Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Četras reizes pieaugusi sabiedrības līdzdalība cīņā ar cilvēku tirdzniecību

Ievietots: 03.02.2013

  

Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” apkopotie dati par 2012. gadu liecina, ka pērn aptuveni četras reizes ir pieaudzis to cilvēku tirdzniecības gadījumu skaits, par kuriem informāciju snieguši Latvijā dzīvojošie cilvēki. Visaktīvāk par gadījumiem ziņojuši iedzīvotāji no Rīgas, Rēzeknes, Liepājas, Daugavpils un Valmieras. Kopumā 2012. gadā biedrībā pēc atbalsta telefoniski, elektroniski un klātienē cilvēki vērsušies 106 reizes. Speciālisti palīdzību snieguši 30 identificētiem cilvēku tirdzniecības upuriem – pieciem vīriešiem un 25 sievietēm. 16 personas cietušas no fiktīvām laulībām, 7 no piespiedu darba, bet 7 no seksuālas ekspluatācijas.

„Ja iepriekšējos gados par cilvēku tirdzniecības gadījumiem ziņoja galvenokārt Latvijas vēstniecības ārvalstīs vai Latvijas policija, tad 2012. gadā būtiski pieaugusi tieši sabiedrības līdzdalība. Uzskatām - šāds rezultāts ir sasniegts ar regulārām preventīvajām kampaņām*. Apkopojot datus, mēs redzam, ka visvairāk par gadījumiem ziņojuši iedzīvotāji tieši no tām pilsētām, kurās no 2012. gada augusta līdz šā gada februārim noritēja preventīvā kampaņa „Pārdota brīvība”. Manuprāt, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, cilvēki ir vairāk informēti par dažādām cilvēku tirdzniecības formām, prot tās saskatīt un aktīvāk ziņo par nelaimē nonākušajiem. Piecas Latvijas pašvaldības, kurās kampaņas ietvaros notika semināri, daudz nopietnāk ir pievērsušās problēmas risināšanai – ir izveidots starpinstitūciju sadarbības modelis cilvēku tirdzniecības gadījumu novēršanai. Tas nozīmē, ka tādas pašvaldību institūcijas kā, piemēram, skola, sociālais dienests, policija, bāriņtiesa un citas – savstarpēji sadarbojas vienota mērķa sasniegšanai,” atzīmē Sandra Zalcmane, biedrības „Patvērums „Drošā māja”” vadītāja.

Biedrības speciālisti norāda, ka Latvijā rīkoto informatīvo kampaņu ietekme vērojama arī starptautiskajā mērogā. Pagājušā gada laikā ievērojami attīstījusies sadarbība cilvēku tirdzniecības apkarošanas jomā ar Latvijas vēstniecībām ne tikai Īrijā, bet arī Lielbritānijā, Vācijā, Beļģijā, Grieķijā un Krievijā.

Vija Buša, Latvijas vēstniecības Īrijā padomniece: „Informatīvo kampaņu rezultāti attiecībā uz cilvēku tirdzniecības prevenci ir nenoliedzami. Daudzos gadījumos atzītie un potenciālie cilvēku tirdzniecības upuri vēstniecībā ir atklājuši, ka ir zinājuši gan par cilvēku tirdzniecību, gan par fiktīvām laulībām. Tomēr kopumā preventīvais darbs Latvijā aizvien vēl ir nepietiekamā līmenī, jo vēstniecības pieredze rāda, ka potenciālie upuri nespēj patstāvīgi izvērtēt iespējamību realitātē saskarties ar cilvēku tirdzniecību un izvairīties no iesaistes fiktīvajās laulībās un citās šīs verdzības formās. Tāpēc ceram, ka šāds preventīvais darbs Latvijas pusē tiks turpināts un aizvien vairāk iedzīvotāju apzināsies šīs mūsdienu problēmas postošās sekas. Vēstniecība arī cer uz veiksmīgu starpinstitucionālo sadarbību cilvēku tirdzniecības novēršanā, uzsākot piemērot atbilstošos Krimināllikuma grozījumus ar šā gada 1. aprīli”.

Lietuvas un Igaunijas institūcijas arīdzan ir izrādījušas interesi par Latvijas darbu cīņā ar cilvēku tirdzniecību, 2012. gadā uzaicinot „Patvērums „Drošā māja”” speciālistus informācijas apmaiņas vizītēs uz kaimiņvalstīm. To mērķis bija apmainīties ar pieredzi preventīvo kampaņu plānošanā un realizēšanā.

Pastiprināta interese par Latvijā notiekošo preventīvo darbu attiecībā uz iedzīvotāju brīdināšanu par cilvēku tirdzniecību novērota no Dānijas mediju puses. Gan kampaņai uzsākoties, gan šobrīd noslēdzoties - intervijas vairākkārt sniegtas Dānijas žurnālistiem, kuri atspoguļo Latvijā notiekošo un brīdina savas valsts iedzīvotājus. Tas nozīmē, ka Latvijā rīkotajām preventīvajām kampaņām ir ietekme arī uz citu valstu "noskaņojumu" attiecībā uz cilvēku tirdzniecības apkarošanu.

No 2012. gada augusta līdz 2013. gada februārim Latvijā noritēja kampaņa pret cilvēku tirdzniecību „Pārdota brīvība”. Tās ietvaros ar sadarbības partneru – Philip Morris International un EuroAWK atbalstu iedzīvotāji ar vides reklāmas palīdzību tika uzrunāti piecās lielākajās Latvijas pilsētās – Rīgā, Valmierā, Liepājā, Rēzeknē un Daugavpilī. Tās mērķis bija mazināt arvien pieaugošo cilvēku tirdzniecību un sniegt konsultācijas iedzīvotājiem par cilvēku tirdzniecības riskiem, iesaistot jautājuma risināšanā arī piecas pašvaldības. „Pārdota brīvība” ietvaros 2012. gada nogalē biedrības speciālisti sadarbībā ar Īrijas Latviešu nacionālo padomi (ĪLNP) Dublinas lidostā realizēja informatīvu kampaņu pret cilvēku tirdzniecību, kuras laikā pasažieri, kuri ielidoja ar reisu no Rīgas, tika informēti par cilvēku tirdzniecības formām - fiktīvās laulības un piespiedu darbs. Vizītes laikā Īrijā notika arī tikšanās ar Latvijas vēstnieku Īrijā Pēteri Kārli Elfertu, vēstniecības padomnieci Viju Bušu, NVO „Ruhama” izpilddirektori Sāru Bensoni (Sarah Benson), Īrijas Imigrantu padomes cilvēku tirdzniecības apkarošanas koordinatori Nušu Jonkovu (Nusha Yonkova). Tikšanās laikā puses dalījās pieredzē un pārrunāja turpmākās sadarbības iespējas arvien pieaugošās cilvēku tirdzniecības problemātikas mazināšanā.

*Jau kopš 2009. gada biedrība „Patvērums „Drošā māja”” regulāri rīko sabiedrības informēšanas kampaņas („Fiktīvas laulības – slazds!”, „Atver acis”, „Pārdota brīvība”), kuru galvenais mērķis ir informēt un piesaistīt sabiedrības uzmanību cilvēku tirdzniecības problēmai.

Papildu informācija:

Rasa Saliņa

Konsultante un praktiķe sabiedrisko attiecību jautājumos

(+371) 29145314

rasa.salina@gmail.com

Kampaņa pret cilvēktirdzniecību "Pārdota brīvība"

Lai brīdinātu iedzīvotājus par cilvēku tirdzniecības iespējamajiem riskiem, biedrība „Patvērums „Drošā māja”” no 2012. gada augusta līdz 2013. gada februārim organizēja informatīvo kampaņu „Pārdota brīvība”.
Biedrības
Biedrības
Biedrības
Biedrības
Biedrības
Biedrības
Biedrības
Biedrības
Biedrības
Biedrības
Biedrības
Biedrības
Biedrības
Biedrības
Biedrības
Biedrības
Biedrības
Biedrības
Biedrības
Biedrības