Choose Your Freedom 2

Choose Your Freedom 2 

Dalībnieku radītie sociālās reklāmas rullīši  

Human Trafficking - Be Aware. Cut The Chain.

Human Trafficking - Is Ignorance a Blessing?

Filmētāju komentāri par dienu:

Mārcis Birste

Saņemot uzaicinājumu filmēt projektā "Choose Your Freedom 2", kur runa ir par dažādām sociālām problēmām, biju gaidījis nopietnu, oficiālu atmosfēru ar ierobežotām iespējām izpausties. Taču tas, ko ieraudzīju, jau ierodoties norises vietā, bija pilnīgi pretējs manām gaidām - atmosfēra brīva, radoša un galvenais - apkārt daudz jaunu un idejām bagātu cilvēku. Līdz ar to nebija šaubu par darba kvalitāti jau no paša sākuma, atlika tikai ģenerēt idejas un ķerties pie filmēšanas. Runājot par idejām - diezgan ilgi diskutējām par iespējamajiem variantiem, līdz beigās nonācām līdz 5 (!) kvalitatīviem, īstenojamiem scenārijiem. Atlika tikai vienoties par labāko, ko veiksmīgi izdarījām. Filmēšana ilga aptuveni 4 stundas, no kurām lielākā daļa pagāja kadru sagatavošanā (grimēšana, rekvizītu sagāde un novietojums, utt.). Pēc filmēšanas sākās mans lielākais uznāciens - montāža, kur centos parādīt un ielikt labāko no sevis, balstoties uz reklāmas klipa ideju un uzstādījumu. Rezultāts, cik nopratu, visus iepriecināja, līdz ar to varu teikt, ka galvenais uzdevums - radīt reālu reklāmas klipu, lai pievērstu cilvēku uzmanību sociālām problēmām, pāris stundu laikā - tika izpildīts pilnībā.
Uzdevums bija ļoti radošs, ar milzīgām iespējām izpausties, kas arī veicināja lielo ideju daudzveidību. Ļoti patika atmosfēra, kas palīdzēja radoši atvērties un izpausties, rezultējoties kvalitatīva produkta izveidē.
Runājot par beigu produktu - jāsaka, ka vienmēr var labāk - es redzu dažādas tehniskas dabas nianses, kuras varētu tikt pieslīpētas, taču, ņemot vērā laika sprīdi no idejas līdz rezultātam, gala produkts ir tiešām laba līmeņa reklāmas klips, ko droši varētu demonstrēt arī interneta vidē oficiālās vietnēs vai pat televīzijā.
Bija milzīgs prieks sadarboties un izaicināt arī sevi! Paldies!

Gatis Ungurs

Šajā projektā man patika, ka tika iesaistīti jaunieši no dažādām valstīm, kas dod iespēju iegūt jaunus kontaktus.
Filmēšanai ļoti veiksmīga izrādījās lokācija, kas ļāva izvēlēties dažādus kadrus, rakursus, veidot scenāriju, balstoties uz to, kas ir apkārt. Protams, filmējot dabā, jāparedz, ka ik mirkli mainās laika apstākļi, gaisma, vējš, utt.
Uzdevums īsā laikā, sākot ar ideju un beidzot ar gatavu sociālās reklāmas rullīti, šķita interesants un arī ļoti saistošs tematiski.
Lai tik ātri izveidotu kārtīgu, kvalitatīvu reklāmas rullīti, atvēlētais laiks tiešām šķita ļoti īss. Gan darba temps, gan starptautiskā grupa, ar ko strādāju man bija jauna pieredze un tāpēc arī īpašs izaicinājums.
Nākotnē plānojot līdzīgas aktivitātes, es ieteiktu šāda video radīšanai atvēlēt vismaz divas dienas. Pirmajā paredzu, ka varētu tikt galā ar ideju ģenerēšanu, scenārija izstrādi, mēģinājumiem un materiālu sagatavošanu. Otrās dienas programma sastāvētu tieši no filmēšanas un montāžas, kā rezultātā būtu vairāk laika pievērst uzmanību detaļām un niansēm, kas ir būtiskas kvalitatīva rezultāta sasniegšanai.
Apmēram kaut kā tā.


Apmācību kursa septītā diena

Choose Your Freedom 2

Atskatoties uz apmācību kursa "Choose Your Freedom 2" laikā iegūtajām zināšanām par cilvēku tirdzniecību, tās procesu no vervēšanas līdz upura glābšanai, iesaistītajiem cilvēkiem un prevences iespējām, dalībnieki pievērsās praktiskam darbam cilvēku tirdzniecības mazināšanai. Šajā gadījumā runa bija par potenciālo upuru uzrunāšanu on-line vidē, kurā, kā rāda pēdējo gadu tendences, norit ievērojama daļa cilvēku tirdzniecības procesa. Šajā dienā dalībniekiem bija jārada divi sociālās reklāmas rullīši (30-60 sekundes gari) izmantošanai interneta vidē un tie jāpopularizē ar mērķi aktualizēt cilvēku tirdzniecības tematiku jauniešu vidū un sabiedrība kopumā. Darbs pie video radīšanas noritēja aptuveni astoņas stundas. Dalībnieki, sadalīti divās grupās, profesionāļu pavadībā ģenerēja idejas rullīša saturam, kombinējot zināšanas, simbolus un audiovizuālās mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus; izstrādāja scenāriju; sagatavojās filmēšanai; nofilmēja; montēja un rediģēja video. Dienas noslēgumā abi video tika prezentēti, pārrunāti, rediģēti un ievietoti biedrības "Patvērums "Drošā māja"" Youtube kontā. Pēc tam dalībnieki, izmantojot sev un pārstāvētajām organizācijām pieejamos kanālus un instrumentus, veicināja video skatījumu skaitu. Dienas aktivitāte no vienas puses lika katram dalībniekam pārdomāt iepriekš uzzināto un apgūto, to strukturēt un uzreiz analītiski izmantot, gatavojot citiem rādāmu materiālu; no otras puses - demonstrēja indivīdu un organizāciju iespējas aktīvi iesaistīties problēmas risināšanā ar ierobežotiem resursiem, ātri un moderni, saglabājot augstu produkta kvalitāti.

Vairāk forogrāfiju skatīt šeit.

Video:

Be Aware - Cut The Chain

Is Ignorance a Blessing?


Apmācību kursa sestā diena

Choose Your Freedom 2

Projekta "Choose Your Freedom 2" apmācību kursa sestā diena bija sadalīta divās daļās. Pirmajā tika veikts grupu darbs, kurā dalībnieki apkopoja dažādus padomus un pienākumus, cilvēku tirdzniecības mazināšanai. Šī aktivitāte ievadīja apmācību kursa otro pusi, kas veltīta prevences iespējām un aktivitātēm dažādos līmeņos. Dienas otrā puse tika aizvadīta atsvaidzinošā pastaigā pa Siguldu un Krimuldu, kas, lai arī miglaina, grezni parādīja vienu no Latvijas lielākajiem lepnumiem - zelta rudeni.

Vairāk forogrāfiju skatīt šeit


Apmācību kursa ceturtā un piektā diena

Choose Your Freedom 2

Apmācību kursa "Choose Your Freedom 2" ceturtajā dienā dalībnieki kopā apguva cilvēku tirdzniecības Eiropas un globālo raksturu, sākot ar savu valsti un tās situāciju, skatot plašākā kontekstā. Dienas sākumā, liekot lietā līdz šim apgūtos tematus, dalībnieki izpētīja cilvēku tirdzniecības situāciju savās valstīs, statistiku, tendences, likumdošanu un NVO aktivitātes. Komandu apskati tika prezentēti un apspriesti, gan diskutējot par cilvēku tirdzniecības cēloņiem katrā valstī, gan situācijas starptautisko mērogu, gan iespējām rīkoties problēmas risināšanai. Dienas otrajā pusē apmācība pievērsās divu tēmu apvienotai analīzei - vecums un cilvēku tirdzniecības forma, kurā pēc informatīvas sesijas dalībnieki grupās skatīja dažādu vecumu upuru iesaisti dažādās cilvēku tirdzniecības formās, pievēršot uzmanību gan vervēšanai, gan cilvēka iesaistīšanās iemesliem. 5. dienā, lai gūtu atslodzi un iepazītu Latviju, dalībnieki devās ekskursijā uz Rīgu. Tā sākās ar alternatīvu "Yellow suitcase" ekskursiju uz Centrāltirgu, "Latgalīti", Maskavas ielas rajona sākumu un "Stūra māju", par kuru dalībnieki bija sajūsmā. Pēc pusdienām dažas stundas tika veltītas brīvai pilsētas apskatei, līdz vakara pulcēšanās laikam folkklubā "Ala", kurā dziesmu un danču troksnī tika aizvadīts jautrs vakars.

Vairāk forogrāfiju skatīt šeit


Apmācību kursa trešā diena

Choose Your Freedom 2

Projekta „Choose Your Freedom 2” trešajā dienā turpinājās dalībnieku iepazīstināšana ar cilvēku tirdzniecības procesu un tajā iesaistīto personu emocionālo stāvokli simulācijas spēles formā. Dienas otrajā pusē tika vadītas nodarbības par cilvēku tirdzniecībā iesaistītajām personām, galvenokārt vervētāju un upuri. Pirms vakariņām apmācība konkrēti pievērsās moderno tehnoloģiju lomai cilvēku tirdzniecības procesā. Simulācijas spēlē tika ietverti dažādi cilvēku tirdzniecības procesa posmi, kurus dalībnieki izdzīvoja caur dažādām simboliskām aktivitātēm, lai rosinātu izpratni par to, cik upura situācija ir sarežģīta, kādām mocībām jāiziet cauri un kādas sajūtas tas raisa cilvēkā. Simulācijas spēli no pirmajām idejām un koncepcijas līdz tās novadīšanai veica biedrības „Patvērums „Drošā māja”” brīvprātīgie, no kuriem daļa ar cilvēku tirdzniecību iepazinās iepriekšējā „Jaunatne darbībā” atbalstītajā projektā „Choose Your Freedom”, kas norisinājās 2013.gada aprīlī. Pēc simulācijas spēles apmācību kursa dalībnieki un viesu nama darbinieki izmantoja iespēju iepazīties ar kampaņas „Esi zinošs – novērs cilvēku tirdzniecību” ietvaros radīto informatīvo treileri. Tajā, balstoties uz cilvēku tirdzniecības upuru stāstīto, izveidotā ekspozīcija attēlo upuru dzīves apstākļus ekspluatācijas laikā.

Vairāk forogrāfiju skatīt šeit

 

Apmācību kursa pirmā un otrā diena

Choose-Your-Freedom-2

Projekta „Choose Your Freedom 2” apmācību kurss sākās 2013.gada 5.oktobrī ar dalībnieku ierašanos un iepazīšanās aktivitātēm. Vakars tika aizvadīts iekārtojoties viesu nama „Vālodzes” istabiņās, kam sekoja pirmās vakariņas. Pēc tām dalībnieki tika īsi iepazīstināti ar projektu un nākamās dienas aktivitātēm. Vakars noslēdzās ar iepazīšanās spēlēm. Pēc mošanās apmācību kursa otrajā dienā dalībnieki tika instruēti par projekta gaitu, saturu, Jaunatnes pase sertifikātu, drošības noteikumiem, kā arī tika noteiktas un vērtētas dalībnieku gaidas un bažas projekta laikā. Apmācību kursu ievadīja vienkārša aktivitāte „Ko Tu zini par cilvēku tirdzniecību?”, kurā dalībnieki nelielās grupās savā starpā apmainījās ar savām zināšanām par cilvēku tirdzniecību. Diskusijas laikā katra grupa izveidoja savu cilvēku tirdzniecības definīciju un noslēgumā tās tika apvienotas, par pamatu ņemot Eiropas Padomes konvenciju Par cīņu pret cilvēku tirdzniecību, lai visiem dalībniekiem būtu vienota izpratne par apmācību kursa turpmākās tēmas pamatdefinīciju. Dienas otrā puse tika veltīta smalkai konkrēta piemēra analīzei. Tā kā šajā apmācību kursā treneri diskusiju virza uz upura profila izpratni un psiholoģisko stāvokli, kā arī cilvēku tirdzniecības moderno tehnoloģiju aspektu, tika skatīta filma „Lilya forever” un analizēta. Katrai grupai tika iedalīta noteikta apspriežamā tēma: upura psiholoģiskais stāvoklis, vervētāja attieksme un pozīcija pret upuri, vervētāja stratēģija un iesaistes process, upura kontrole un ekspluatācija, attieksme pret upuri, iespējamie uzlabojumi upura rīcībā. Diena noslēdzās ar pirmo kultūru vakaru, kurā klātesošos ar savu valsti, dabu, īpatnībām un kultūru kopumā iepazīstināja Horvātijas un Rumānijas komandas. 

Vairāk forogrāfiju skatīt šeit


 

 

Rīga, 10.09.2013. 

Biedrības „Patvērums „Drošā māja”” jaunieši uzsākuši projekta „Choose Your Freedom 2” īstenošanu.

No 2013.gada 5.augusta līdz 2014.gada 24.janvārim biedrības „Patvērums „Drošā māja”” jaunieši ar organizācijas speciālistu atbalstu īstenos ES programmas „Jaunatne darbībā” finansēto projektu „Choose Your Freedom 2”. Tajā 30 jaunieši tiks apmācīti par cilvēku tirdzniecību. Apmācību kursa noslēgumā tiks izveidota sociālās reklāmas kampaņa tēmas redzamības veicināšanai interneta vidē.

Apmācību kursā tiksies jaunieši un organizāciju līderi no Latvijas, Itālijas, Kipras, Horvātijas, Portugāles un Rumānijas. Kursa laikā cilvēku tirdzniecības tematika tiks skatīta pēc iespējas plaši un padziļināti, balstoties uz dalībnieku zināšanām, interesēm un vajadzībām. Īpašs uzsvars tiks likts uz cilvēku tirdzniecības upura psiholoģisko stāvokli un sajūtām.

Projekta galvenais produkts būs sociālās reklāmas klipi un uz tiem balstīta interneta vidē īstenota sociālo tīklu kampaņa. Tai gatavojoties apmācību laikā tēma tiks skatīta, izmantojot dažādas neformālās mācīšanās metodes, kombinējot tās arī ar īsām lekcijām un audiovizuālās mācīšanās pieeju.

Šis projekts turpina 2013.gada aprīlī īstenoto projektu „Choose Your Freedom”, kurā jaunieši no Grieķijas, Slovēnijas, Ungārijas, Čehijas, Zviedrijas un Latvijas tika apmācīti par cilvēku tirdzniecību un šīs tēmas atspoguļošanu vienaudžu izglītībā caur neformālās mācīšanās metodi – spēli.

 

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Choose Your Freedom 2 septītā diena | Patvērums Drošā Māja
"Choose Your Freedom 2", septītā diena
Choose Your Freedom 2 6. diena | Patvērums Drošā Māja
"Choose Your Freedom 2" 6. diena
Choose Your Freedom 2 4.-5. diena | Patvērums Drošā Māja
"Choose Your Freedom 2" 4.-5. diena
Choose Your Freedom 2 apmācības trešā diena | Patvērums Drošā Māja
"Choose Your Freedom 2" apmācības, trešā diena
Choose Your Freedom 2 apmācības 1-2 diena | Patvērums Drošā Māja
"Choose Your Freedom 2" apmācības, 1-2 diena
Uzsākts Choose Your Freedom 2 | Patvērums Drošā Māja
Uzsākts "Choose Your Freedom 2"