Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Cēsu novada pašvaldībā noticis praktiskais seminārs par cilvēktirdzniecību

Ievietots: 13.03.2015

Šā gada 10. un 11.martā Cēsu novada pašvaldībā notika biedrības „Patvērums „Drošā māja”" apmācības par cilvēktirdzniecību. Apmācību mērķis bija veicināt dalībnieku sociālo un profesionālo kompetenču attīstību darbā ar klientu - cilvēku tirdzniecības upuri, t.sk. cilvēkredzējumu, emocionālo inteliģenci un personiskās-profesionālās vadības elementus, atpazīt stereotipus un aizspriedumus darbā ar cilvēku tirdzniecības upuri, atbalstīt labas prakses attīstību, sniegt atbalstu darbā ar klientu, t.sk. mazināt "izdegšanu", kā arī paaugstināt kvalifikāciju sociālā darba speciālistiem profesionālajā darbā - metodiskajā un darbā ar klientu.  Apmācības vadīja jomas praktiķi – Inese Stankus-Viša un Kārlis Viša.

Semināra tēmas, saturs un metodes tika veidotas pēc neformālās izglītības principiem. Ikviens dalībnieks tika aicināts analizēt un dalīties pārdomās par procesu un rezultātiem. Kā neatņemama sastāvdaļa bija grupas dalībnieku aktīva līdzdalība, iesaistīšanās apmācību procesa veidošanā. 

Cēsu novada pašvaldības pārstāvji norāda, ka apmācības process bija īpaši svarīgs profesionāļiem, kuri ikdienā ir labi „teorētiski” sagatavoti, taču pietrūkst praktiskas refleksijas no reālām dzīves situācijām, lai teorētiski apgūtās zināšanas ieviestu praksē. Apmācības process bija veidots uz pieaugušo izglītības pamatprincipiem. Ikvienas situācijas – profesionālās kompetences daļa tika aplūkota no praktiskās situācijas (problēmu analīzes) redzes punkta, meklēti risinājumi, aprobēts ar profesionālās kompetences aspektiem un sistematizēts organizācijas (publiskās pārvaldes) vadības kontekstā. Daudzviet tika izmantotas situāciju izspēles un kritiskās domāšanas uzdevumu kopums.

Reģionālā semināra ietvaros tika veidota iespēja analizēt profesionālās kompetences un tās pilnveidošanas iespējas darbā ar klientu - cilvēktirdzniecības upuri, kā piemēram, personiskā un profesionālā mijiedarbība un procesu vadība, individuālās kompetences, t.sk. emocionālā inteliģence un vērtību vadība, saskarsmes un konfliktu risināšanas kompetences, profesionālās un institucionālās kompetences, to mijiedarbība un sabalansēšana, sociālās, sabiedriskās un profesionālās kompetences mijiedarbība un vadība, institucionālās – profesionāli deleģētās funkcijas (kompetences) realizācija praksē.

Kopumā seminārā piedalījās un tika apmācīti 25 speciālisti. No Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" reģionālajā praktisko apmācību seminārā par cilvēktirdzniecībām piedalījās 12 sociālā darba speciālisti un darbinieki.

Projektu „Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai” finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Vairāk par EEZ finanšu instrumenta programmu "NVO fonds" lasiet šeit EEZ Finanšu instrumenta mājas lapa Latvijā: http://www.eeagrants.lv EEZ Finanšu instrumenta oficiālā mājas lapa: http://www.eeagrants.org Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Informāciju sagatavoja: Anita Zimele, Cēsu novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” projektu vadītāja – attīstības speciāliste un Rasa Saliņa, "Patvērums "Drošā māja"" sabiedrisko attiecību speciāliste