lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

"Choose Your Freedom 2", septītā diena

Atskatoties uz apmācību kursa "Choose Your Freedom 2" laikā iegūtajām zināšanām par cilvēku tirdzniecību, tās procesu no vervēšanas līdz upura glābšanai, iesaistītajiem cilvēkiem un prevences iespējām, dalībnieki pievērsās praktiskam darbam cilvēku tirdzniecības mazināšanai. Šajā gadījumā runa bija par potenciālo upuru uzrunāšanu on-line vidē, kurā, kā rāda pēdējo gadu tendences, norit ievērojama daļa cilvēku tirdzniecības procesa. Šajā dienā dalībniekiem bija jārada divi sociālās reklāmas rullīši (30-60 sekundes gari) izmantošanai interneta vidē un tie jāpopularizē ar mērķi aktualizēt cilvēku tirdzniecības tematiku jauniešu vidū un sabiedrība kopumā. Darbs pie video radīšanas noritēja aptuveni astoņas stundas. Dalībnieki, sadalīti divās grupās, profesionāļu pavadībā ģenerēja idejas rullīša saturam, kombinējot zināšanas, simbolus un audiovizuālās mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus; izstrādāja scenāriju; sagatavojās filmēšanai; nofilmēja; montēja un rediģēja video. Dienas noslēgumā abi video tika prezentēti, pārrunāti, rediģēti un ievietoti biedrības "Patvērums "Drošā māja"" Youtube kontā. Pēc tam dalībnieki, izmantojot sev un pārstāvētajām organizācijām pieejamos kanālus un instrumentus, veicināja video skatījumu skaitu. Dienas aktivitāte no vienas puses lika katram dalībniekam pārdomāt iepriekš uzzināto un apgūto, to strukturēt un uzreiz analītiski izmantot, gatavojot citiem rādāmu materiālu; no otras puses - demonstrēja indivīdu un organizāciju iespējas aktīvi iesaistīties problēmas risināšanā ar ierobežotiem resursiem, ātri un moderni, saglabājot augstu produkta kvalitāti. Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.