ārvalstīm. Klupšanas akmens ir akla uzticēšanās. Domājam tā: «Ja kāds man tā saka, tad tā arī ir». Ja, piemēram, bijusī klasesbiedrene, kura pati jau dzīvo un strādā Anglijā, saka, ka tur ir darbs, palīdzēs iekārtoties darbā un izmitinās pie sevis, kamēr nostājos uz kājām, tad viss taču ir kārtībā. Kāpēc kaut kas vēl būtu jāpārbauda?

Fiktīvās laulības vispār ir vesels pētīšanas vērts fenomens. Nemaz nerunājot par gadījumiem, kur ir piesolīta atlīdzība un meitenes grib nopelnīt. Arī bez peļņas ir 101 iemesls, kādēļ viņas piekrīt. Piemēram, žēlums. Viņam taču tur ir grūti - Indijā vai Pakistānā. Viņam dzimtenē ir slima māte un sešas māsas, viņam ir jāpelna nauda un jāsūta ģimenei.

Latvietes ir apņēmušās izglābt pasauli?

Jā! Par to esmu pārliecinājusies ikdienā. Savā praksē esmu piedzīvojusi situācijas, kad sievietei, kura ir kļuvusi savam fiktīvajam vīram par kājslauķi un viņš to ir izmetis uz ielas vai arī piespiedis nodarboties ar prostitūciju, ir tomēr paveicies – viņa, paldies dievam, ir nokļuvusi atpakaļ Latvijā un iziet pie mums rehabilitāciju. Taču tad, kad es viņai saku, ka viena lieta, ko viņa varētu darīt, lai risinātu situāciju, ir atzīt šo laulību par spēkā neesošu no noslēgšanas brīža, viņa sāk jautāt: «Bet, kas notiks ar vīru?» Es izstāstu, ka šis cilvēks zaudēs uzturēšanās atļauju tajā valstī un viņš tiks izraidīts. Un viņai paliek viņa žēl. Tas viss, neskatoties uz vardarbību, ko viņa ir piedzīvojusi.

Kaut kāds Stokholmas sindroma paveids?

Varbūt drīzāk fiktīvo laulību sindroms. Grūti pateikt. Vairākas reizes, dodoties uz semināriem speciālistiem stāstīt par cilvēktirdzniecību, esmu mēģinājusi salikt tabulā fiktīvo laulību veidus, un man vienmēr pietrūkst vietas – jo viņu ir daudz. Tas ir kā zīmēt dzimtas koku. Ir n-tie varianti un ceļi kā meitenes nonāk fiktīvo laulību valgos.

Visu interviju lasiet portālā APOLLO<<

Zvanot uz diennakts Uzticības tālruni cilvēku tirdzniecības mazināšanai (+371) 28612120, ikviens var saņemt informāciju par nepieciešamo rīcību konkrētajā situācijā un izmantot to kā vienu no resursiem, ja ir nepieciešama palīdzība cilvēku tirdzniecības gadījumos Latvijā vai ārvalstīs. Zvani un meklē palīdzību!

Pasargā sevi un savus tuviniekus!     

*Projekts «Biedrības «Patvērums «Drošā māja»» darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā», ko finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. 

Informāciju publicēja (saskaņojot ar apollo.lv redakciju): Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com


Aicinām pieteikties brīvprātīgos!

23.09.2015. Hei! Ja vēlies pasargāt savus līdzcilvēkus un dot ieguldījumu cilvēku tirdzniecības mazināšanā - tieši šobrīd Tev ir iespēja pievienoties biedrības "Patvērums "Drošā māja"" brīvprātīgajiem!

Ko darīsim?

- mācīsimies par cilvēku tirdzniecību;

- izmēģināsim foruma teātra metodes;

- piedalīsimies nodarbībās skolās;

- vadīsim nodarbības paši.

Ko vari iegūt?

- attīstīt angļu valodas zināšanas;

- veidot un uzlabot prezentēšanas prasmes;

- mācīties vadīt radošu procesu;

- iegūt zināšanas par drošību ārzemēs;

- iegūt jaunus draugus;

+ iespēju dalīties ar idejām un īstenot savas iniciatīvas.

Kā pieteikties?

Raksti brīvprātīgo darba organizatoram Reinim Grāvītim uz e-pastu drosa.maja@gmail.com, e-pasta nosaukumā rakstot „Brīvprātīgais darbs”. 

Aktivitātes tiek īstenotas projekta „Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” ietvaros, ko finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".


Pasākuma ietvaros iepazīstina ar aktualitātēm cilvēktirdzniecības mazināšanas jomā

13.08.2015Šā gada 7.augustā  „Patvērums „Drošā māja”” organizēja informatīvu pasākumu, kurā piedalījās biedrības darbinieki, draugi un sadarbības partneri, NVO koalīcijas platformas cilvēktirdzniecības mazināšanai partnerorganizācijas. Pasākuma mērķis bija informēt par biedrības veikumu cilvēktirdzniecības mazināšanā, iepazīstināt ar „Patvērums „Drošā māja”” juristes un 24/7 Uzticības tālruņa cilvēktirdzniecības mazināšanai tālruņa operatores Gitas Miruškinas iespaidiem, atgriežoties no Varoņa balvas 2015 saņemšanas ASV, kā arī informēt par jaunu dalībnieku pievienošanos koalīcijai.

Pasākuma dalībniekiem tika sniegta informācija, ka kopumā no 2007.gada biedrības profesionāļu komanda īstenojusi sekojošas aktivitātes: nodrošinājusi palīdzību 113 cilvēku tirdzniecības upuriem; organizējusi plašas sabiedrības informēšanas kampaņas (no 2009.gada tādas ir bijušas ik gadu – kopā 8); 2013.gadā ir izveidojusi un līdz šim ir nodrošinājusi Latvijā pirmo diennakts Uzticības tālruņa 28612120 cilvēktirdzniecības mazināšanai līniju. Divu gadu laikā tālruņa operatori iedzīvotājus konsultējuši 409 reizes - visbiežāk par fiktīvo laulību gadījumiem. Šī gada septiņu mēnešu laikā ar Uzticības tālruņa starpniecību iedzīvotāji pēc padoma vērsušies 116 reizes.

Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” vadītāja Sandra Zalcmane  notikuma ietvaros sveica jaunos NVO koalīcijas cilvēktirdzniecības mazināšanai biedrus – „Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne”” (Ventspils), nodibinājumu „Centrs Valdardze” (Valmiera), Daugavpils pilsētas domes ģimenes atbalsta centru-patversmi (Daugavpils) un „Pestīšanas armija” (Rīga).

„Cilvēktirdzniecības kā sociālas problēmas identificēšanai un palīdzības sniegšanai cilvēktirdzniecības upuriem ir nepieciešamas speciālas zināšanas, kuru regulāra apgūšana nodrošina kvalitatīva pakalpojuma pieejamību. Tāpēc nozīmīgi, ka šodien koalīcijai pievienojas vēl četras jaunas organizācijas, tādējādi paplašinot to organizāciju skaitu – nu jau 12, kas turpinās izglītoties par cilvēktirdzniecības tēmu, lai nodrošinātu profesionālu palīdzību šī nozieguma upuriem visā Latvijā,” atzīmēja S. Zalcmane.

Ar mērķi attīstīt starpinstitucionālo sadarbību cilvēktirdzniecības mazināšanā, nodrošinot ar preventīvajiem pasākumiem cilvēktirdzniecībai biežāk pakļautās riska grupas, īpašu uzsvaru liekot uz reģioniem, 2013.gada decembrī NVO koalīcijas platformā cilvēku tirdzniecības mazināšanai apvienojās 6 organizācijas: „Patvērums „Drošā māja””, „Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija”, „Sociālo Pakalpojumu Aģentūra” struktūrvienība ģimenes krīzes centrs „Mīlgrāvis”, „Latvijas Samariešu apvienība” Krīzes centrs bērniem un sievietēm „Māras centrs”, „Talsu novada krīžu centrs”, „Baltijas Reģionālais fonds. 2014.gada augustā viņām pievienojās Madonas novadā reģistrēta biedrība „Par brīvu Vidzemi no cilvēku tirdzniecības”, savukārt oktobrī – biedrība „Īrijas latviešu nacionālā padome”.

Aktivitāte notiks projekta „Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” ietvaros, ko finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. Projekts tiek īstenots kopš 2013.gada jūlija un ilgs līdz 2015.gada 31.decembrim. Kā mērķa grupa projektā ir iesaistīti „Patvērums „Drošā māja”” biedri, darbinieki, brīvprātīgie, kā arī citas nevalstiskās organizācijas.

Programmu "NVO fonds" finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit. Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapa: http://www.sif.lv. EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv. EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.orgPar publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Papildinformācija: Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste, 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

 

Notiks informatīvs pasākums par paveikto cilvēku tirdzniecības mazināšanā

30.07.2015. Šā gada 7. augustā plkst. 15:00 biedrība „Patvērums „Drošā māja”” biroja telpās - Lāčplēša ielā 75-1, Rīgā, rīko informatīvu pasākumu, aicinot tajā piedalīties darbiniekus, draugus un partnerorganizācijas.

Pasākuma tēmas:

- Aprit 8.gadadiena kopš biedrības dibināšanas  - tās paveiktais un sasniegumi cilvēktirdzniecības mazināšanā;

- Varoņa balvas 2015 saņemšana ASV – juristes Gitas Miruškinas iespaidi no 12 dienu vizītes Vašingtonā;

- NVO koalīcijas platformai cilvēku tirdzniecības mazināšanai pievienojas 4 organizācijas  - „Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem „Paspārne””, nodibinājums „Centrs Valdardze”, Daugavpils pilsētas domes ģimenes atbalsta centrs-patversme, „Pestīšanas armija”.

Aktivitātes notiks projekta „Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” ietvaros, ko finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Programmu "NVO fonds" finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit. Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapa: http://www.sif.lv. EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv. EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.orgPar publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Papildinformācija: Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste, 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

 

ASV Valsts sekretārs 27.jūlijā Vašingtonā godinās "Patvērums "Drošā māja"" juristi un vienu no Uzticības tālruņa cilvēku tirdzniecības mazināšanai operatorēm Gitu Miruškinu

10.07.2015. ASV Valsts sekretārs Džons Kerijs šā gada 27. jūlijā plkst. 10:00 Valsts departamentā Vašingtonā atvērs 2015. gada ziņojumu „Par cilvēktirdzniecības novēršanu”. Svinīgā ceremonijā sekretārs Kerijas godinās šī gada Varoņa balvas ieguvējus, kuru vidū ir arī nevalstiskās organizācijas „Patvērums „Drošā māja”” juriste Gita Miruškina.

Juriste G.Miruškina ir to astoņu aktīvistu starpā, kas no visas pasaules izvēlēti balvai par pašaizliedzīgu darbu, piedaloties globālajā cīņā pret moderno verdzību. Miruškinas kundze ir veltījusi savu dzīvi, palīdzot cilvēktirdzniecības upuriem un veicinot izpratni par cilvēktirdzniecības juridiskajiem aspektiem Latvijā un ES. Viņa ir pirmā latviete, kam ASV Valsts sekretārs pasniegs ziņojuma „Par cilvēktirdzniecības novēršanu” Varoņa balvu.

G. Miruškina ir veikusi lielu ieguldījumu Eiropas Savienības cīņā pret fiktīvajām laulībām starp ES pilsoņiem un trešo valstu pārstāvjiem. Šīs  laulības tiek slēgtas ar mērķi trešo valstu pilsoņiem saņemt sociālo palīdzību imigrantiem, taču šāda prakse bieži noved pie seksa un piespiedu darba cilvēktirdzniecības, jo īpaši attiecībā uz Austrumeiropas sievietēm.

Pēdējo sešu gadu laikā Gita Miruškina kā biedrības "Patvērums "Drošā māja"" juriste ir sniegusi palīdzību vairāk nekā 150 cilvēktirdzniecības upuriem un pārstāvējusi tos gandrīz 30 tiesas procesos, ieskaitot Latvijā pirmo cilvēktirdzniecības prāvu – nozīmīgu juridisku procesu, kas joprojām nav noslēgusies. Tāpat viņa darbojas arī kā viena no 24/7 Uzticības tālruņa cilvēku tirdzniecības mazināšanai 28612120* operatorēm, kas ikdienā iedzīvotājiem sniedz konsultācijas par cilvēku tirdzniecības problemātikas jautājumiem. Statistika: šī gada sešu mēnešu laikā Uzticības tālruņa operatori snieguši jau 107 konsultācijas, savukārt pērn visa gada laikā sniegtas kopumā 220 konsultācijas par cilvēku tirdzniecību. Visbiežāk konsultācijas tiek sniegtas par fiktīvo laulību gadījumiem.

Lai izteiktu atzinību par biedrības "Patvērums "Drošā māja"" komandas darbu cilvēktirdzniecības mazināšanā un sveiktu G.Miruškinu ASV Valsts departamenta vārdā, šā gada 2.jūnijā savā pirmajā ārvalstu vizītē Latvijā organizāciju apmeklēja ASV ģenerālprokurore Loreta Linča (Loretta Lynch). Vairāk informācijas ŠEIT<<

Kā noteikts Cilvēktirdzniecības upuru aizsardzības likumā, ASV Valsts departaments ikgadējā ziņojumā izvērtē visas pasaules valdību darbu, cīnoties ar šo modernās verdzības formu. Šīgada ziņojumā – 15. pēc kārtas – apskatīts 188 valstu un teritoriju, arī ASV, paveiktais darbs. Tāpat šogad aprit 15. gadadiena kopš Cilvēktirdzniecības upuru aizsardzības likuma pieņemšana

*Latvijā pirmā diennakts Uzticības tālruņa (+371) 28612120 līnija tika izveidota 2013.gada augustā projekta „Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā”, ko finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts, ietvaros. Projekts tiek īstenots kopš 2013.gada jūlija un ilgs līdz 2015.gada 31.decembrim. Kā mērķa grupa projektā ir iesaistīti „Patvērums „Drošā māja”” biedri, darbinieki, brīvprātīgie, kā arī citas nevalstiskās organizācijas. Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit  EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 

Papildinformācija masu medijiem: Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste, 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

 

LR1: Uzticības un krīzes situāciju tālrunis un misija

04.06.2015. Starptautiskā Bērnu aizsardzības dienā saruna par uzticības tālruņiem. Cik un kādi uzticības tālruņi šobrīd ir pieejami bērniem Latvijā un kādas problēmas bērni vēlas pārrunāt. Raidījumā uzklausām ekspertus, kuri ikdienā telefoniski sarunājas ar bērniem, pusaudžiem vai viņu vecākiem, radiniekiem. Studijā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta direktore Amanda Vēja, uzticības tālruņa konsultante Agita Alksne, Krīžu un konsultāciju centra "Skalbes" direktore, psiholoģe Zane Avotiņa un biedrības "Patvērums "Drošā māja"" 24/7 Uzticības tālruņa cilvēku tirdzniecības mazināšanai operatore Gita Miruškina.

Saite uz pirmavotu ir pieejama ŠEIT

Latvijā pirmā diennakts Uzticības tālruņa (+371) 28612120 līnija tika izveidota 2013.gada augustā projekta „Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā”, ko finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts, ietvaros. Projekts tiek īstenots kopš 2013.gada jūlija un ilgs līdz 2015.gada 31.decembrim. Kā mērķa grupa projektā ir iesaistīti „Patvērums „Drošā māja”” biedri, darbinieki, brīvprātīgie, kā arī citas nevalstiskās organizācijas. Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit  EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 

Informāciju sagatavoja Agnese Linka, Olga Rimšāne/ papildināja un publicēja: Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste, tālr. 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com


Uzticības tālruņa operatore: visbiežāk konsultējas par fiktīvām laulībām un nodarbinātības jautājumiem

07.05.2015. Uz biedrības "Patvērums "Drošā māja"" diennakts Uzticības tālruni cilvēku tirdzniecības mazināšanai 28612120 šogad saņemti jau 83 tālruņa zvani. No janvāra līdz aprīļa beigām visbiežāk iedzīvotāji interesējušies par fiktīvām laulībām, kā arī par drošu darbu ārzemēs.

Tālruņa operatore Gita Miruškina stāsta: "Savā darbā redzu, ka iedzīvotājiem ir nepieciešams Uzticības tālrunis uz kuru cilvēks jebkurā diennakts laikā var mums piezvanīt, sazināties un izstāstīt par iespējamo cilvēktirdzniecības gadījumu vai arī par to, kas ir noticis ar viņu. Jo tas ir viens no pieejamākajiem veidiem kā darīt zināmu šo noziegumu, cilvēktiesību pārkāpumu un mēs varētu iesaistīties un šim cilvēkam palīdzēt. Tēma par kuru zvana un interesējās visbiežāk - joprojām ir fiktīvas laulības". Viņa norāda, ka tuvojoties vasarai, daudzas konsultācijas arī ir par nodarbinātības jautājumim, jo cilvēki plāno doties uz ārzemēm strādāt un vēlas uzzināt kā to darīt būtu visdrošāk".

Pērnā gada 12 mēnešos biedrības speciālisti saņēmuši 220 zvanu uz diennakts Uzticības tālruni. Visbiežāk zvanītāji vēlējās saņemt informāciju par dažādiem ar cilvēku tirdzniecības riskiem saistītiem jautājumiem – 140 reizes; par fiktīvām laulībām/to novēršanu/ir sniegta informācija par fiktīvo laulību gadījumiem u.c. – 63 reizes; par piespiedu darbu vai darba tiesību pārkāpumiem ziņots vai sniegtas atbildes – 14 gadījumos; 3 gadījumos informācija sniegta seksuālās ekspluatācijas gadījumos.

Informācija par Uzticības tālruni pieejama arī 28 NVA filiālēs, izsūtīta vairāk kā 600 skolām Latvijā un 46 jauniešu un bērnu izglītības centriem, kā aŗi izvietota biedrības lapā portālā www.draugiem.lv http://www.draugiem.lv/www.patverums-dm.lv/ un sadarbības partneru mājas lapās.

Projektu „Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā”, kuras ietvaros izveidota arī Uzticības tālruņa līnija, biedrība realizē jau kopš 2013. gada jūlija. Tā ietvaros notiek dažādas aktivitātes cilvēku tirdzniecības problemātikas mazināšanai. Kā mērķa grupa projektā ir iesaistīti „Patvērums „Drošā māja”” biedri, darbinieki, brīvprātīgie, kā arī citas nevalstiskās organizācijas. 

Projektu „Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit  EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 

 

Neiekrist cilvēku tirdzniecības valgos!

02.04.2015. Šoks. Bailes. Skarba apjausma, ka redzētais nav teatrāla fikcija, bet tepat sastopama realitāte. Šādas sajūtas daudzos jauniešos raisīja pret cilvēku tirdzniecību vērstā informatīvā treilera apmeklējums. To pie Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvaldes bija atveduši biedrības «Patvērums «Drošā māja»» pārstāvji, lai tāpat kopā ar pasākuma dalībniekiem forumteātrī izspēlētu un mācītos nepieļaut verdzību.

Jauna meitene no Talsiem zaudējusi savu kredītā paņemto dzīvokli, tāpēc izmisumā piekrīt stāties fiktīvā laulībā, par ko viņai sola 1500 eiro un vēl 150 eiro par katru mēnesi. Taču, ierodoties attiecīgajā valstī, viņa drīz vien nonāk verdzībā un spiesta sniegt seksuālus pakalpojumus. Savukārt kāds Vitālijs noticējis sludinājumam, kas aicina doties uz Franciju, lai par astoņiem eiro stundā strādātu apelsīnu plantācijā. Tā vietā viņam atņem pasi, un puisis spiests vergot, iztiekot vien no maizes un apelsīniem.

Šausmas treilerī
Šīs ir tikai dažas uz patiesiem notikumiem balstītas situācijas, ko forumteātra dalībnieki jeb visi pasākumā klātesošie mēģināja izspēlēt. Nodarbību vadītājs Reinis Grāvītis skaidro, ka tā ir neformālās izglītības metode, ar kuru tiek radīta droša vide, lai izspēlētu dažādus cilvēktirdzniecības gadījumus un uzreiz labotu pieļautās kļūdas. Tas savukārt palīdz apgūt pareizas rīcības modeli, kā arī atpazīt nepareizu, nedrošu un pat nelegālu rīcību.

Dažādu priekšmetu un iespaidu bagāts ir arī informatīvais treileris, ko pasākuma rīkotāji ved sev līdzi. Piemēram, tajā var aplūkot noplukušu matraci, kuram līdzās pakārti kāzu tērpi, primitīvu izlietni, pieticīgu pārtiku, karti, kurā kā sarkani pavedieni vijas cilvēktirdzniecības ceļi, fotogrāfijas ar vardarbības un narkotisko vielu izmocītām sejām, kā arī sagraizītu, «asiņainu» manekenu, kas vēsta par orgānu izņemšanas draudiem.

«Par cilvēktirdzniecību man bija neliels priekšstats, bet televīzijā tas neizskatās tik šausmīgi. Šoks, ka cilvēki nonāk tādās situācijās. Uzskatu, ka tā tomēr ir mūsdienu sabiedrības problēma, jo ļoti bieži, īpaši jaunas meitenes, nonāk verdzībā,» pauž pasākuma dalībniece Natālija Sirotkina.

Spekulē ar neapmierinātām vajadzībām
Biedrība «Patvērums «Drošā māja»», kas palīdz cilvēku tirdzniecības upuriem, informē, ka tā kā mūsdienu verdzības forma ir starptautiska problēma, kurā iesaistītas teju visas pasaules valstis, saņemot vai nosūtot pārdotos cilvēkus. Visbiežāk vergu darbam un seksuālai ekspluatācijai ar varu, draudiem, spaidiem vai krāpšanu tiek izmantotas sievietes un meitenes. 

Vervētāju, kas parasti izvērš savu darbību, cenšoties aptvert pēc iespējas lielāku potenciālo upuru loku, argumenti balstīti uz cilvēku pamatvajadzībām – pēc ikdienas iztikas, drošības, piederības, cieņas. Tādēļ piedāvājums, kas ietver nepiepildīto vajadzību apmierināšanu, kļūst tik nozīmīgs, ka risku izvērtēšana vairs nav iespējama.

Šādas forumteātra nodarbības jau aizvadītas februārī - Madonā un Olainē, savukārt un 8.aprīlī tā notiks Saldus novadā - Cieceres internātpamatskolā.

Minētā aktivitāte notika projekta „Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” ietvaros, ko finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. Tas tiek īstenots jau kopš 2013.gada jūlija un tā ietvaros notiek dažādas aktivitātes cilvēku tirdzniecības problemātikas mazināšanai. Kā mērķa grupa projektā ir iesaistīti „Patvērums „Drošā māja”” biedri, darbinieki, brīvprātīgie, kā arī citas nevalstiskās organizācijas. Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit  EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 

 

Latvijā uzsākts forumteātra nodarbību cikls par cilvēktirdzniecību

24.02.2014. Ap 100 interesentu no Madonas skolām, Kusas un Praulienas jauniešu centriem 18.februārī Madonā, Jaunatnes multifunkcionālajā centrā KUBS, apmeklēja pirmo no 15 paredzētajām forumteātra nodarbībām. Gan jaunieši, gan pedagogi un jaunatnes darbinieki praktiski izspēlēja cilvēktirdzniecības procesu, apgūstot ar to saistītos riskus un attīstot iemaņas savas drošības uzturēšanai.

Viens no biedrības “Patvērums “Drošā māja”” nodarbības vadītājiem Reinis Grāvītis skaidro, ka forumteātris ir neformālās izglītības metode. Ar to tiek radīta droša vide, kurā izspēlēt dažādas situācijas, un pieļaut kļūdas, tās uzreiz labojot. “Nodarbībā tiek apgūts gan pareizās rīcības modelis, gan attīstītas iemaņas atpazīt nepareizu, nedrošu un pat nelegālu rīcību”.

Fotogalerija

„Tā kā apmācības par šādu tematiku Madonas novada jauniešiem notika pirmo reizi, tāpēc no jauniešu puses bija liela ieinteresētība un skolotāju, jaunatnes darbinieku atbalsts. 2,5 stundas „aizskrēja” nemanot – aktīvi klausoties, iesaistoties grupu darbā, apskatot Pretcilvēktirdzniecības informatīvo treileri*, iestudējot un parādot dotās situācijas drāmas, analizējot konkrētus gadījumus un pārrunājot, ko vajadzētu darīt, lai šādas situācijas nenotiktu. Esmu patiesi gandarīta, ka forumteātra nodarbība varēja notikt pie mums – Madonā,” atzīst Nadja Niedrīte Jaunatnes multifunkcionālā centra KUBS vadītāja.

Viņa stāsta, ka pat vēl pēc nodarbības, daļa jauniešu palika uz sarunām ar „Patvērums „Drošā māja”” jauniešiem.

Uz jautājumu „Ko Tu ieguvi, piedaloties šajā forumteātra nodarbībā?”, jaunieši atbildēja:

„Aktiermākslas nostiprināšanas pieredzi un ieskatu cilvēku tirdzniecības tematikā. Ļoti vērtīgi bija dzirdēt un piedalīties!” uzskata Tomass.

Lorita ieguva zināšanas par cilvēktirdzniecības veidiem, kurus iepriekš, savā prātā, nebija saistījusi ar cilvēku tirdzniecību. „Uzzināju dažādus piemērus no dzīves, ar kuriem varu turpināt dalīties tālāk un cilvēkus iedrošināt būt uzmanīgākiem savas darbavietas izvēlē ārzemēs, un patiesībā, arī tepat Latvijā. Ieguvu arī informāciju par drošu darba, dzīvesvietas atrašanu. Bija vērtīgas, saturīgas sarunas, kā arī tika atbildēti jautājumi, kurus pati neiedomātos uzdot.”

„Vēl plašāk uzzināju kā notiek cilvēktirdzniecība. Pārliecinājos, ka cilvēku tirdzniecības upuris var būt jebkurš un par tādu var kļūt ļoti vienkārši, pat mazas neuzmanības dēļ,” domā Linda.

„Nodarbībā iemācījos to, ka pirms likt savu parakstu uz kāda dokumenta, ir jāpārliecinās, jānoskaidro, jāsatiekas un visādi citādi jābūt drošam par darba izvēli!” iespaidos dalās Kristiāna.

Nākamā forumteātra nodarbība paredzēta 25.februārī Olainē un 8.aprīlī Saldū.

2015.gadā ar cilvēktirdzniecības tēmu, izmantojot biedrības brīvprātīgo sagatavoto forumteātra metodi, plānots iepazīstināt vismaz 400 jauniešu visā Latvijā.

*Pretcilvēktirdzniecības informatīvajā treilerī izvietotā ekspozīcija atspoguļo vairākas cilvēku tirdzniecības formas, kuras ir izplatītas Latvijā un pasaulē. Jauniešiem tādējādi tiek nodrošināta iespēja iegūt vizuālo informāciju, lai radītu priekšstatu par problemātikas mērogu. 

Projektu „Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. Tas tiek īstenots jau kopš 2013.gada jūlija un tā ietvaros notiek dažādas aktivitātes cilvēku tirdzniecības problemātikas mazināšanai. Kā mērķa grupa projektā ir iesaistīti „Patvērums „Drošā māja”” biedri, darbinieki, brīvprātīgie, kā arī citas nevalstiskās organizācijas. Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit  EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 

Biedrības pārstāve informē par aktualitātēm Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā

21.01.2015. Šā gada 21.janvārī Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēžu zālē notika tikšanās ar valsts un nevalstiskā sektora, tai skaitā biedrības "Patvērums "Drošā māja"", pārstāvjiem ar mērķi uzzināt par cilvēktirdzniecības tendencēm Latvijā, paveiktajiem un plānotajiem pasākumiem tās novēršanai. 

Iekšlietu ministrijas pārstāve Lāsma Stabiņa norādija, ka saistībā ar septiņiem no cilvēktirdzniecības cietušajiem cilvēkiem, no kuriem visas ir sievietes, sākts kriminālprocess pret desmit personām, no kurām trīs ir Pakistānas pilsoņi. Viņa arī informēja, ka cilvēktirdzniecība lielākoties notiekot no Latvijas uz Lielbritāniju un Īriju,  kas šobrīd aktīvi strādā pie izmaiņām likumos, lai mazinātu cilvētirdzniecības upuru skaitu.

Biedrības pārstāve Gita Miruškina deputātus informēja, ka 2014.gadā biedrība "Patvērums "Drošā māja"" sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sniegusi 38 personām - astoņiem vīriešiem un 30 sievietēm - no tām 12 valsts programmā iekļautas 2013.gadā, bet 20 – 2014. 

"Pērn 12 mēnešos biedrības speciālisti saņēmuši 220 zvanu uz diennakts Uzticības tālruni* cilvēku tirdzniecības mazināšanai 28612120kas izveidots projekta „Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” ietvaros, ko biedrība realizē jau kopš 2013. gada. Visbiežāk zvanītāji vēlējās saņemt informāciju par dažādiem ar cilvēku tirdzniecības riskiem saistītiem jautājumiem – 140 reizes; par fiktīvām laulībām/to novēršanu/ir sniegta informācija par fiktīvo laulību gadījumiem u.c. – 63 reizes; par piespiedu darbu vai darba tiesību pārkāpumiem ziņots vai sniegtas atbildes – 14 gadījumos; 3 gadījumos informācija sniegta seksuālās ekspluatācijas gadījumos," tā G.Miruškina.

"Uzticības tālruņa darbība ir pierādījusi, ka regulāra prevence dod labus rezultātus. Piemēram, no 220 gadījumiem, ko uzklausījuši Uzticības tālruņa operatori, 153 reizes ir zvanījis pats interesents vai kāds viņa tuvinieks, draugs vai paziņa, kas liecina, ka sabiedrībā paaugstinās izpratnes līmenis par CT riskiem". 

Sēdes dalībnieki tikšanās gaitā arī uzsvēra, ka būtu nepieciešams vairāk uzmanības pievērst tieši preventīvajiem pasākumiem, tai skaitā sabiedrības un jauniešu izglītošanai, kā arī nepieciešams panākt, lai tiesvedību, kas saistīta ar cilvēktirdzniecības gadījumiem, izskatītu operatīvāk.

*Projektu „Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit  EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 

 

 

 

 
 
 

Gada nogalē biedrība iepazīstina ar paveikto cilvēku tirdzniecības mazināšanā

19.12.2014. Šā gada 19.decembrī biedrība "Patvērums "Drošā māja"" organizēja informatīvu interaktīvu pasākumu, uz kuru ieradušies bija gan pērn dibinātās NVO koalīcijas platformas cilvēku tirdzniecības mazināšanai biedri, gan arī sadarbības partneri. Tikšanās mērķis bija iepazīstināt klātesošos ar jaunajiem koalīcijas biedriem, kā arī informēt par aktivitātēm cilvēktirdzniecības mazināšanā, tai skaitā Uzticības tālruņa darbību, 2014.gadā.

Fotogalerija

Šī gada laikā koalīcijas platformai, kura apvieno tādas organizācijas kā - „Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija”, „Sociālo Pakalpojumu Aģentūra” struktūrvienība ģimenes krīzes centrs „Mīlgrāvis”, „Latvijas Samariešu apvienība” Krīzes centrs bērniem un sievietēm „Māras centrs”, „Talsu novada krīžu centrs”, „Baltijas Reģionālais fonds”, „Patvērums „Drošā māja”” - pievienojušās divas organizācijas, kuras uzskata, ka šīs problemātikas mazināšanas nolūkos ir jāsadarbojas.

Jautāts par motivāciju iesaistīties koalīcijā, biedrības "Par brīvu Vidzemi no cilvēku tirdzniecības" valdes loceklis Arturs Vaišļa minēja nepieciešamību aktīvāk strādāt pie cilvēktirdzniecības mazināšanas un spēkus apvienot tieši reģionos.

Savukārt biedrības „Īrijas latviešu nacionālā padome” valdes locekle Laima Ozola īpaši noorganizētā videokonferencē pastāstīja, ka sadarbību saredz tieši preventīvajā darbā – gan izplatot informatīvos materiālus, gan arī rīkojot kopīgas akcijas Īrijā. „Ja paskatāmies uz lielo fiktīvo laulību skaitu, kas noslēgtas Īrijā starp trešo valstu pilsoņiem un Latvijas valstspiederīgajām, ir pamats satraukumam. Tāpēc ir svarīgi sadarboties un informēt cilvēkus, lai tie varētu izvairīties no cilvēku tirdzniecības un tā postošā nodarījuma”.

2014.gada pirmajos vienpadsmit mēnešos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus biedrība sniegusi 32 personām - četriem vīriešiem un 28 sievietēm - no tām 12 valsts programmā iekļautas 2013.gadā, bet 20 - šogad. 

"Patvērums "Drošā māja"" vadītāja Sandra Zalcmane dalījās novērojumos, ka šogad pēc palīdzības biedrībā sākuši vērsties arī piespiedu darbā ārzemēs cietušie vīrieši, kuri galvenokārt tikuši izmantoti celtniecībā, lauksaimniecībā un darot citus smagus darbus. Viņa atzīmēja, ka salīdzinājumā ar pagājušo gadu - šogad ir atšķirīgs fiktīvās laulībās iesaistītās personas portrets: "Ja pērn tā bija sieviete vecumā līdz 25 gadiem, no mazpilsētas, ar vidējo izglītību, ar vienu vai diviem nereģistrētās attiecībās dzimušiem bērniem, kura atvases audzina pati, tad patlaban upuris ir aptuveni 28 gadus veca sieviete, turklāt upura vecumam ir tendence palielināties".

No 2014.gada janvāra līdz novembrim biedrības pārstāvji saņēmuši 191 zvanu uz diennakts Uzticības tālruni cilvēku tirdzniecības mazināšanai 28612120.

Tālruņa operatore Gita Miruškina klātesošajiem pastāstīja, ka lielākā daļa - 121 zvanītājs - vēlējies saņemt kādu konkrētu informāciju, kas nereti bijusi ar cilvēku tirdzniecību nesaistīta. Piemēram, daļa zvanītāju vēlējusies uzzināt par drošu darba meklēšanu, darba strīdu risināšanu, taču daudz jautājumu bijis arī par fiktīvām laulībām un to sekām. Bieži tiekot saņemti zvani arī no radiniekiem, kas uztraucas, jo ilgāku laiku nav saņēmuši ziņas no tuvinieka, kurš strādā ārzemēs.

Biedrības pārstāvji norādīja, ka pie tālruņa atpazīstamības veicināšanas tiekot strādāts aktīvi. Šogad "Patvērums "Drošā māja"" ir organizējusi gan Uzticības tālruņa speciālistu apmācības, gan sadarbībā ar sociāli atbildīgu uzņēmumu www.irdarbs.lv ir izstrādājusi vizuālos materiālus - informatīvos banerus un plakātus, kuri šobrīd ir izvietoti 28 NVA filiālēs un izsūtīti vairāk nekā 600 skolām Latvijā, 46 jauniešu un bērnu izglītības centriem.

Tikšanās ietvaros klātesošie tika iepazīstināti arī ar biedrības ārvalstu sadarbības partneru pieredzi Uzticības tālruņa atpazīstamības veicināšanā. Kā labās prakses piemēri tika minētas organizāciju „NL Confidential” (Nīderlande), „Living for Tomorrow” (Igaunija), „La Strada Foundation against Trafficking in Persons and Slavery” (Polija) aktivitātes.

Projektu „Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā”, biedrība realizē jau kopš 2013. gada jūlija. Tā ietvaros notiek dažādas aktivitātes cilvēku tirdzniecības problemātikas mazināšanai. Kā mērķa grupa projektā ir iesaistīti „Patvērums „Drošā māja”” biedri, darbinieki, brīvprātīgie, kā arī citas nevalstiskās organizācijas. 

Projektu „Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit  EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 

 

 

 

 
 
 

19.decembrī notiks informatīvs pasākums biedrības partnerorganizācijām

10.12.2014. Šā gada 19. decembrī plkst. 14:00 nevalstiskā organizācija „Patvērums „Drošā māja”” biedrības telpās Lāčplēša ielā 75-1, Rīgā, rīko informatīvu interaktīvu pasākumu, aicinot tajā piedalīties draugus un partnerorganizācijas.

Pasākuma tēmas:

- Iepazīstināšana ar jaunajiem koalīcijas biedriem „Par brīvu Vidzemi no cilvēku tirdzniecības” un „Īrijas latviešu nacionālā padome”;

- Ārvalstu sadarbības partneru – „NL Confidential” (Nīderlande), „Living for Tomorrow” (Igaunija), La Strada Fonds pret cilvēku tirdzniecību – praktiskā pieredze Uzticības tālruņa cilvēku tirdzniecības mazināšanai popularizēšanai sabiedrībā;

- Uzticības tālruņa cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā darbība un tendences;

- Biedrības sasniegumi cilvēktirdzniecības mazināšanā 2014.gadā.

Būsim pateicīgi par pieteikšanos dalībai līdz 18.decembrim, rakstot uz epastu rasa.salina@gmail.com. Tālrunis kontaktiem: 22026355.

Aktivitātes notiek projekta „Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” ietvaros, ko finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Programmu "NVO fonds" finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts. Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeitSabiedrības integrācijas fonda mājas lapa: http://www.sif.lv. EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org

 

 

 

 
 

Notikusi pirmā simulācijas spēles par cilvēku tirdzniecību prezentācija

20.10.2014. Šā gada 18.oktobrī – Eiropas Savienībā un Latvijā atzīmējamajā Pretcilvēktirdzniecības dienā – biedrība „Patvērums „Drošā māja”” kopā ar saviem sadarbības partneriem, atbalstītājiem un brīvprātīgajiem devās uz Olaini, lai visi kopā piedalītos pasākumā - pirmajā publiski pieejamajā simulācijas spēlē par cilvēku tirdzniecību, kas projekta „Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai” ietvaros no šī gada 19.oktobra tiks piedāvāta Latvijas skolu 9.-12.klašu audzēkņiem. 

Dienas ietvaros norisinājās jauniešu apmācības par cilvēku tirdzniecību, kuru laikā arī biedrības „Patvērums „Drošā māja”” sadarbības partneriem no Iekšlietu ministrijas, Labklājības ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras, Tiesībsarga biroja un Olaines pašvaldības, kā arī mediju pārstāvjiem bija iespēja pirmajiem iemēģināt brīvprātīgo sagatavoto spēli.  Spēles ietvaros katram dalībniekam bija iespēja piedzīvot dažādus cilvēku tirdzniecības posmus un ekspluatācijas formas. 

Lai pievērstu uzmanību cilvēku tirdzniecības problemātikai un izglītotu dažādas sabiedrības grupas, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” tradicionāli organizē preventīvus pasākumus cilvēku tirdzniecības mazināšanai, kas ilgst no 18.septembra līdz 18.oktobrim. Šogad šī mēneša ietvaros, ar sadarbības partneru atbalstu, biedrība īstenojuši dažādas informatīvās aktivitātes.

Sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu un Rīgas sabiedriskās kārtības uzturēšanas fondu, notikušas speciālistu apmācības par cilvēktirdzniecības novēršanu. 

Ar sociāli atbildīga uzņēmuma „Philip Morris International” atbalstu ir uzsākts projekts „Pārdota brīvība 3”, kas ir secīgs turpinājums iepriekšējo gadu informatīvajām kampaņām. Tā ietvaros savu darbību turpina Informatīvais pretcilvēktirdzniecības treileris ar atjaunoto ekspozīciju (tās autors Kaspars Ozoliņš).

Ar Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu, Bērnu un jauniešu centri visā Latvijā tika informēti par cilvēktirdzniecības problemātiku un tika aicināti savos centros izvietot bezmaksas Uzticības tālruņa* (+371) 28612120 plakātu. Latvijā pirmā bezmaksas Uzticības tālruņa līnija pērn tika izveidota, lai ikviens interesents varētu operatīvi saņemt informāciju par nepieciešamo rīcību konkrētajā situācijā un izmantotu to kā vienu no resursiem, ja ir nepieciešama palīdzība cilvēku tirdzniecības gadījumos Latvijā vai ārvalstīs. 

Pretcilvēktirdzniecības mēneša ietvaros NVO koalīcijas platformai cilvēku tirdzniecības novēršanai pievienojās jauns sadarbības partneris - biedrība "Īrijas latviešu nacionālā padome" (ĪLNP). Šī ir jau astotā nevalstiskā organizācija, kas iestājusies pērn dibinātajā koalīcijā, kura projekta „Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” ietvaros tika izveidota ar mērķi attīstīt starpinstitucionālo sadarbību cilvēku tirdzniecības mazināšanā, nodrošinot ar preventīvajiem pasākumiem cilvēktirdzniecībai biežāk pakļautās riska grupas.

Fotogalerija

NVO „Patvērums „Drošā māja”” ir vienīgā organizācija, kas kopš 2007. gada sniedz valsts apmaksātus rehabilitācijas pakalpojumus cilvēktirdzniecības upuriem un veic regulāru prevenci. 2014. gadā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus tā sniegusi 30 personām (3 vīriešiem un 27 sievietēm) no tām 12 valsts programmā iekļautas 2013.gadā, bet 18 – 2014.gadā. 20 personas ir cietušas no fiktīvām laulībām, 9 no piespiedu darba, 1 persona - no seksuālas ekspluatācijas. 

*Projektu „Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv/ EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org/ Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

 

NVO koalīcijai pievieojas jauns sadarbības partneris 

11.08.2014. Šā gada 8. augustā Patvērums „Drošā māja”” noslēgusi sadarbības līgumu ar Madonas novadā reģistrētu biedrību „Par brīvu Vidzemi no cilvēku tirdzniecības”. Šī ir jau septītā Latvijas nevalstiskā organizācija, kas iestājusies pērn dibinātajā  NVO koalīcijā, kura tika izveidota ar mērķi attīstīt starpinstitucionālo sadarbību cilvēku tirdzniecības mazināšanā, nodrošinot ar preventīvajiem pasākumiem cilvēktirdzniecībai biežāk pakļautās riska grupas, īpašu uzsvaru liekot uz reģioniem. 

Noslēgtais līgums paredz, ka jaunais koalīcijas partneris kopā ar pārējām iesaistītajām organizācijām* sadarbosies cilvēktirdzniecības mazināšanas jomā, veicinot informācijas apriti par konkrētiem cilvēktirdzniecības gadījumiem, t.sk., kopīgi plānos preventīvos pasākumus dažādām mērķa grupām; veidos kopīgu sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām; organizēs vietējās un starptautiskās sadarbības pasākumus, seminārus un konferences, iegūstot citu organizāciju pieredzi darbā ar dažādām mērķa grupām.

"Mūsu organizācija ir dibināta 2014. gada 4. aprīlī un ir pirmā juridiskā persona, kas cilvēktirdzniecības mazināšanas nolūkos apvieno domubiedrus ārpus Rīgas.  Pamatā mūsu aktivitātes ir vērstas uz sabiedrības izglītošanu un preventīvo pasākumu īstenošanu cilvēku tirdzniecības novēršanai Vidzemē. Ceru, ka domubiedri apvienosies arī citos reģionos un pat novados, lai plecu pie pleca darbotos. Viens ir karotājs, bet uzvarēt var tikai kopā! Ar tādu kredo mēs pievienojamies koalīcijai,” uzsver A.Vaišļa, “Par brīvu Vidzemi no cilvēku tirdzniecības” valdes loceklis.

Jau kopš 2013. gada jūlija tiek īstenots projekts „Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā”**, kura ietvaros notiek dažādas aktivitātes cilvēku tirdzniecības problemātikas mazināšanai. Kā mērķa grupa projektā ir iesaistīti „Patvērums „Drošā māja”” biedri, darbinieki, brīvprātīgie, kā arī citas nevalstiskās organizācijas.

*„Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija”, „Sociālo Pakalpojumu Aģentūra” struktūrvienība ģimenes krīzes centrs „Mīlgrāvis”, „Latvijas Samariešu apvienība” Krīzes centrs bērniem un sievietēm „Māras centrs”,„Talsu novada krīžu centrs”, „Baltijas Reģionālais fonds”, „Patvērums „Drošā māja””.

Projektu „Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit 

EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv

EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org

Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Informāciju sagatavoja:

Rasa Saliņa

Konsultante un praktiķe sabiedrisko attiecību jautājumos

Tālr.: (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@patverums-dm.lv

www.patverums-dm.lv

 

            

NVA filiāles sadarbosies cilvēku tirdzniecības mazināšanai

17.06.2014. Lai pievērstu iedzīvotāju uzmanību, meklējot un izvērtējot potenciālā darba iespējas, projekta „Biedrības "Patvērums "Drošā māja"" darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” ietvaros 28 Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs* visā Latvijā sākot ar jūnija mēnesi tiek izvietoti informatīvi plakāti ar Uzticības tālruni cilvēku tirdzniecības mazināšanai.

Foto: Brīvprātīgie Uzticības tālruņa plakātus gatavo nosūtīšanai uz NVA filiālēm

„Ar Nodarbinātības valsts aģentūru biedrībai jau vairāku gadu garumā ir izveidojusies laba sadarbība, īstenojot preventīvos pasākumus, kas vērsti uz cilvēktirdzniecības problemātikas mazināšanu. Ceram, ka šī projekta ietvaros aptvertā jaunā mērķa grupa – sezonas darba Latvijā vai ārvalstīs meklētāji – izmantos iespēju konsultēties ar Uzticības tālruņa operatoriem un tādējādi sevi pasargās no nepatīkamiem pārsteigumiem,” atzīmē Sandra Zalcmane, biedrības „Patvērums „Drošā māja”” vadītāja.

Latvijā pirmā bezmaksas Uzticības tālruņa (+371) 28612120 līnija pērn tika izveidota, lai ikviens interesents varētu operatīvi saņemt informāciju par nepieciešamo rīcību konkrētajā situācijā un izmantotu to kā vienu no resursiem, ja ir nepieciešama palīdzība cilvēku tirdzniecības gadījumos Latvijā vai ārvalstīs. Šogad iedzīvotāji šo tālruni izmantojuši ir 113 reizes. Visbiežāk pēc konsultācijām cilvēki ir vērsušies, lai iegūtu vispārēju informāciju par cilvēku tirdzniecību – noskaidrotu, kas ir cilvēku tirdzniecība, kā atpazīt tās formas - fiktīvas laulības, piespiedu darbs un seksuāla ekspluatācija. Iedzīvotāji tālruņa konsultācijas izmantojuši kā  preventīvu resursu, lai paši zvanītāji un viņu tuvinieki nenokļūtu situācijā, kas saistīta ar cilvēktirdzniecību.

NVA direktore Inese Kalvāne: „Darba meklētājiem jābūt labi informētiem, lai darba meklējumi būtu droši. Darba meklētāju informēšanai un brīdināšanai par iespējamajiem riskiem gan ārvalstīs, gan Latvijā mēs allaž esam pievērsuši lielu uzmanību. Tā, piemēram, bezmaksas konsultācijas par nodarbinātības un mācību iespējām, kā arī dzīves un darba apstākļiem Eiropas valstīs visiem interesentiem sniedz mūsu EURES konsultanti, labi palīgi drošas darba meklēšanas jautājumos ir arī NVA karjeras konsultanti. Sadarbojoties ar Ārlietu ministriju, mēs regulāri izdodam un izplatām informatīvos materiālus par to, kas jāzina, ja tiek meklēts vai atrasts darbs ārzemēs. Liela nozīme ir mūsu sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām. Esmu gandarīta, ka, sadarbojoties ar biedrību "Patvērums "Drošā māja"" un izvietojot NVA filiālēs plakātus ar Uzticības tālruni cilvēktirdzniecības mazināšanai, mēs uzskatāmi pievērsīsim savu klientu uzmanību tādai bīstamai parādībai kā cilvēktirdzniecība. Gribu vēlreiz atgādināt, ka darba meklētājiem jābūt zinošiem, nedrīkst paļauties tikai uz darbiekārtotāju solījumiem, visām savstarpējām saistībām jābūt dokumentāri apstiprinātām, rūpīgi jālasa  visi parakstam piedāvātie dokumenti un jāzina, kur vērsties, nonākot grūtībās.”

Ar mērķi atbalstīt sabiedrības informēšanu par cilvēku tirdzniecību, aktivitātēs iesaistījies sociāli atbildīgs darbā iekārtošanās portāls www.irdarbs.lv, nodrošinot Uzticības tālruņa plakātu dizaina izstrādi un druku.

*NVA filiāles atrodas Aizkrauklē, Alūksnē, Balvos, Bauskā, Cēsīs, Daugavpilī, Dobelē, Gulbenē, Jēkabpilī, Jelgavā, Jūrmalā, Krāslavā, Kuldīgā, Liepājā, Limbažos, Ludzā, Madonā, Ogrē, Preiļos, Rēzeknē, Rīgā, Saldū, Siguldā, Talsos, Tukumā, Valkā, Valmierā, Ventspilī.

Projektu „Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit  

EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv

EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org

Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

   

Uzticības tālrunis ir operatīvākais veids kā iegūt informāciju no speciālistiem

20.03.2014. Pērnā gada augustā projekta „Biedrības "Patvērums "Drošā māja"" darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” ietvaros darbu uzsāka Latvijā pirmais Uzticības tālrunis (+371) 28612120. Tālruņa līnija tika izveidota, lai ikviens interesents varētu saņemt informāciju par nepieciešamo rīcību konkrētajā situācijā un izmantot to kā vienu no resursiem, ja ir nepieciešama palīdzība cilvēku tirdzniecības gadījumos Latvijā vai ārvalstīs. 

Lai nodrošinātu kvalitatīva pakalpojuma veidošanas pamatus, šī tālruņa operatoriem regulāri notiek praktiskās apmācības, kurās zināšanas apgūst un papildina četri šī tālruņa operatori un brīvprātīgie. Praktikumu-apmācību laikā tiek analizētas konkrētas situācijas, ar kurām nākas saskarties ikdienā, risinot dažādus sociālos gadījumus, izspēlēta operatoru rīcība, kādā veidā norit komunikācija starp konsultantu un klientu. Apmācītie operatori telefoniski sniedz konsultācijas un palīdz zvanītājam izvērtēt, vai konkrētā situācijā, dodoties strādāt, mācīties vai braucot uz ārzemēm cita iemesla dēļ, pastāv cilvēku tirdzniecības risks; informē par nepieciešamajiem piesardzības pasākumiem, cilvēku tirdzniecības formām, pieejamajiem pakalpojumiem un atbildīgajām institūcijām ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs (Īrija, Kipra, Lielbritānija u.c.), kurās ir identificēts lielākais cilvēku tirdzniecības upuru no Latvijas skaits.

Kādi ir galvenie iedzīvotāju jautājumi, zvanot uz Uzticības tālruni, stāsta viena no biedrības “Patvērums “Drošā māja”” tālruņa operatorēm Gita Miruškina.

“Tā kā Uzticības tālrunis ir operatīvākais veids, kā var iegūt informāciju no speciālistiem, iedzīvotāji labprāt šo iespēju izmanto. Visbiežāk cilvēki jautā padomu, kā rīkoties situācijā, ja viņiem šķiet, ka ir nokļuvuši situācijā, kas līdzinās cilvēku tirdzniecībai. Lai gan darba tiesības un visus jautājumus, kas ar tiem saistīti, risina Valsts darba inspekcija, cilvēki arī par šo tēmu zvana uz Uzticības tālruni, lai saņemtu speciālistu konsultācijas.

Uzticības tālruni iedzīvotāji izmanto arī, lai iegūtu vispārēju informāciju par cilvēku tirdzniecību – kas ir cilvēku tirdzniecība, kā to atpazīt un kur ir jāvēršas pēc palīdzības.  Jāteic, ka tālruņa darbības laikā esam saņēmuši zvanus arī no personām, kuras meklē pazudušus radiniekus, draugus utt. Cilvēkiem ir ļoti svarīgi justies sadzirdētiem, uzklausītiem un saprastiem, jo tas bieži vien dod viņiem spēku izkļūt no esošās krīzes situācijas”.

Biedrības speciālisti pērnā gada 12 mēnešos snieguši palīdzību 33 cilvēku tirdzniecībā cietušajiem – 32 sievietēm un vienam vīrietim. 19 personas bija cietušas no fiktīvām laulībām, astoņas no piespiedu darba un sešas no seksuālas ekspluatācijas. Visvairāk upuru bijuši no Vidzemes - 15, no Zemgales - septiņi, no Kurzemes - seši, no Rīgas - četri un viens no Latgales. Kopumā biedrībā pēc konsultācijām iedzīvotāji vērsušies 162 reizes. No tiem visvairāk jeb 79 gadījumi bijuši saistīti ar fiktīvām laulībām, 17 ar piespiedu darbu, divi ar seksuālu ekspluatāciju, bet 64 reizes sniegta skaidrojoša informācija. Visbiežāk iedzīvotāji izvēlējušies informāciju iegūt elektroniski un telefoniski. Klātienē sniegtas 20 no 162 konsultācijām. Informāciju par cilvēku tirdzniecības gadījumiem biedrība saņēmusi no Latvijas vēstniecībām - 31 reizi, cita persona vai organizācija ziņojusi 43 reizes, bet pati persona griezusies pēc palīdzības 88 reizes.

No 2013. gada augusta līdz decembrim Uzticības tālruni iedzīvotāji izmantojuši 73 reizes.

„Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” tiek īstenota no 2013. gada 5. jūlija un turpināsies līdz  2015. gada 31. decembrim, izmantojot 46 666 EUR piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta starpniecību un biedrības līdzfinansējumu.

Projektu „Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit 

EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv

EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org

Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Informāciju sagatavoja:

Rasa Saliņa

Konsultante un praktiķe sabiedrisko attiecību jautājumos

Tālr.: (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

 

 

   

Ar mērķi mazināt cilvēku tirdzniecību, nevalstiskās organizācijas apvienojas koalīcijā

17.12.2013. Pēc biedrības „Patvērums „Drošā māja””, kas ir vienīgā organizācija Latvijā, kura sniedz valsts apmaksātus rehabilitācijas pakalpojumus cilvēku tirdzniecības upuriem, iniciatīvas, Latvijas nevalstiskās organizācijas – „Patvērums „Drošā māja””, „Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija”, „Sociālo Pakalpojumu Aģentūra” struktūrvienība ģimenes krīzes centrs „Mīlgrāvis”, „Latvijas Samariešu apvienība” Krīzes centrs bērniem un sievietēm „Māras centrs”,„Talsu novada krīžu centrs”, „Baltijas Reģionālais fonds” apvienojas koalīcijā. Tās mērķis ir attīstīt starpinstitucionālo sadarbību cilvēku tirdzniecības mazināšanā, nodrošinot ar preventīvajiem pasākumiem cilvēktirdzniecībai biežāk pakļautās riska grupas, īpašu uzsvaru liekot uz reģioniem. 

Kopumā šā gada 11 mēnešos biedrībā fiksēti 148 gadījumi, kad cilvēki vērsušies pēc konsultācijām – 75 gadījumi par bijuši par fiktīvām laulībām, 13 – par piespiedu darbu, reģistrēts 1 seksuālās ekspluatācijas gadījums. Informācijas sniegšana/ saņemšana reģistrēta 59 reizes. Valsts apmaksātus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus no janvāra līdz novembrim saņēmuši jau 30 cilvēku tirdzniecības upuru, kas ir pērnā gada rādītājs par visu gadu kopumā.  17 upuri ir cietuši no fiktīvām laulībām, 7 no piespiedu darba, 6 – no seksuālās ekspluatācijas. 2011. gadā valsts apmaksātu rehabilitāciju saņēma 11 personas, 2010. gadā – 9, 2009. gadā – 10, 2008. gadā – 7 un 2007. gadā 2 personas. 

„Ir ļoti svarīgi turpināt uzsākto preventīvo darbu. Šis ir viens no galvenajiem uzdevumiem, lai mazinātu cilvēku tirdzniecību. Šobrīd mēs esam noslēguši „Philip Morris International” atbalstīto projektu „Pārdota brīvība 2”, kura ietvaros mēnesi noritēja pretcilvēktirdzniecības kampaņa „Esi zinošs – novērs cilvēku tirdzniecību*”. Ir svarīgi, ka šis darbs neapstājas un „stafete” preventīvo aktivitātāšu nodrošināšanā tiek turpināta, piesaistot jaunus spēlētājus,” atzīmē Sandra Zalcmane, „Patvērums „Drošā māja”” vadītāja. 

Jau kopš šā gada jūlija tiek īstenots projekts „Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā”**, kura ietvaros tiek realizētas dažādas aktivitātes cilvēku tirdzniecības problemātikas mazināšanai. Kā mērķa grupa projektā ir iesaistīti „Patvērums „Drošā māja”” biedri, darbinieki, brīvprātīgie, kā arī citas nevalstiskās organizācijas.

Kā viena no projekta aktivitātēm ir Latvijā pirmais diennakts Uzticības tālrunis (+371) 28612120 cilvēku tirdzniecības mazināšanai, kas savu darbību uzsāka preventīvās kampaņas „Esi zinošs – novērs cilvēku tirdzniecību” ietvaros. Izmantojot šo tālruni, iedzīvotājiem ir iespēja saņemt informāciju par nepieciešamo rīcību konkrētajā situācijā, kas saistās ar cilvēku tirdzniecības gadījumu, kā arī saņemt konsultācijas no speciālistiem. No augusta līdz novembrim šo iespēju iedzīvotāji ir izmantojuši 55 reizes, bet kopā 11 mēnešos biedrībā telefoniski pēc konsultācijām griezušies 78 reizes, elektroniski 51 un klātienē 19 reizes. Visbiežāk iedzīvotāji ir interesējušies par fiktīvo laulību šķiršanu, iespējamo palīdzību, ziņojuši par potenciāliem cilvēku tirdzniecības riskiem, piespiedu darba un vervēšanas gadījumiem. Statistika rāda, ka visaktīvāk iedzīvotāji pēc konsultācijām vērsušies tieši preventīvās kampaņas ietvaros. 

Lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu tālruņa operatoriem, septembrī tika organizētas padziļinātas apmācības, kurā zināšanas ieguva un pilnveidoja gan biedrībā strādājošie darbinieki, gan biedrības brīvprātīgie, kuri piedalās aktivitāšu nodrošināšanā. Projekta ietvaros biedrības speciālistiem un vadošajiem darbiniekiem bija iespēja apmeklēt ikmēneša supervīzijas un saņemt konsultatīvu atbalstu jautājumos, kas saistīti ar profesionālo darbību. Noritējuši arī divi semināri par kvalitatīvu iesaisti lēmumu pieņemšanas un politikas veidošanas procesos un organizācijas publiskā tēla veidošanā.

Lai izplatītu biedrības uzkrātās zināšanas, labo praksi cilvēku tirdzniecības mazināšanas jomā, „Patvērums „Drošā māja”” kļuvusi par “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) biedru. 

*Preventīvās kampaņas „Esi zinošs – novērs cilvēku tirdzniecību” ietvaros, no 18. septembra līdz 18. oktobrim biedrības Informatīvais treileris un speciālisti viesojās 9 Latvijas pilsētās un pašvaldībās - Rīgā, Liepājā, Elejā, Gulbenē, Viesītē, Daugavpilī, Dagdā, Ludzā un Salacgrīvā, kopumā mērojot, vairāk kā 3 000 km. Ar treilerī izvietoto informāciju iepazinās vairāk nekā 1000 Latvijas iedzīvotāju, semināros tika apmācīti 75 pašvaldību darbinieki. Mēneša aktivitāšu ietvaros tika organizētas žurnālistu apmācības par cilvēku tirdzniecības tematikas atspoguļošanu masu medijos. Papildus projekta „Choose Your Freedom 2” ietvaros, par cilvēku tirdzniecības tēmu izglītoti 30 jaunieši un organizāciju līderi no 6 Eiropas valstīm - Latvijas, Itālijas, Kipras, Horvātijas, Portugāles un Rumānijas. Ar biedrības mājas lapā un sociālajos tīklos publicēto informāciju par cilvēku tirdzniecību kampaņas laikā iedzīvotāji iepazinās ~ 15 000 reizes. Projekta finansiālo atbalstītāju vidū bija tādi sociāli atbildīgi uzņēmumi kā „Philip Morris International”, kurš pretcilvēktirdzniecības aktivitātes atbalstīja jau ceturto gadu, „TransferGo”, „EuroAWK”, Rīgas dome, Sabiedrības integrācijas fonds. 

**„Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” tiek īstenota no 2013. gada 5. jūlija un turpināsies līdz  2015. gada 31. decembrim, izmantojot 46 666 EUR piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta starpniecību un biedrības līdzfinansējumu.

Projektu „Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit 

EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv

EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org

Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Informāciju sagatavoja:

Rasa Saliņa

Konsultante un praktiķe sabiedrisko attiecību jautājumos

Tālr.: (+371) 22026355, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

 

   

17. decembrī ielūdzam medijus un partnerorganizācijas uz Mediju brokastīm - diskusiju!

04.12.2013. Migrācijas process ir viens no pamata aspektiem, kas veicina cilvēku tirdzniecību. Daudzi Latvijas iedzīvotāji ar sapņiem un cerībām acīs kārto čemodānus lai dotos peļņā uz ārvalstīm. Diemžēl daudziem tas ir sākums nelaimju un problēmu virknei, kas liek cilvēkiem vērsties pēc palīdzības, lai nonāktu atpakaļ – mājās.

Palīdzības sniegšana ir ilgstošs process, kurā tiek iesaistītas daudzas institūcijas – valsts, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas Latvijā un ārvalstīs. Lai informētu par jau sasniegtajiem rezultātiem preventīvajā darbā, kā arī pavēstītu par turpmākajām aktivitātēm un nevalstisko organizāciju koalīciju, kas turpmāk sadarbosies cilvēku tirdzniecības mazināšanas jomā, 

17. decembrī no plkst. 10:00 – 11:30 nevalstiskā organizācija „Patvērums „Drošā māja”” restorānā „Čemodāns”, Ģertrūdes ielā 39, Rīgā, rīko Mediju brokastis – diskusiju, aicinot piedalīties medijus un partnerorganizācijas.

Mediju brokastu – diskusijas tēmas:

- Noslēdzas projekts „Pārdota brīvība 2”, kuras ietvaros no 18.09.-18.10. noritēja informatīvā kampaņa „Esi zinošs – novērs cilvēku tirdzniecību”; sasniegtie rezultāti;

- Aktivitātes cilvēktirdzniecības mazināšanā turpinās, tiek uzsākts projekts „Biedrības "Patvērums "Drošā māja"" darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā”;

- Pirmais Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā un tā nozīme sabiedrībai, zvanu statistika;

- Nevalstiskās organizācijas apvienojas koalīcijā, lai efektīvāk veiktu preventīvo darbu cilvēku tirdzniecības mazināšanā (sadarbības līgumu parakstīšana ar NVO). 

Kontakti masu mediju pārstāvjiem: Rasa Saliņa, mob. 22026355, e-pasts rasa.salina@gmail.com

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Programmu "NVO fonds" finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit

Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapa: http://www.sif.lv

EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv
EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org

Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Informāciju sagatavoja:

Rasa Saliņa

Konsultante un praktiķe sabiedrisko attiecību jautājumos

(+371) 22026355, rasa.salina@gmail.com


 

   

Projekta ietvaros noritējušas aktivitātes biedrības darbinieku kapacitātes celšanai

23.10.2013. Septembrī un oktobrī projekta „Biedrības "Patvērums "Drošā māja"" darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” ietvaros tika īstenotas aktivitātes, paaugstinot organizācijas kapacitāti, kā arī sniedzot jaunas zināšanas biedrības biedriem, darbiniekiem un brīvprātīgajiem.

Septembrī darbu uzsācis Latvijā pirmais Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības mazināšanai. Zvanot uz diennakts tālruni (+371) 28612120, ikviens var saņemt informāciju par nepieciešamo rīcību konkrētajā situācijā un izmantot to kā vienu no resursiem, ja ir nepieciešama palīdzība cilvēku tirdzniecības gadījumos Latvijā vai ārvalstīs. Lai nodrošinātu kvalitatīva pakalpojuma veidošanas pamatus šī tālruņa operatoriem, vienas dienas praktiskā ievadseminārā tika apmācīti gan biedrībā strādājošie darbinieki, gan biedrības brīvprātīgie.

Šī semināra laikā tika analizētas situācijas, ar kurām nākas saskarties ikdienā, risinot dažādus sociālos gadījumus, tika veidots operatoru rīcības modelis, kas atvieglotu komunikācijas norisi starp konsultantu un klientu. Projekta ietvaros ir izstrādāti informatīvie bukleti par Uzticības tālruņa darbību, tādējādi nodrošinot plašai sabiedrībai visā Latvijas teritorijā vizuālās uzskates materiālus.

Pateicoties apstiprinātajam projektam, biedrības speciālistiem un vadošajiem darbiniekiem ir iespēja apmeklēt ikmēneša supervīzijas, tas ir, saņemt konsultatīvu atbalstu jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību. Starpprofesionāļu komandas (sociālie darbinieki, psihologi, psihoterapeiti, juristi, topošie minēto profesiju pārstāvji, kuri kā brīvprātīgie darbojas biedrībā) supervīzijas pamatā ir krīzes situāciju priekšlaicīga identificēšana un novēršana, samazinot speciālistu izdegšanas risku, kā arī savu un kopējo nozares speciālistu profesionalitātes pilnveidošana. Savukārt vadošā personāla komandas supervīzijas svarīgākā nozīme ir iespēja vienoties par dažādu jautājumu kopēju izpratni, mērķiem un ikviena darbinieka produktīvu rīcību, kā arī kopumā pilnveidot darba efektivitāti.

Lai biedrības biedri, darbinieki un brīvprātīgie kvalitatīvi iesaistītos lēmumu pieņemšanas un politikas veidošanas procesos, kā arī veidotu pozitīvu biedrības tēlu dialogā ar medijiem un sabiedrību kopumā, noorganizēti divi semināri - "Iespējas iesaistīties lēmumu pieņemšanā" un "Organizācijas publiskā tēla veidošana". 

Oktobrī „Patvērums „Drošā māja”” kļuvusi par “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai*” (LAPAS) biedru. Biedrības speciālisti norāda, ka, iesaistoties sadarbības tīklā LAPAS, tiks iegūta ne tikai sadarbības pieredze un jauna informācija, bet arī izplatīta biedrības uzkrātā pieredze cilvēku tirdzniecības jomā.

 „Projekta īstenošana sniedz iespēju paaugstināt organizācijas cilvēkresursu kapacitāti, kas ir viens no nozīmīgākajiem momentiem organizācijas ilgtermiņa attīstībā. Savukārt virzību uz biedrības galveno mērķu īstenošanu atvieglo projekta finansiālais atbalsts pamatdarbības nodrošināšanai. Veidojot projekta 2014. gada programmu, tiks turpinātas iesāktās aktivitātes, lai stiprinātu biedrības lomu cilvēku tirdzniecības mazināšanā nacionālā un starptautiskā līmenī,” atzīmē Sandra Zalcmane, biedrības „Patvērums „Drošā māja”” vadītāja. 

*Biedrība “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) dibināta 2004.gada 17.jūnijā un apvieno organizācijas, kas darbojas vai plāno uzsākt darbību attīstības sadarbības un attīstības izglītības jomā. LAPAS dibināta ar mērķi nodrošināt Latvijas NVO labvēlīgu vidi un iespējas attīstības sadarbībai un attīstības izglītībai nacionālā un starptautiskā līmenī.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Programmu "NVO fonds" finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit

Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapa: http://www.sif.lv

EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv
EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org

Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Informāciju sagatavoja:

Rasa Saliņa

Konsultante un praktiķe sabiedrisko attiecību jautājumos

(+371) 22026355, rasa.salina@gmail.com

 

   

Uzsākts atbalsta projekts cilvēku tirdzniecības mazināšanai

09.07.2013. Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” speciālisti informē, ka šā gada 5. jūlijā uzsākta projekta „Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” realizācija. Projekts tiek īstenots, izmantojot 46 666 EUR piešķīrumu no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ar EEZ finanšu instrumenta starpniecību un biedrības līdzfinansējumu. Tā mērķis ir palielināt biedrības lomu cilvēku tirdzniecības ierobežošanas aktivitāšu īstenošanā nacionālā līmenī, paaugstinot biedrības institucionālo kapacitāti un nodrošinot darbības atbalsta aktivitātes. Projekta norises laiks: 2013. gada 5. jūlijs – 2015. gada 30. jūnijs.

Plānots, ka projekta programma tiks īstenota visā Latvijā, realizējot dažādas aktivitātes: biedrības iesaistīšanos sadarbības tīklos; līdzdalības veicināšanu rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos; konsultatīvi-informatīvā tālruņa līnijas darbības nodrošināšanu; speciālistu supervīzijas nodrošināšanu; NVO koalīcijas platformas cilvēku tirdzniecības mazināšanai izveides uzsākšanu; biedrības biedru, darbinieku un brīvprātīgo kapacitātes celšanu; papildus finansējuma avotu piesaisti biedrības aktivitāšu nodrošināšanai; brīvprātīgā darba popularizēšanu.

„Lai mazinātu tirdzniecību ar cilvēkiem visā pasaulē valstu valdībām ir izvirzīti trīs galvenie mērķi: preventīvais darbs; palīdzības sniegšana cilvēku tirdzniecības upuriem; cilvēku tirgotāju kriminālvajāšana. Kā NVO, kas palīdzību upuriem nodrošina jau 6 gadus, par vienu no saviem galvenajiem uzdevumiem uzskatām arī preventīvo pasākumu regulāru nodrošināšanu. Ir svarīgi, lai palielinātos to cilvēku skaits, kuri kā profesionāļi var sniegt informāciju par cilvēku tirdzniecības riskiem. Ļoti svarīga ir jauniešu izglītošana, lai viņi kļūtu par vienaudžu izglītotājiem un ar savu piemēru parādītu, ka cilvēks nav pārdodama prece un ka ir vērts zināt, kā sevi pasargāt. Tāpēc projekts „Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” darbības atbalsta programma cilvēku tirdzniecības mazināšanai Latvijā” kopumā un tajā skaitā arī biedrības 2013. gada darba plāns ir vērsts uz biedrības galveno pamata aktivitāšu ilgtermiņa nodrošināšanu, kas ļautu cerēt, ka cilvēku tirdzniecības upuru skaits ar katru gadu samazinātos,” atzīmē Sandra Zalcmane, biedrības „Patvērums „Drošā māja”” vadītāja.

Kā mērķa grupa projektā tiks iesaistītas nevalstiskās organizācijas, valsts pārvaldes, pašvaldību pārstāvji, kas strādā ar cilvēktirdzniecības jautājumiem, „Patvērums „Drošā māja”” biedri, darbinieki, brīvprātīgie, kā arī Latvijas iedzīvotāji.

Programmu "NVO fonds" apsaimnieko Sabiedrības integrācijas fonds. Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta finansējums 9,678 miljonu eiro apmērā paredzēts nevalstisko organizāciju darbības atbalstam, projektiem sociālajā sektorā, vienotas sabiedrības veidošanā un pilsoniskas sabiedrības ilgtspējīgas attīstības atbalstam. „NVO darbības atbalsta programma” apakšprogrammai tiek paredzēti 40% no kopējā programmas ietvaros paredzētā finansējuma projektiem. Apakšprogrammas atbalsts ir paredzēts NVO ikdienas darbības atbalstam tādās jomās kā demokrātija un līdzdalības demokrātija; cilvēktiesības, t.sk. minoritāšu tiesības; laba pārvaldība un atklātība; rasisma, ksenofobijas un diskriminācijas ierobežošana; vide un ilgtspējīga attīstība un dzimumu līdztiesība un uz dzimumu balstītas vardarbības mazināšana.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Programmu "NVO fonds" finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit

Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapa: http://www.sif.lv

EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv
EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org

Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Informāciju sagatavoja:

Rasa Saliņa

Konsultante un praktiķe sabiedrisko attiecību jautājumos

(+371) 22026355, rasa.salina@gmail.com

Forumteātra nodarbība Rīgas Juglas vidusskolā | Patvērums Drošā Māja
Forumteātra nodarbība Rīgas Juglas vidusskolā
Informatīvs pasākums 07.08. | Patvērums Drošā Māja
Informatīvs pasākums, 07.08.
Forumteātra nodarbība Olainē | Patvērums Drošā Māja
Forumteātra nodarbība Olainē
Forumteātra nodarbība Madonā | Patvērums Drošā Māja
Forumteātra nodarbība Madonā
NVO koalīcijai pievienojas ĪLNP | Patvērums Drošā Māja
NVO koalīcijai pievienojas ĪLNP
Brīvprātīgie piedalās Uzticības tālruņa popularizēšanas aktivitātēs | Patvērums Drošā Māja
Brīvprātīgie piedalās Uzticības tālruņa popularizēšanas aktivitātēs
NVO apvienojas koalīcijā 17.12.13. | Patvērums Drošā Māja
NVO apvienojas koalīcijā, 17.12.13.