lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Brīvprātīgais prezentē Tadžikistānu

Brīvprātīgais no Tadžikistānas prezentē savas valsts kultūru - interesanti stāsti, sarunas un iespaidi, kopīgi gatavojot un baudot tradicionālo tadžiku plovu. Aktivitāte noritējusi trešo valstu valstspiederīgo integrācijas projekta ietvaros. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 3" (granta līguma Nr. IF/2013/1.a./1) īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 03.03.2015.