lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Biedrības PR speciāliste saņem IEM apbalvojumu

2016.gada 13.septembrī, Iekšlietu ministrijā notika darba grupas “Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014. – 2020.gadam” īstenošanas koordinēšanai sanāksme. Tās ietvaros darba grupas vadītājs – Iekšlietu ministrijas valsts sekretāres vietnieks, Nozares politikas departamenta direktors Dimitrijs Trofimovs biedrības "Patvērums "Drošā māja" sabiedrisko attiecību speciālistei Rasai Saliņai pasniedza Iekšlietu ministrijas apbalvojumu “Pateicība” par sadarbību ar Iekšlietu ministriju aktuālās informācijas cilvēku tirdzniecības mazināšanas jomā nodrošināšanā sabiedriskajā telpā, iniciatīvu un atbalstu Iekšlietu ministrijas interneta vietnes www.cilvektirdznieciba.lv pilnveidošanā un attīstīšanā, profesionālo ieguldījumu, nodrošinot Iekšlietu ministrijas vadībā īstenotā projekta “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” (HESTIA) publicitāti.