Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Brīvprātīgais darbs - atbalsts cits citam

Brīvprātīgais darbs visā pasaulē ieņem dažādas formas. Katram darbiņam ir gan uzreiz acīmredzamais rezultāts, gan nākotnē sasniedzams lielāks mērķis. Projektā „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3” brīvprātīgo instruktāžu laikā tika plānoti, organizēti un īstenoti dažādi kopā sanākšanas pasākumi. Katrs no tiem radīja pozitīvas emocijas un padarīta darba sajūtu. Kopā līdz projekta beigām cits citam brīvprātīgie sniedza atbalstu gan uzdevumu veikšanā, gan sadzīves situāciju risināšanā, sadraudzējoties un turpinot projektā iesākot arī pēc tā beigām. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai - 3" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 29.06.2015.