Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Cilvēktirdzniecība - problēma ar skaudru tendenci

Ievietots: 01.10.2015

Vai tu palīdzētu un pieņemtu savās mājās cilvēktirdzniecības upuri? Šis ir viens no jautājumiem, kuru biedrības «Patvērums «Drošā māja»» rīkotajā seminārā Rīgā uzdeva Polijas starptautiskās nevalstiskās organizācijas «La Strada Foundation against Trafficking in Persons and Slavery»* prezidentei Irēnai Davidai-Olčekai (Irena Dawid-Olczyk). Portāls «Apollo» izmantoja iespēju aprunāties ar organizācijas vadītāju, kura interviju Latvijas medijiem sniedza pirmo reizi.


Foto: APOLLO

Organizācijai ir divdesmit gadu ilga pieredze palīdzības sniegšanā cilvēku tirdzniecības upuriem. Lai noskaidrotu ārvalstu pieredzi šīs problēmas kontekstā biedrības «Patvērums «Drošā māja»» rīkotajā seminārā «NVO koalīcijas** organizāciju izglītošana par darbu ar cilvēktirdzniecības upuriem un potenciālajām riska grupām» I. Davida-Olčeka dalījās informācijā par starpprofesionālās un starpinstitucionālās sadarbības veidošanu, attīstīšanu, pilnveidošanu, kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanas pamatprincipiem u.c.

Ar ko «La Strada Foundation against Trafficking in Persons and Slavery» Polijas pieredze ir atšķirīga no Baltijas valstu pieredzes cilvēktirdzniecības jomā?

Mēs esam nevalstiska organizācija, kas eksistē ļoti ilgi. Līdz ar to mūsu pozīcija Polijā ir ļoti stipra. Jāteic, ka uzsākām strādāt ar cilvēktirdzniecības problēmu pirms to sāka darīt valsts institūcijas. Mēs kā organizācija izveidojām sistēmu, 90.tajos gados veicām arī policistu apmācības. Kopumā esam palīdzējuši upuriem no trīsdesmit valstīm.

Vai varat nosaukt konkrētas lietas, kuras valsts mērogā organizācija ir panākusi?

Liels sasniegums ir tas, ka ir izveidots valsts nozīmes centrs cilvēktirdzniecības upuriem - gan ārvalstniekiem, gan vietējiem iedzīvotājiem. Mēs esam ļoti svarīgs izglītošanas un mācību centrs visiem tiem, kuri ir saistīti ar cilvēktirdzniecības mazināšanu. Strādājam ar pašu radītām un mūsdienīgām metodēm. Par patiesu panākumu uzskatu to, ka cilvēki mums reizēm zvana, pat ja viņi nezina, kas ir cilvēktirdzniecība, vai nezina mūsu organizācijas specifiku. Taču viņi zina, ka uz konkrēto tālruņa numuru zvanot, atbildēs Ļenas kundze, kura noteikti viņiem palīdzēs. Šāda informācija par mums riņķo ne tikai Polijā.

Par jūsu centru zina arī citās valstīs?

Jā, piemēram, Ukrainā, Bulgārijā. Tās valstis, no kurām cilvēki Polijā ieceļo.

Cik cilvēkiem esat palīdzējuši?

Visā savā darbības laikā esam palīdzējušilīdz trim tūkstošiem cilvēku. Skaitlis ir aptuvens, jo palīdzība cietušajiem bieži tiek sniegta vairāk nekā vienu gadu.

Visu interviju lasiet portālā APOLLO<<

«La Strada Foundation against Trafficking in Persons and Slavery» darbību uzsāka 1995. gadā trīspusējās cilvēku tirdzniecības apkarošanas projekta ietvaros, un nu tajā ir iesaistītas astoņas valstis – Baltkrievija, Bulgārija, Čehija, Maķedonija, Moldova Nīderlande, Polija un Ukraina. Organizācijai ir liela pieredze savas un citu valstu upuru rehabilitācijā un reintegrācijā, jo Polija ir gan upuru izcelsmes, tranzīta, gan arī mērķa valsts. Organizācijas misija ir veidot pasauli, kurā nepastāv cilvēku tirdzniecība un kurā tiek ievērotas cilvēktiesības. Tā ir viena spēcīgākajām organizācijām, kas gan izveidoja šo sadarbības tīklu, gan mērķtiecīgi attīsta sociālā atbalsta sistēmu no cilvēku tirdzniecības cietušām personām, īpašu uzmanību pievēršot personām, kuras ir iebraucēji – imigranti.

*tulk. «La Strada Fonds pret cilvēku tirdzniecību un verdzību»

**NVO koalīcijas platformā cilvēku tirdzniecības mazināšanai, kas 2013.gada nogalē tika izveidota pēc biedrības «Patvērums «Drošā māja»» iniciatīvas, apvienojušās 12 organizācijas: «Patvērums «Drošā māja»», «Latvijas SOS bērnu ciematu asociācija», «Sociālo Pakalpojumu Aģentūra» struktūrvienība ģimenes krīzes centrs «Mīlgrāvis», «Latvijas Samariešu apvienība» Krīzes centrs bērniem un sievietēm «Māras centrs», «Talsu novada krīžu centrs», «Baltijas Reģionālais fonds», biedrība «Par brīvu Vidzemi no cilvēku tirdzniecības», biedrība «Īrijas latviešu nacionālā padome», «Krīzes centrs ģimenēm ar bērniem «Paspārne»», nodibinājums «Centrs Valdardze», Daugavpils pilsētas domes ģimenes atbalsta centrs-patversme un «Pestīšanas armija».

Seminārs notika  projekta «Multidisciplināras iniciatīvas cilvēku tirdzniecības ierobežošanai» ietvaros, ko finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Informāciju publicēja (saskaņojot ar apollo.lv redakciju): Rasa Saliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste, tālr. 29145314, e-pasts: rasa.salina@gmail.com


Seminārs NVO koalīcijas dalīborganizācijām 2.diena | Patvērums Drošā Māja
Seminārs NVO koalīcijas dalīborganizācijām, 2.diena
Seminārs NVO koalīcijas dalīborganizācijām 1.diena | Patvērums Drošā Māja
Seminārs NVO koalīcijas dalīborganizācijām, 1.diena