lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

"Choose Your Freedom 2" apmācības, trešā diena

Projekta „Choose Your Freedom 2” trešajā dienā turpinājās dalībnieku iepazīstināšana ar cilvēku tirdzniecības procesu un tajā iesaistīto personu emocionālo stāvokli simulācijas spēles formā. Dienas otrajā pusē tika vadītas nodarbības par cilvēku tirdzniecībā iesaistītajām personām, galvenokārt vervētāju un upuri. Pirms vakariņām apmācība konkrēti pievērsās moderno tehnoloģiju lomai cilvēku tirdzniecības procesā. Simulācijas spēlē tika ietverti dažādi cilvēku tirdzniecības procesa posmi, kurus dalībnieki izdzīvoja caur dažādām simboliskām aktivitātēm, lai rosinātu izpratni par to, cik upura situācija ir sarežģīta, kādām mocībām jāiziet cauri un kādas sajūtas tas raisa cilvēkā. Simulācijas spēli no pirmajām idejām un koncepcijas līdz tās novadīšanai veica biedrības „Patvērums „Drošā māja”” brīvprātīgie, no kuriem daļa ar cilvēku tirdzniecību iepazinās iepriekšējā „Jaunatne darbībā” atbalstītajā projektā „Choose Your Freedom”, kas norisinājās 2013.gada aprīlī. Pēc simulācijas spēles apmācību kursa dalībnieki un viesu nama darbinieki izmantoja iespēju iepazīties ar kampaņas „Esi zinošs – novērs cilvēku tirdzniecību” ietvaros radīto informatīvo treileri. Tajā, balstoties uz cilvēku tirdzniecības upuru stāstīto, izveidotā ekspozīcija attēlo upuru dzīves apstākļus ekspluatācijas laikā. Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.