Konsultācijas Rīgā
+371 25565098 (I-V 9:00-17:00)
+371 28612120 (I-V 9:00-17:00)

+371 67898343 (I-V 9:00-20:00)
Skype: PatverumsDM
Lāčplēša iela 75 - 1 B, Rīga
Konsultācijas reģionos
Latgale
+371 25723222
Kurzeme
+371 25719118
Vidzeme
+371 25719266
Zemgale
+371 25719588

Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2

    

Noticis brīvprātīgo motivācijas paaugstināšanas seminārs

29.05.2014. Lai veidotu un stiprinātu biedrības „Patvērums „Drošā māja”” brīvprātīgo komandu, projektā „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2” noticis seminārs, kurā tika apgūtas divas tēmas – brīvprātīgais darbs un lojāla komunikācija organizācijas vārdā. 

„Viens no šo semināru mērķiem ir integrācijas veicināšana starp Latvijas jauniešiem un trešo valstu valstspiederīgajiem, iesaistot visus vienotās aktivitātēs. Tāpēc seminārā piedalījās gan biedrības pastāvīgie, gan jaunie brīvprātīgie - trešo valstu valstspiederīgie no dažādām valstīm. Kopā būšana un darbošanās ir būtiska integrācijas procesa sastāvdaļa,” atzīmē Reinis Grāvītis, brīvprātīgo darba instruktors.

Apmācībās tika izmantotas neformālās mācīšanās metodes. Viena no tām bija paredzēta brīvprātīgo motivācijas analīzei ar mērķi izprast gan savas intereses un iespējas, gan organizācijas vajadzības un ieguvumus. Uzdevuma veikšanai tika noteikts rāmis – alfabēts, kur pie katra burta jāatzīmē kāds ar brīvprātīgo darbu biedrībā „Patvērums „Drošā māja”” saistīts jēdziens.

Pēc Reiņa stāstītā, saruna par brīvprātīgo iesaisti organizācijas tēla veidošanā semināra dalībniekos esot attīstījusi vienotu izpratni par organizācijas ieguldījumu savas atpazīstamības veicināšanā un reputācijas vadībā. Šajā kontekstā ticis novērtēts brīvprātīgo pienesums organizācijas ārējās komunikācijas aktivitāšu laikā un attīstīti vienoti principi organizācijas patriotiskai reprezentācijai.

"Neformālajās sarunās pēc semināra noslēguma bija jūtama pozitīvi radoša enerģija, kuras rezultātā brīvprātīgo komanda izteikusi dažādas idejas savas darbības paplašināšanai biedrībā „Patvērums „Drošā māja””. Iespējamie darāmie darbi cieši sasaucās ar semināra laikā veiktajām aktivitātēm. Tas liek domāt, ka pašanalīzes un radošais process ir patiesi veicinājis brīvprātīgo izpratni par organizācijas vajadzībām, savām interesēm un to mijiedarbībā notiekošo virzību uz abu pušu mērķu sasniegšanu”.

*Šā gada 22. martā notika seminārs par laika vadību un konfliktu vadību brīvprātīgo motivācijas celšanai un komandas saliedēšanai. Tas bija pirmais no trim projektā „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2” paredzētajiem semināriem.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. 

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".


    

Aicinām pieteikties brīvprātīgo motivācijas paaugstināšanas semināram!

22.05.2014. Biedrība "Patvērums "Drošā māja"" aicina brīvprātīgos piedalīties projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" ietvaros organizētā vienas dienas seminārā par brīvprātīgo darbu un komunikāciju organizācijas vārdā. 

Seminārs notiks 24. maijā Lāčplēša ielā 75 - 1 no plkst. 10:00 līdz 18:00. Dalība seminārā bez maksas. Ēdināšana nodrošināta.

Darba valoda - bilingvāli - latviešu un angļu. 
 
Tā kā vietu skaits ir ierobežots, dalību seminārā var pieteikt, rakstot brīvprātīgo darba instruktoram Reinim Grāvītim uz e-pastu: gravitis.reinis@gmail.com.

Semināra darba kārtība pieejama ŠEIT> 

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. 

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

    

Salaspils "Riču Raču" bijis izaicinājums brīvprātīgajiem

19.05.2014. Šā gada 17. maijā biedrība "Patvērums "Drošā māja"" Salaspilī rīkoja jau otro projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" informatīvo dienu "Riču Raču", kurā aktīvi rosījās arī brīvprātīgie.

Brīvprātīgo darba koordinatori Reinis Grāvītis un Viktorija Rjaščenko atzīst, ka "Riču Raču" Salaspilī no vienas puses bijis mierīgs un izzinošs pasākums, bet no otras - liels izaicinājums.

Fotogalerija

"Nosacīti mierīgs pasākums mums bija tāpēc, ka visiem Informatīvās dienas apmeklētājiem no projekta aktivitāšu īstenošanas vietām bija iespēja kopā sanākt un nesteidzoties baudīt botāniskā dārza skaistumu un kavēties kultūrvēsturiskās atmiņās Doles salā un Daugavas muzejā. Mūsu darbs bija sekot līdzi notikumiem un sniegt atbalstu gan lieliem, gan maziem, kad tas nepieciešams. Taču bija arī izaicinājums - sarunāties ar latviešu valodas apguvējiem. Sākotnēji šķita, ka sarunas sastāvēs no īsiem teikumiem par vienkāršām tēmām, bet realitāte sagādāja patīkamu pārsteigumu, jo audzēkņi latviešu valodu bija apguvuši tik augstā līmenī, ka tēmas bija visai dziļas un dažkārt pat filozofiskas. Kopumā Salaspils pasākums nodrošināja interesantu sarunu buķeti par mums, citiem, augiem un vēsturi, laiku pa laikam palabojot kādu kļūdainu galotni. Mājās atgriezāmies ar patīkamu piepildījuma sajūtu un apziņu, ka ir gana daudz iebraucēju, kas ir ieinteresēti dzīvot Latvijā, integrēties šejienes sabiedrībā un ir motivēti apgūt latviešu valodu," atzīmē Reinis.

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. 

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

 

    

Noticis pirmais seminārs brīvprātīgo motivācijas celšanai un komandas saliedēšanai

24.03.2014. Biedrības "Patvērums "Drošā māja"" brīvprātīgo darba instruktors Reinis Grāvītis ziņo, ka šā gada 22. martā notika seminārs par laika vadību un konfliktu vadību brīvprātīgo motivācijas celšanai un komandas saliedēšanai. Tas bija pirmais no trim projektā „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2” paredzētajiem semināriem.

Apmācību dalībnieku vidū bija gan latviešu jaunieši, gan trešo valstu valstspiederīgie. Tas deva papildu pienesumu kolektīvo zināšanu apkopošanā, jo veicināja plašāku redzējumu uz laika un konfliktu vadības kultūras un mentalitātes aspektiem. Visiem semināra dalībniekiem bija iespēja apgūt neformālās izglītības metodes, brīvprātīgo aktivitāšu organizēšanu un brīvprātīgā darba veikšanu biedrībā "Patvērums "Drošā māja"".

Seminārs apzināti tika uzsākts ar laika vadības tēmu, jo pēc R. Grāvīša teiktā, pieredze apstiprinot teicienu: „Ir jāmācās laika vadība, ja apmācībās nepietiek laika, lai mācītos laika vadību”. Dalībnieki semināra gaitā esot apguvuši dažādas laika menedžmenta pieejas un caur neformālās izglītības metodēm analizējuši gan paši sevi, gan kolektīvi veicinājuši risinājumu rašanu individuālai laika vadībai.

"Arī dienas otrā tēma – konfliktu vadība – bija gan katram dalībniekam personīgi, gan komandai kopumā svarīga. Ar dažādām metodēm skatījām konfliktu izcelšanās un risināšanas teoriju, kā arī grupu darbos izpētītas emocijas, sekas un pozitīvos ieguvumus, kas konfliktu laikā rodas. Pašā dienas noslēgumā izvēlējāmies konkrētu konfliktsituāciju un to izspēlējām, analizējot iesaistīto sajūtas, vērtējot katra rīcību un modelējot ideālo risinājumu," par semināra norisi stāsta R. Grāvītis.

Fotogalerija

Kā būtiskākās atziņas, ko papildu jaunām zināšanām un idejām ir ieguvuši semināra dalībnieki, atzīmētas:

1.   Laika vadība patiesībā nozīmē savu spēju novērtējumu un darāmo darbu izvēli un prioritarizēšanu, balstoties uz savām interesēm un mērķiem.

2.   Konfliktu vadībā visupirms jāņem vērā iesaistīto pušu intereses un vērtības, kas nosaka konflikta virzību un konfliktējošo pozīcijas.

Projekta „Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2” ietvaros plānotas vēl divas apmācības - 26. aprīlī un 17. maijā.

Plānotās tēmas:

-       Brīvprātīgais darbs – principi un prakse;

-       Plānošana un mērķu nospraušana;

-       Lietišķā etiķete – savas organizācijas patriots;

-       Radošā domāšana. 

Dalība semināros ir bez maksas. Semināru laikā dalībniekiem tiek nodrošināta ēdināšana un darbam nepieciešamie materiāli. Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc uz katru semināru jāreģistrējas iepriekš. Ja arī Tu vēlies piedalīties brīvprātīgo apmācībās, zvani pa tālruni 27011868 un piesakies!

Projektu (līdz)finansē Eiropas Savienība. 

Projekta "Daudzpusīgi risinājumi sabiedrības izglītošanai un integrācijai 2" īstenošana tiek līdzfinansēta 75% no Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un 25% no valsts budžeta līdzekļiem.

Šī publikācija ir veidota ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild biedrība "Patvērums "Drošā māja"".


Brīvprātīgie piedalās Info dienā Stopiņos! | Patvērums Drošā Māja
Brīvprātīgie piedalās Info dienā Stopiņos!
Biedrības brīvprātīgo seminārs 24. maijs | Patvērums Drošā Māja
Biedrības brīvprātīgo seminārs, 24. maijs
Brīvprātīgie piedalās Informatīvajā dienā Salaspilī | Patvērums Drošā Māja
Brīvprātīgie piedalās Informatīvajā dienā Salaspilī
Brīvprātīgo apmācības 22.03.2014. | Patvērums Drošā Māja
Brīvprātīgo apmācības, 22.03.2014.