Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Darbu turpina integrācijas uzticības punkts bēgļiem

Ievietots: 08.03.2009
Integrācijas uzticības punkts patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu šogad turpina darbu Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijā, sniedzot konsultācijas dažādos jautājumos, kas saistīti ar dzīvi Latvijā un sekmējot veiksmīgu integrēšanos sabiedrībā.

Patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu arī šogad ir iespēja iegūt visa veida informāciju par Latviju pērn izveidotajā mājas lapā http://www.refugees.lv/. Mājas lapā pieejami svarīgākie dati par Latviju, kā arī informācija par mājokļa jautājumiem, izglītību, nodarbinātību, veselības aprūpi un ģimenes dzīvi Latvijā.
Interesējošos jautājumus iespējams uzdot arī elektroniskā veidā, sazinoties ar Integrācijas uzticības punkta patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu vadītāju Andu Grants. Informācija par Integrācijas uzticības punktu patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu būs pieejama arī bukletā, ko šogad paredzēts izstrādāt un izdot trijās valodās.
Savukārt skolēnu informēšanai plānots organizēt 10 interaktīvus seminārus Latvijas skolās par patvēruma meklētāju, bēgļu un personu ar alternatīvo statusu integrācijas jautājumiem. 2009. gadā projekta īstenošanai paredzētais kopējais finansējums ir 29 663 Ls, ko veido Eiropas Bēgļu fonda finansējums - 22 247 Ls un nacionālais līdzfinansējums - 7 416 Ls.
Integrācijas uzticības punktu patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu 2008. gadā Eiropas Bēgļu fonda projekta „Jauno sabiedrības locekļu integrācija” ietvaros izveidoja Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts, kura tiesības un saistības no š.g. 1. janvāra pārņēma Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija.