Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Darba ekspluatācija - cilvēku tirdzniecības sastopamākais veids

Ievietots: 12.05.2020

Darba ekspluatācija - cilvēku tirdzniecības sastopamākais veids

Viena no starptautiskām problēmām, kurā iesaistīta gandrīz katra pasaules valsts, ir cilvēku tirdzniecība. Cilvēku tirdzniecība sastopama dažādos veidos, respektīvi, prostitūcija un citas seksuālās ekspluatācijas formas, fiktīvas laulības, piespiedu darbs vai pakalpojumi, verdzība un orgānu izņemšana. Cilvēku tirdzniecības galvenais mērķis ir personas ekspluatācija (izmantošana) peļņas gūšanas nolūkos.

Cilvēku tirdzniecības formas bieži ir saistītas viena ar otru un viena forma ar laiku mēdz pāriet citā. Situācija Latvijā šai ziņā nav izņēmums, proti, pirms neilga laika Latvijā bija vērojams fiktīvo laulību pieaugums, bet šobrīd identificēto fiktīvo laulību skaits ir sarucis, tāpēc tā ir darba ekspluatācija. Tas saistīts ar faktu, Latvijā trūkst darbaspēka un tas tiek piesaistīts no citām valstīm, pārsvarā no valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības teritorijas. Latvijā  pēdējā laikā strauji pieaudzis imigrantu un iebraucēju skaits, līdz ar to palielinās risks darba migrantiem kļūt par piespiedu darba upuriem. No visiem cilvēktirdzniecības gadījumiem, kas nonākuši biedrības "Patvērums "Drošā māja"" redzeslokā, 98% ir darba ekspluatācijas upuri, tie ir vīrieši, darba migranti. Cilvēkiem, kas atzīti par cilvēku tirdzniecības upuriem biedrībā, tiek sniegta sociālā rehabilitācija ne vairāk kā sešu mēnešu garumā. Ja persona pēc palīdzības vispirms vērsās Biedrībā un ar Biedrības speciālistu komisijas atzinumu persona atzīta par cilvēku tirdzniecībā cietušu personu, tad biedrība sociālās rehabilitācijas laikā un arī pirms tās motivē personu kontaktēties ar policiju. Personai ir brīva izvēle vērsties policijā vai nē.

Ņemot vērā faktu, ka cilvēktirdzniecības apjomi nemazinās, biedrība paralēli cietušo personu sociālajai rehabilitācijai, savu iespēju robežās veic preventīvo darbu. Šajā gadījumā tā ir sabiedrības informēšana un izglītošana par cilvēku tirdzniecības riskiem, to atpazīšanu, sevis pasargāšanu un izvairīšanos, lai nekļūtu par upuri. Ļoti svarīgi ir izglītot tieši jauniešus, jo pēc skolas beigšanas tie ir vairāku izvēļu priekšā, viena no tām ir uzsākt darba gaitas, kas savukārt ir saistīts ar darba meklēšanu. Piekrītot vilinošam darba piedāvājumam, nelegālam darbam, strādājot bez darba līguma un darba attiecību noformēšanas, pastāv iespēja, ka kāds iedzīvosies uz šīs personas darba rēķina. Darba ekspluatācija visbiežāk novērojama būvniecības, pakalpojumu sniegšanas, aplikāciju biznesa un lauksaimniecības nozarēs. Būtiskākās pazīmes, kā atšķirt piespiedu darbu no darba tiesisko attiecību strīdiem, ir piespiešana, vardarbība vai vardarbības piedraudējums personai.

Biedrības "Patvērums "Drošā māja"" speciālisti cieši sadarbojas ar tiesību sargājošajām institūcijām, nolūkā novērst cilvēku tirdzniecības gadījumus. Iesaistītās institūcijas ir Valsts policija, Valsts robežsardze, Latvijas Republikas Satversmes tiesa, Latvijas Republikas Prokuratūra, Ārlietu ministrija, Labklājības ministrija, Iekšlietu ministrija un nevalstiskais sektors, kas sniedz sociālo rehabilitāciju.