lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Choose Your Freedom

  

Rīga, 24.05.2013.

Izstāde par cilvēktirdzniecību - RJC Kaņieris

No 24. maija Rīgas jauniešu centrā "Kaņieris", Kaņiera ielā 15, Rīgā, skatāma jauniešu no sešām Eiropas valstīm izveidota izstāde, kuras radošajos darbos atspoguļojas iespaidi, izpratne un viedokļi par cilvēku tirdzniecību kā mūsdienu verdzību, tās formām un sekām. Līdz šim ar izstādi varēja iepazīties Rīgas Pārtikas ražotāju vidusskolā, kurā darbi apskatīšanai tika izlikti 12. aprīlī.

Inta Livdāne, Rīgas Pārtikas ražotāju vidusskolas bibliotekāre: “Mūsu skolas bibliotēku, kurā atrodas izstāde, ik dienas apmeklēja vismaz 15 skolēnu. Liela interese tika izrādīta gan par pašiem darbiem, gan tēmu. Bieži vien iepazinušies ar izstādi - jaunieši arī uzdeva jautājumus par cilvēku tirdzniecības problemātiku. Tāpēc uzskatu, ka šīs izstādes izvietošana skolas bibliotēkā bija ļoti vērtīga”.

Ekspozīcijā izvietotie vizuālie apcerējumi tapuši ES programmas “Jaunatne darbībā” atbalstītā apmācību projektā “Choose Your Freedom”. Tā ietvaros no 6. – 14. aprīlim 30 brīvprātīgie no Grieķijas, Slovēnijas, Ungārijas, Čehijas, Zviedrijas un Latvijas piedalījās apmācībās, kurās iepazinās ar cilvēku tirdzniecības tematiku un tās novēršanas iespējām, kā arī darbojās praktiski – radot dažādas spēles un vizuālos darbus par minēto tematiku.

"Vizuāli radošā pieeja kādas tēmas izpratnei dod lielu pienesumu, jo māksliniekam liek gan pārdomāt problemātiku visās tās izpausmēs, gan pacelties augstākā līmenī, lai to ietērptu citiem saprotamā ar acīm uztveramā formā. Tieši tāpēc ampācību kursā ietvērām šo neformālās mācīšanās metodi. Uzskatu, ka mums izdevās sasniegt iecerēto, jo radošā procesa laikā dalībnieki veidoja diskusijas gan savā starpā, gan ar projekta ekspertiem un treneriem, lai savos darbos varētu maksimāli precīzi atspoguļot tematiku," stāsta Lauma Bauermeistere, projekta vadītāja.

Projektu “Choose Your Freedom” finansē Eiropas Savienības programma „Jaunatne darbībā”.

Vairāk foto skat. Galerijas.

 

  

Rīga, 13.04.2013.

Spēles par cilvēku tirdzniecību izstrāde

Mūsdienās ļoti populāra ir neformālā izglītība un neformālās mācīšanās metodes. Viens no veidiem kā sarežģītas tēmas salikt "pa plauktiņiem" un interesantā veidā apgūt, ir spēle. Tāpēc, lai projekta "Choose Your Freedom" organizatori un dalībnieki varētu attīstīt mērķi kļūt par vienaudžu izglītotājiem, nelielās grupās, izmantojot projekta laikā gūtās zināšanas, projekta septītajā apmācību dienā tika radītas dažādas spēles, kurās iekļauts cilvēku tirdzniecības process, tajā iesaistītās personas un citas iezīmes. Pēc tam spēles tika prezentētas, izmēģinātas un apspriestas.

Projektu finansē Eiropas Savienības programma „Jaunatne darbībā”.

Vairāk foto no aktivitātes skat. Galerijas.

 

  

Rīga, 12.03.2013.

Atklāta radošo darbu izstāde par cilvēku tirdzniecību!

12. aprīlī Rīgas Pārtikas ražotāju vidusskolā tika atklāta radošo darbu izstāde par cilvēku tirdzniecību. Tās mērķis ir iepazīstināt Rīgas skolēnus ar "Jaunatne Darbībā" sniegtajām iespējam, kā arī informēt par cilvēku tirdzniecības riskiem. Darbus radījuši projekta "Choose Your Freedom" dalībnieki no 6 Eiropas valstīm. Pasākumu rīko biedrības "Patvērums "Drošā māja"" brīvprātīgie.

Brīvprātīgā Lauma Bauermeistere: "Darbu radīšanas gaitā valdīja ļoti radoša gaisotne. Dalībnieki veltīja daudz laika idejas izstrādei un pēc to pabeigšanas iepazīstināja pārējos dalībniekus ar sava darba ideju. Daži atzina, ka sākumā nebija pārliecināti vai izdosies, kas interesants, bet gala rezultāts pārsteidza pat viņus pašus :) Savos darbos izmantojām visdažādākos materiālus - papīru, krāsas, plastilīnu u.c. Šodien, atklājot izstādi, esam ļoti gandarīti ar rezultātu!".

Kā mums gāja, gatavojot izstādi? Skat. Eiropas jaunieši mācās par cilvēku tirdzniecību.

Foto no izstādes atklāšanas šeit.

Izstāde Rīgas Pārtikas ražotāju vidusskolā būs skatāma līdz 26. aprīlim.

Projektu finansē Eiropas Savienības programma „Jaunatne darbībā”.

Izstāde par cilvēktirdzniecību

Vairāk foto no aktivitātes skat. Galerijas.

 

  

Rīga, 11.04.2013.

Pieredzes apmaiņa un cilvēktirdzniecības mazināšana

Projekta "Choose Your Freedom" piektajā norises dienā apmācību treneris Reinis Grāvītis vadīja nodarbību trīs daļās. Sākumā katras valsts pārstāvji uzstājās ar īsu prezentāciju brīvā stilā, lai pastāstītu par cilvēku tirdzniecības fenomena izpausmēm savā valstī. Katra grupa pārējiem pastāstīja par to, vai viņu valsts ir upuru izcelsmes, mērķa vai tranzīta valsts; kādas cilvēku tirdzniecības formas viņu valstīs dominē; kā problēmas risināšanā iesaistās valsts un NVO - papildus pievienojot statistikas datus, personīgos viedokļus un pieredzi. Tam sekoja īss stāsts par cilvēku tirdzniecību Latvijā un biedrības "Patvērums "Drošā māja"" pieredzi un statistiku. Nodarbību noslēdza grupu darbs un prezentācijas, kurā dalībnieki attīstīja idejas problēmas mazināšanai dažādās kategorijās - gan personīgā, gan valsts līmenī; gan upuru izcelsmes, gan mērķa valstīs.

Projektu finansē Eiropas Savienības programma „Jaunatne darbībā”.

Vairāk foto no aktivitātes skat. Galerijas.

 

  

Rīga, 10.04.2013.

"Choose Your Freedom" dalībnieki iepazīst Rīgu

Lai parādītu projekta "Choose Your Freedom" dalībniekiem Rīgu, mazliet iepazīstinātu ar vietējo kultūru un atpūstos no pirmajās dienās uzņemtā informācijas daudzuma, tika organizēts kopīgs brauciens uz mūsu galvaspilsētu. Pirmā pietura bija Latvijas nacionālais Mākslas muzejs, kur visiem bija iespēja aplūkot gan pastāvīgo ekspozīciju, gan slaveno biržas ēku. Pēc tam sekoja pusdienas un brīvais laiks, bet pašā vakarā visi atkal pulcējās Folkklubā "Ala", lai krietni pamielotos un izdancotos latviskā garā.

Projektu finansē Eiropas Savienības programma „Jaunatne darbībā”.

Vairāk foto no aktivitātes skat. Galerijas.

 

 

  

Rīga, 09.04.2013.

Filmas "Lilya 4-Ever" analīze

Trešajā apmācību dienā projekta "Choose Your Freedom" dalībniekiem, pēc pamatzināšanu par cilvēku tirdzniecību apgūšanas, tika demonstrēta filma "Lilya 4Ever" (2002), dodot iespēju koncentrēti vērot un izjust cilvēku tirdzniecības procesu. Pēc filmas nelielās grupiņās dalībnieki izvērtēja filmā redzētos cilvēku tirdzniecību veicinošos faktorus dažādās kategorijās - vervētāja un upura personīgie iemesli, upura emocionālais stāvoklis, iespējas izbēgt, u.c.

Projektu finansē Eiropas Savienības programma „Jaunatne darbībā”.

Vairāk foto no aktvitātes skat. Galerijas.

 

  

Rīga, 08.04.2013.

Aizritējusi otrā apmācību diena!

"Choose Your Freedom" aktivitāšu otrās dienas ietvaros, cilvēku tirdzniecības eksperte Mira Tsargand lekcijā dalībniekus iepazīstināja ar cilvēku tirdzniecības procesu, kam sekoja neformālās mācīšanās metode - teātris, kurā nelielām grupām bija jāuzved īss cilvēku tirdzniecības procesa atspoguļojums - etīdes, balstoties uz iepriekš sagatavoties situāciju aprakstiem. Šajā uzdevumā mācību dalībniekiem bija iespēja pašiem atainot dažādas būtiskas cilvēku tirdzniecības iezīmes - vervēšanu, nolaupīšanu, maldināšanu, transportēšanu un ekspluatāciju, saprotot notikumu secību un iesaistītos personāžus.

"Bieži vien cilvēku tirdzniecības process ir grūti saprotams. Ir tik daudz sīkumu, ko pamanīt un pārbaudīt. Reizēm labi noder problēmu apdomāt radošā un ekspresīvā veidā," atzīmē apmācību treneris Reinis Grāvītis. "Tāpēc projekta "Choose Your Freedom" dalībnieki tika iesaistīti aktivitātē, kurā, izmantojot skicēšanu, zīmēšanu, krāsošanu, līmēšanu un citus vizuālās izpausmes veidus, lai katrs dalībnieks varētu savu izpratni par cilvēku tirdzniecību iezīmēt ne tikai savā "galvā", bet to parādīt arī pārējiem. Pēc tam ikvienam par savu darbu, emocijām, idejām un vēstījumu bija iespēja pastāstīt visai grupai".

Projektu finansē Eiropas Savienības programma „Jaunatne darbībā”.

Vairāk foto no aktivitātēm skat. Galerijas.

  

Rīga, 07.04.2013.

Pirmā "Choose Your Freedom" apmācību diena

Projekta dalībniekiem apmācības iesākās ar tēmu "Ko Tu zini par cilvēku tirdzniecību?". Eksperte cilvēku tirdzniecības jomā - Mira Tsargand dalībniekus iepazīstināja ar fenomena pamatiezīmēm, izmantojot teorijas materiālus, statistiku un neformālu mācīšanās metodi - diskusiju grupās un tēžu prezentāciju, lai projekta dalībniekiem dotu ieskatu nedēļas laikā iztirzātajā tematā.

Ekstrēmas izjūtas apmācību dalībniekiem bija iespēja piedzīvot "Simulācijas spēlē". Lai projekta dalībniekiem parādītu, kuras emocijas visbiežāk pārņem upuri, nonākot cilvēku tirdzniecības upura stāvoklī, jaunieši no domubiedru grupas "Piedzīvojuma gars" radīja līdzīgus apstākļus simulācijas spēlē. Tās laikā katram nācās izdzīvot cilvēku tirdzniecības upura bezpalīdzīgo stāvokli, nespējot ietekmēt notikumu gaitu. Gandrīz visi dalībnieki nonāca pie atziņas, ka upuri pārņem izmisums un bezspēks. Viens no dalībniekiem sagādāja interesantu pārsteigumu, izbēgot no simulācijas spēles organizatoriem, tomēr neizgāja no tēla - izdzīvoja asinis stindzinošu un šausminošu mukšanu, izmisīgu palīdzības meklēšanu un laimīgas stāsta beigas, kad viņš atgriezās mājās un uz notikuma vietu nosūtīja "policiju" :)

No 6. - 14. aprīlim projekta "Choose Your Freedom" ietvaros, biedrības brīvprātīgie organizē apmācības par cilvēku tirdzniecību 30 jauniešiem no 6 Eiropas valstīm - Grieķijas, Slovēnijas, Ungārijas, Čehijas, Zviedrijas un Latvijas. Dalībnieki iegūst informāciju par cilvēku tirdzniecību un prevenci, iepazīst dažādu valstu kultūras un veidoja radošo darbu izstādi.

Seko līdzi notikumiem!

Projektu finansē Eiropas Savienības programma „Jaunatne darbībā”.

Vairāk foto no aktivitātēm skat. Galerijas.

 

  

Rīga, 06.04.2013.

Eiropas valstu jaunieši mācās par cilvēku tirdzniecību

No 6. - 14. aprīlim projekta "Choose Your Freedom" ietvaros, biedrības brīvprātīgie organizē apmācības par cilvēku tirdzniecību 30 jauniešiem no 6 Eiropas valstīm - Grieķijas, Slovēnijas, Ungārijas, Čehijas, Zviedrijas un Latvijas.

Dalībnieki iegūst informāciju par cilvēku tirdzniecību un prevenci, iepazīst dažādu valstu kultūras un veido radošo darbu izstādi, kura tiks atklāta 12. aprīlī plkst. 11:00 Rīgas Pārtikas ražotāju vidusskolā - Deglava ielā 41a. Seko līdzi notikumiem! :)

Vairāk par biedrības brīvprātīgo aktivitātēm lasi sadaļā Brīvprātīgajiem.

Projektu finansē Eiropas Savienības programma „Jaunatne darbībā”.

Vairāk foto no aktivitātes skat. Galerijas.

 

  

Rīga, 29.01.2013.

Biedrības “Patvērums “Drošā māja”” brīvprātīgie jaunieši uzsāk projekta "Choose Your Freedom" realizāciju.

Plānots, ka no 2013. gada 6. - 14. aprīlim tiks organizētas apmācības par cilvēku tirdzniecību 30 jauniešiem no 6 Eiropas valstīm - Grieķijas, Slovēnijas, Ungārijas, Čehijas, Zviedrijas un Latvijas. Apmācības tiks veidotas izmantojot neformālās izglītības metodes. Iegūtās zināšanas jaunieši turpmāk varēs izmantot cilvēku tirdzniecības prevencijai kā vienaudžu izglītotāji.

Projektu finansē Eiropas Savienības programma „Jaunatne darbībā”.