Biznesa inkubators darbībā pie mums un pie sadarbības partneriem: