Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Brīvprātīgie piedalās Info dienā Stopiņos!

Šā gada 7. jūnijā biedrības "Patvērums "Drošā māja"" brīvprātīgie piedalījās trešajā - noslēdzošajā "Riču Raču" informatīvajā dienā, kura tika rīkota projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" ietvaros. "Riču Raču" pasākuma laikā Stopiņos varēja redzēt visu projekta mērķa grupu vienkopus un aptvert tā laikā īstenotās plašās aktivitātes, tā novērtējot gan sasniegtos mērķus, gan izjūtot savu pienesumu ieguldītajā darbā. Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem. Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"". 09.06.2014.