Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Biedrību apmeklē divas Saeimas komisijas

Ievietots: 10.10.2016

                  

Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" informē, ka šā gada 5.oktobrī biedrībā tika rīkots Informatīvs pasākums, kura ietvaros notika Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas un Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas izbraukuma sēdes. Pasākuma laikā abu komisiju deputāti, kā arī klātesošie masu mediju pārstāvji tika informēti par biedrības šobrīd īstenotajiem atbalsta pasākumiem patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Saeimas komisiju deputāti apmeklē

“Patvērums “Drošā māja”” vadītāja Sandra Zalcmane informēja, ka projektā “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām" trīs mēnešu laikā sociālekonomiskās iekļaušanas mācību programmā piedalījušās kopumā 76 personas no Sīrijas, Eritrejas, Afganistānas un Irākas. Apmācības par Latviju nodrošinātas kopumā trīs grupām, katrai no tām organizētas piecas nodarbības, mācību vizīte uz mācību centru “BUTS”, kā arī apmeklēts Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs.

Klātesošie tika informēti, ka papildu apmācībām projekta īstenošanas gaitā notiek informatīvā materiāla “Latvija – valsts pie Baltijas jūras” aktualizēšana, kā arī tiek veidots īpašs informatīvs materiāls par Latviju bērniem.

Iesaistot aktivitātē projekta mērķa grupu, ir izveidoti pirmie divi no plānotajiem 10 interaktīviem sižetiem/animācijām par dzīves uzsākšanu Latvijā. Sižeti tiek veidoti kā viegli uztverami un aizraujoši arī nepilngadīgiem bēgļiem un personām ar vājām rakstītprasmēm un lasītprasmēm, un tos plānots izmantot kā vizuālo materiālu mācību programmā par Latviju.

Tāpat tika sniegta informācija, ka projekta ietvaros notiek arī biedrības pērn izveidotās vietnes www.beglis.lv/refugees.lv aktualizēšana.

Atbildot uz deputātu jautājumiem par problēmām, kas saistītas ar bēgļu uzņemšanu, S.Zalcmane norādīja, ka visaktuālākie jautājumi bēgļiem ir par iespēju pirmajos trīs mēnešos atrast mājokli. “Bēgļiem pirmie mēneši ir visgrūtākie, jo jānodrošina sevi un ģimeni ar visu nepieciešamo. Kā viens no šī jautājuma risinājumiem varētu būt deviņu mēnešu pabalsts, tādējādi pārceļot pēdējo trīs mēnešu pabalstus uz pirmajiem trīs, lai bēgļa statusu ieguvušajam būtu vieglāk uzsākt patstāvīgu dzīvi Latvijā”.

Kā otru aktuālāko problēmjautājumu viņa identificēja īso termiņu latviešu valodas apguvei. “Ja bēglis, uzturoties patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā “Mucenieki”, mācās latviešu valodu aptuveni trīs mēnešus, tad iegūtās latviešu valodas zināšanas ir pavisam nelielas. Valodas apguvi var turpināt apgūt Nodarbinātības valsts aģentūrā, tomēr mācību laiks nav pietiekošs”. Kā risinājumu deputātiem S.Zalcmane piedāvāja pagarināt šo termiņu vismaz līdz trīs mēnešiem.

Informatīvais pasākums notika projekta "Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām" ietvaros, ko biedrība īsteno kopš šā gada 1.jūlija. Projekta mērķis ir nodrošināt starptautiskās aizsardzības personu vajadzībām piemērotus kursus un informatīvos pasākumus, veicinot viņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Projekts ilgs 18 mēnešus un tā ietvaros paredzēts sniegt atbalstu 530 personām, tai skaitā pieaugušajiem, bērniem un patvēruma meklētājiem bez rakstīt un lasīt prasmēm.

Projektu “Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām” Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projekta īstenošanas laiks: 2016.gada 1.jūlijs – 2017.gada 31.decembris. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.  Granta līgums Nr. PMIF/9/2016/1/03.

Informāciju sagatavoja: Rasa Saliņa, komunikācijas un sociālo mediju eksperte, tālr. (+371) 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com

 

Biedrību apmeklē Saeimas komisiju deputāti

2016.gada 5.oktobrī biedrībā "Patvērums "Drošā māja"" tika rīkots Informatīvs pasākums, kura ietvaros notika Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas un Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas izbraukuma sēdes. Pasākuma laikā abu komisiju deputāti, kā arī klātesošie masu mediju pārstāvji tika informēti par biedrības šobrīd īstenotajiem atbalsta pasākumiem patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu. Informatīvais pasākums notika projekta "Atbalsta pasākumi starptautiskās aizsardzības personām" ietvaros. Projektu Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Granta līgums Nr. PMIF/9/2016/1/03. Ievietots 10.10.2016.