"Choose Your Freedom" apmācības, 7. aprīlis

Piedāvājam ieskatu no pirmās dienas apmācībām. Foto no nodarbības "Ko Tu zini par cilvēku tirdzniecību?". Projektā iesaistītā eksperte cilvēku tirdzniecības jomā - Mira Tsargand iepazīstina ar fenomena pamatiezīmēm, izmantojot teorijas materiālus, statistiku un neformālu mācīšanās metodi - diskusiju grupās un tēžu prezentāciju, lai projekta dalībniekiem dotu ieskatu nedēļas laikā iztirzātajā tematā. Foto no aktivitātes "Simulācijas spēle". Lai projekta dalībniekiem parādītu, kuras emocijas visbiežāk pārņem upuri, nonākot cilvēku tirdzniecības upura stāvoklī, jaunieši no domubiedru grupas "Piedzīvojuma gars" radīja līdzīgus apstākļus simulācijas spēlē. Tās laikā katram nācās izdzīvot cilvēku tirdzniecības upura bezpalīdzīgo stāvokli, nespējot ietekmēt notikumu gaitu. Gandrīz visi dalībnieki nonāca pie atziņas, ka upuri pārņem izmisums un bezspēks. Viens no dalībniekiem sagādāja interesantu pārsteigumu, izbēgot no simulācijas spēles organizatoriem, tomēr neizgāja no tēla - izdzīvoja asinis stindzinošu un šausminošu mukšanu, izmisīgu palīdzības meklēšanu un laimīgas stāsta beigas, kad viņš atgriezās mājās un uz notikuma vietu nosūtīja "policiju" :) Projektu finansē Eiropas Savienības programma „Jaunatne darbībā”. 07.04.2013.
Nodarbība - Ko Tu zini par cilvēku tirdzniecību?
Nodarbība - Ko Tu zini par cilvēku tirdzniecību?
Nodarbība - Ko Tu zini par cilvēku tirdzniecību?
Nodarbība - Ko Tu zini par cilvēku tirdzniecību?
Nodarbība - Ko Tu zini par cilvēku tirdzniecību?
Nodarbība - Ko Tu zini par cilvēku tirdzniecību?
Nodarbība - Ko Tu zini par cilvēku tirdzniecību?
Nodarbība - Ko Tu zini par cilvēku tirdzniecību?
Nodarbība - Ko Tu zini par cilvēku tirdzniecību?
Foto no aktivitātes - Simulācijas spēle.
Foto no aktivitātes - Simulācijas spēle.
Foto no aktivitātes - Simulācijas spēle.
Foto no aktivitātes - Simulācijas spēle.
Foto no aktivitātes - Simulācijas spēle.
Foto no aktivitātes - Simulācijas spēle.