lv
LatvijaDrošā mājadažādiem cilvēkiem
Uzticības tālrunis cilvēku tirdzniecības gadījumos: +371 28612120

Cilvēku tirdzniecībā cietušās personas turpina saņemt valsts atbalstu

Ievietots: 06.09.2012
Ar noslēgto līgumu starp Labklājības ministriju un Patvērumu "Drošā māja" tiek turpināta palīdzība cilvēkiem, kuri nonākuši cilvēku tirdzniecībā.
Pamatojoties uz straujo cilvēku tirdzniecības upuru skaita pieaugumu 2012.gada pirmajā pusē, šī gada 13.augustā tika noslēgts šajā gadā jau otrais pakalpojuma līgums starp Labklājības ministriju un biedrību, kura ietvaros tiks nodrošināta palīdzība 12 cilvēku tirdzniecībā cietušām personām. Sociālā darbinieka, jurista, psihologa palīdzību, kā arī cita veida atbalstu personas, kuras cietušas no cilvēku tirdzniecības dažādajām formām, varēs saņemt laika posmā līdz sešiem mēnešiem.

2012.gadā tiek nodrošināta valsts sociālā rehabilitācija 24 cilvēku tirdzniecībā cietušajiem, pie nosacījuma, ja saņemtais pakalpojums ir līdz 6 mēnešiem. Ja palīdzība cilvēkam nepieciešama īsāku laika posmu, biedrība pakalpojumus var sniegt lielākam cilvēku skaitam.