Cilvēku tirdzniecības prevences treniņa kurss Viļņā

Ievietots: 24.01.2023

  

No 16. līdz 19. janvārim  Viļņā pulcējās starptautiskajā projektā “Viņiem ir vārds” (“They Have a Name”) iesaistīto organizāciju pārstāvji. Projekts  ir vērsts uz cilvēku tirdzniecības prevences pasākumiem, un tajā līdz ar “Patvērumu “Drošā māja”” piedalās “Active Youth” no Lietuvas un “Mittetulundusühing Eluliin” no Igaunijas.  Projektu atbalsta Baltijas jūras valstu padome.

Viļņas tikšanās mērķis bija treniņa kurss un pieredzes apmaiņa par profesionālajām tēmām, kas saistītas ar cilvēku tirdzniecības prevenci.

Norisinājās lekcijas un darbnīcas kopā ar dažādu jomu ekspertiem. Treniņu kursa dalībnieku savstarpēja komunikācija darba grupās ļāva meklēt un atrast radošus risinājumus problēmām, kas saistītas ar cilvēku tirdzniecību.

Ļoti interesanta un vērtīga bija iespēja apmeklēt Lietuvas policijas prevences nodaļu, klausīties policijas darbinieku pieredzi un diskutēt  par cilvēku tirdzniecības prevences mehānismiem dažādās valstīs. Īpašs akcents sarunā bija uz darbu ar jauniešiem, jo jauniešu izglītošana un informēšana ir viens no svarīgākajiem faktoriem cilvēku tirdzniecības novēršanā.

Treniņa  kursu noslēdza Lietuvas policijas muzeja apmeklējums, kas ļāva uz profesionālo problemātiku palūkoties vēsturiskā perspektīvā.